Zwarte ooievaar

Zwarte ooievaar gesignaleerd op de Strabrechtse heide

Zwarte OoievaarOndanks het droogvallen van een aantal vennen vanwege de algehele droogte is er toch weer een zwarte ooievaar gezien op de Strabrechtse heide. Het betreft een exemplaar dat alweer aan de trek naar Afrika is begonnen. Zwarte ooievaars verblijven dan vaak voor langere tijd op de vennen van de Strabrechtse heide en ze zijn vooral de laatste jaren ook in grote groepen aanwezig. Zo was er in 2004 een groep van maar liefst 18 exemplaren te vinden, waarschijnlijk lagen de aantallen echter nog hoger omdat er ook veel uitwisseling met nieuwe vogels of vogels van bijvoorbeeld de Mariapeel heeft plaatsgevonden. De Strabrechtse heide en Mariapeel, beide gebieden van Staatsbosbeheer, behoren tot de belangrijkste pleistergebieden voor zwarte ooievaars tijdens de najaarstrek in Nederland. De vogels worden vrijwel jaarlijks op de Strabrechtse heide gezien, hoofdzakelijk verblijvend op 1 of 2 vennen in het zuiden of het centrale gedeelte van de heide, waar ze zich tegoed doen aan vissen, amfibieen en insecten.

Waarom er in sommige jaren grotere groepen zitten is onbekend, wel is bekend dat in extreem warme periodes, wanneer diverse vennen droogvallen, zoals in 2006 en ook dit jaar, er maar een kort pleisterende enkeling gezien wordt. De soort wordt dan nog wel regelmatig waargenomen, maar hoofdzakelijk overtrekkend, zoals een groep van 11 in 2006. Ook dit jaar is er alweer minimaal 1 zwarte ooievaar gezien op de Strabrechtse heide. Maar omdat dus diverse vennen zijn drooggevallen, is de adulte vogel wat moeilijker te vinden. Wel wordt hij dagelijks gezien op een ven dat nog niet droog staat, vaak samen met de ook hier aanwezige en voor onze regio zeer bijzondere jonge lepelaar.
 
Kom op zondag 16 augustus as naar de Strabrechtse heidedag!! Op de Plaetse te Heeze, aan de rand van de Strabrechtse heide. Zie de website van staatsbosbeheer.