Brede school Coevering

Brede school Coevering

De bouw van een nieuwe brede school in de Coevering kan van start gaan na de zomervakantie. De drie huidige scholen krijgen dan onderdak in het nieuwe schoolgebouw. Ook Korein Kinderplein krijgt een plaats en er wordt nog gekeken naar andere partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Hierdoor komen extra culturele en sportieve voorzieningen beschikbaar. Met ingang van schooljaar 2011 kan de brede school open gaan.

De huidige gebouwen van De Bron, ’t Anker en de Regenboog beginnen gedateerd te worden en steeds minder geschikt voor modern onderwijs. Ook hebben de scholen te maken met een krimpend leerlingen aanbod. Hierdoor is enige jaren geleden al een begin gemaakt met de eerste plannen van een brede school. Een nieuw schoolgebouw waar alle bestaande scholen uit de Coevering een plaats gaan vinden. In deze brede school blijven de verschillende onderwijsrichtingen wel bestaan, maar wel wordt er intensief samengewerkt. Hoe één en ander precies opgezet gaat worden wordt in het komend jaar bekeken. Een gemeenschappelijke pedagogische visie moet worden uitgewerkt met subsidie van de provincie.

Huisvesting
Tijdens de bouw van de nieuwe brede school blijven de bestaande schoolgebouwen in gebruik. Daarom wordt er waarschijnlijk gebouwd op het speelveld tussen de Regenboog en Korein Kinderplein. Deze locatie is 3400 vierkante meter groot. Nadat de nieuwe brede school in gebruik genomen is kunnen de oude gebouwen worden afgebroken. Tegen die tijd heeft de jeugd in de Coevering een supermodern schoolgebouw waarin alle vormen van onderwijs en onderwijsrichtingen samenkomen.