Gast van de Raad

Gast van de Raad

Een uitnodiging om als gast van de raad een raadsplein/raadsvergadering te volgen viel via het Wijkoverleg Coevering 2000 in de brievenbus. En zo’n uitnodiging laat je natuurlijk niet lopen. Samen met collega Gerrit de Bruijn heb ik op 8 juni als “gast van de Raad” het raadsspel van dichtbij bekeken.

We werden ontvangen door Véronique van der Zee, hulpgriffier van de gemeente, met een kopje koffie, een hele berg papier en een uitleg over het raadsspel. De berg papier liet zien wat een doorsnee raadslid allemaal moet lezen. Dat we nog niet alles in handen hadden bleek later toen een raadslid nonchalant liet horen dat we nog het één en ander niet in onze stapel zat. Daarna werd kort uitgelegd hoe een avond raad in elkaar zit. Geen grote verrassingen want vanuit het Wijkoverleg en het Wijkblad kom ik regelmatig in Hofdael voor een raadsplein/raadsvergadering.

Klik op de onderstaande link om verder te lezen

Het onderwerp waarvoor het Wijkoverleg specifiek was uitgenodigd was het Raadsvoorstel Economische Crisisnota. Dit Raadsvoorstel was de uitkomst van een Open Space bijeenkomst van 20 april waar met bewoners, ondernemers en andere betrokken de gevolgen van de huidige economische crisis besproken was. Er is toen gevraagd naar mogelijkheden om de crisis binnen Geldrop aan te pakken. In het raadsplein van deze avond werden de voorstellen van het College behandeld. Helaas had het Wijkoverleg de Open Space bijeenkomst gemist. Daardoor duurde het even voordat we de discussies goed konden volgen.

Wat opviel is de intentie om de gevolgen van de economische crisis zoveel mogelijk tegen te gaan binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft. De verschillende partijen hadden verwacht dat alle ideeën van de Open Space verwerkt zouden zijn tot een aantal haalbare voorstellen gepresenteerd door het college van B&W. Maar het stuk van het college was niet inventief en concreet genoeg volgens de meeste partijen. Hierna bleek dat het college eerst met de raad wilde debatteren en pas daarna met de concrete voorstellen wilde gaan komen. Daar was de politiek het niet mee eens. Hiermee komt het thema pas weer over 3 weken op de agenda, en de tijd dringt. “blijkbaar had de raad een andere verwachting” verwoorde wethouder van Hirtum de discussies.

Wat hebben de partijen zelf voorgesteld:
• Subsidieregeling voor het beter isoleren van bestaande woningen
• Subsidieregeling voor het vervangen van onrendabele ketels
• Bouwprojecten zoveel mogelijk naar voren halen
• Kijken of er bv gebouwd kan gaan worden rondom de TV toren van Mierlo
• Sociale huurhuizen in Luchen en geen grote onverkoopbare woningen
• Sneller betalen van rekeningen van de gemeente
• Beter laten doorstromen van verkeer zodat er minder oponthoud is

De maatregelen moeten er voor zorgen dat er meer mensen een baan houden in Geldrop-Mierlo. Als er bv bouwprojecten naar voren getrokken worden is er meer werk voor de betrokken bouwbedrijven. Vooral deze bedrijven zitten in zeer zwaar weer. Maar ook als de gemeente eerder de rekeningen betaald kunnen bedrijven eerder over dit geld beschikken.

Een prima ontvangst en een interessante avond. Zeker omdat we ook alle tijd hadden om tussendoor wat te praten met de politiek. Wel moet je voldoende zitvlees hebben om een hele avond uit te zitten. De discussies over de overige punten op de lange agenda waren soms enigszins langdradig. Zeker omdat je als “gast van de raad” natuurlijk niet hebt kunnen inlezen en daardoor niet alle discussies kunt volgen. Maar wel is het leuk om het politieke spel weer eens van dichtbij mee te maken. Wie kan goed debatteren, wie kan er een goed betoog houden, wie heeft zich goed voorbereid, wie heeft welke mening. Interessant richting de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Véronique, bedankt voor de plezierige ontvangst.

Rob Biesters