Wijkbijeenkomst DGG

Wijkbijeenkomst DGG

Op een mooie donderdagavond eind mei hield DGG de Wijkbijeenkomst voor de Coevering in Hoog en Droog. De wijk was uitgenodigd om te praten over alles wat de burger bezighoud in zijn/haar woonomgeving. Ondanks de wat tegenvallende opkomst was het toch een interessante avond.

DGG is een partij die serieus werk maakt van contact met de burger. De informatievoorziening naar de burgers lijkt uitgebreider dan bij de andere partijen. De andere partijen zouden eigenlijk ook meer de wijken moeten intrekken om te kijken en horen wat er leeft en waar de bewoners problemen mee hebben. Mogelijk dat de komende verkiezingstijd daar verandering in weet te brengen.

Klik op de onderstaande link om verder te lezen.

Over het het algemeen is het goed wonen in de Coevering.
In de wijk zijn een groot aantal renovaties afgerond. En het eindresultaat mag er zijn. Er kwamen vragen over de wateroverlast in de wijk. Wordt daar nog ooit iets mee gedaan. Dezelfde vraag kwam over de geluidsoverlast van de A67. Daarvoor zijn zelfs een groot aantal handtekeningen overhandigd aan het college van B&W. Maar ook dit onderwerp lijkt in een stille bureaula te zijn geschoven. Ook kwam de vraag wanneer er begonnen gaat worden met de nieuwbouw voor de drie basisscholen in de Coevering. Een aantal jaren geleden werd 2009 genoemd al opleverdatum van een nieuw overkoepelend gebouw. De vragensteller vroeg zich af hoe modern onderwijs kan worden gegeven in een verouderd gebouw. Ook kwamen de 30-km/uur zone’s langs. Niet alle oplossingen die de gemeente heeft aangelegd werken naar behoren. Daardoor is vooral op de busroute de gemiddelde snelheid te hoog. Maar ook de hondenpoep beleid zorgde voor enige discussie. Om het motto van de gemeente “daar trappen we niet in” werd enigszins gelachen. Ook over de nieuwe groep controleurs. Die zie je niet of nauwelijks in de wijk. Maar dat geldt ook enigszins voor de buurtbrigadier. Zelfs zwembad de Smelen werd genoemd. De kwaliteit van het bad en gebouwen loopt hard achteruit en Laco lijkt er niets aan te willen doen.

In grote lijnen is iedereen tevreden over zijn/haar woonomgeving. Details mogen, of moeten, verbeterd worden.

Niet dat DGG overal een antwoord op heeft, tenslotte zit deze partij in een coalitie van 4 partijen in de gemeenteraad. Maar wel kregen we het standpunt van DGG te horen en alles werd zoals verwacht genoteerd. Op dit soort avonden zit ook niemand te wachten op harde toezeggingen, maar als wijkbewoners wil je vertellen wat er leeft in jouw omgeving in de verwachting dat daar ooit iets mee wordt gedaan. Vanuit DGG werd ook regelmatig uitgelegd hoe het politieke proces werkt.

Ook de informatievoorziening vanuit de gemeente kwam aan bod. Het is soms moeilijk om informatie uit de gemeente los te krijgen zoals het Wijkoverleg vorige maand ervaarde bij het inzien van de evaluatie over de 30 km/uur zones. Ook komt er niet altijd een afdoende of tijdige reactie op brieven naar de gemeente. De informatievoorziening richting burgers zou ook beter mogen. Nu worden bewoners soms overvallen door een grondige renovatie van het groen in hun woonomgeving. Daarbij blijkt er wel een summier stukje in de Trompetter te hebben gestaan, maar dat valt veel mensen vaak niet op.

En zo vloog de avond voorbij. Richting verkiezingen komen er vast meer avonden waarbij de burgers in contact kunnen komen met de politiek. En het is goed om daar volop gebruik van te maken. Nooit geschoten is altijd mis. De gastvrijheid van DGG werd benut om nog even na te praten en te filosoferen over de volgende verkiezingen, waarvoor dank. Het wordt vast een politiek interessante tijd richting de verkiezingen in 2010.