Vertraging nieuwbouw Mackenziestraat

Vertraging nieuwbouw Mackenziestraat

De laatste weken gebeurde er vrij weinig op de bouwplaats aan de Mackenziestraat. Niet dat we dat erg vonden. Nog even en dan kunnen we ook ’s avonds fotograferen. Hiermee is het veel eenvoudiger om de bouw te volgen.

Maar of die bouw snel van start gaat moet nog blijken. Er is protest aangetekend tegen de hoogte van de huizen. Bewoners van de Waleweinlaan zijn bang straks minder zon in hun tuin te krijgen. Ook is men bang straks tegen hoge gevels aan te moeten kijken. Vanuit de bewoners is tijdens hoorzitting aangegeven dat de gemeente hoger bouwt dan toegestaan is in het bestemmingsplan. De gemeente hanteert een gemiddelde hoogte van 7 meter, terwijl het hoogste punt op iets meer dan 9 meter uitkomt. Het bestemmingsplan geeft een maximale hoogte aan van 7 meter met een marge van 10%.

De commissie voor bezwaren brengt nu binnen een paar weken advies uit aan de het college. Die nemen vervolgens een besluit. De bezwaarmakers uit de Waleweinlaan hebben al aangegeven verdere stappen te gaan ondernemen als hun bezwaar ongegrond wordt verklaard.