Onderwijsontwikkeling Regenboog

Onderwijsontwikkeling op basisschool De Regenboog

Coöperatief werken
Basisschool  De Regenboog is gestart met coöperatief werken. Coöperatief werken is een andere term voor samenwerkend leren. Leerlingen leren met en van elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, praten hier met elkaar over, waardoor de inhoud meer betekenis voor hen krijgt. Coöperatief leren blijkt een positief effect te hebben op de leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Coöperatief werken is goed toe te passen binnen de bestaande reken- en taalmethodes.

Ontwikkelingsgericht onderwijs
De Regenboog kiest er tevens voor om ook op het onderwijsgebied flink te ontwikkelen. Vanaf januari is het team onder begeleiding van professionals aan de slag met ontwikkelingsgericht onderwijs. De tijd van nu vraagt om onderwijs waarbij  kinderen begrijpen waarom ze zaken moeten leren. Leren  moet  zinvol zijn en  betekenis hebben. De leerkracht is nog steeds degene de kennis overdraagt en de ontwikkeling van leerlingen kan volgen, maar de leerlingen staan in de hoofdrol. Zij moeten het immers doen. Actieve, betrokken en nieuwsgierige leerlingen doen het beter op alle fronten.
Vanaf 2 maart t/m 9 april 2009 wordt al het geleerde in de praktijk gebracht. De Regenboog gaat dan gezamenlijk werken aan het thema het circus. Op 9 april wordt dit afgesloten met een grandioze circusdag onder begeleiding van een professionele circusgroep uit Nijmegen.