Carnavals ontbijt

Carnavals ontbijt

Graag willen wij bij u het carnavals ontbijt 2009 onder de aandacht brengen. Het betreft  het traditionele carnavals ontbijt, georganiseerd door Wijkcentrum de Dreef in samenwerking met het stadsprins comité.

Het Grote Lappengats carnavals ontbijt is op zondag 22 feruari aanvang 11.00 uur. De zaal is open vanaf 10.45 uur. Natuurlijk zijn alle Geldropse carnavalsvierders en hun introduce’s uitgenodigd. Om de kosten te drukken word een bijdrage gevraagd van  € 6,66 per persoon. Vergeet niet tijdig kaarten af te halen aan de bar van de Dreef.

Als u een mailtje naar de Dreef stuurt is het mogelijk om kaarten voor u te reserveren. We hopen u te mogen begroeten op het ontbijt.

Mocht u vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met wijkcentrum de Dreef, of direct met onder getekende tel: 06-51 248882.

Met vriendelijke groet,
Wijkcentrum de Dreef
Namens het bestuur,
Henk Weijnen