Invoering Diftar hoogbouw op de lange baan geschoven

Invoering Diftar hoogbouw op de lange baan geschoven

Het leek zo mooi, eerst per 1 januari en later per 1 februari zou de nieuwe tarieven voor Diftar in de hoogbouw ingaan. Door deze nieuwe tarieven zouden de bewoners uit de hoogbouw een vast tarief per jaar gaan betalen. Onafhankelijk de hoeveelheid afval die ze aanbieden aan het diftarsysteem. Dus geen noodzaak tot het verzamelen van afval, ideaal voor ouderen. Maar er is een klink in de kabel, die vanavond tijdens het raadsplein besproken wordt.

Het Wijkblad gaat vanavond kijken bij het raadsplein, want we zijn nieuwsgierig naar alle argumenten.

We geven alvast een voorzet uit de raadsstukken:

Conclusie en advies
Op grond van het bovenstaande luidt de conclusie, dat er thans geen mogelijkheid meer is om de verorderning reiningsheffingen 2009 alsmede de bijbehorende tarieventabel voor het belastingjaar 2009 aan te passen aan de situatie zoals in het voorstel verwoord gezien het feit, dat niet uit te sluiten is dat de voorgenomen wijziging voor belastingplichtingen tot een nadelig belastingpositie kan leiden.

Het advies is derhalve om de voorgenomen systeemwijziging voor ondergrondse containers uit te stellen tot 2010. De wijziging in de belastingverordening voor het belastingjaar 2009 behoeven dan ook niet doorgevoerd te worden en de belastingverorderning zoals vastgesteld in de vergadering van 10 november kan in stand blijven. De systeemwijziging alsmede de belastingverorderning voor 2010 kan dan tijdig in de loop van 2009 worden vastgesteld met ingang van 1 januari 2010.