Let op uw spullen

Let op uw spullen

U heeft mogelijk in het Eindhovens Dagblad gelezen over de golf van inbraken en zelfs gewapende overvallen, in Eindhoven. Nu is Eindhoven geen Geldrop. Maar ook bij ons in de wijk zie je toch een aantal incidenten die iedereen waakzaam moet maken.

Zo is er op woensdagavond 21 januari een auto van een oprit ontvreemd tussen 22.00 en 23.30 uur. Zonder dat de bewoners en buren iets hadden gehoord en zelfs zonder dat de inbrekers in het bezit waren van de sleutels.

Er werd een vrouw gesignaleerd die aandachtig rondkeek in de Bosrand. Toen ze aangesproken werd bleek ze een buitenlands (oostblok) accent te hebben. Een andere vrouw zag 2 mannen over een heg klimmen bij één van de huizen van de Heidezoom. Deze mannen gingen er snel vandoor. Zo hoor je ook de laatste tijd pogingen tot inbraak, ontvreemding van spullen en verdachte situaties.

Daarom de oproep om goed op uw eigen spullen te passen, maar ook op die van de buren. Als u een verdachte situatie ziet, onbekenden in de straat die zich verdacht gedragen, meldt dit dan zo snel mogelijk bij de politie en bij uw straatcontactpersoon. Schrijf van verdachte auto’s de nummerplaten op en spreek mensen op straat aan. Dat schrikt af, men heeft in de gaten dat de buurt alert is.

Het meldnummer van de politie voor spoed, wel politie, is 0900-8844. Voor het nummer van uw straatcoordinator kunt u zich het beste wenden tot buurtpreventie in uw wijk.

Carnavals ontbijt

Carnavals ontbijt

Graag willen wij bij u het carnavals ontbijt 2009 onder de aandacht brengen. Het betreft  het traditionele carnavals ontbijt, georganiseerd door Wijkcentrum de Dreef in samenwerking met het stadsprins comité.

Het Grote Lappengats carnavals ontbijt is op zondag 22 feruari aanvang 11.00 uur. De zaal is open vanaf 10.45 uur. Natuurlijk zijn alle Geldropse carnavalsvierders en hun introduce’s uitgenodigd. Om de kosten te drukken word een bijdrage gevraagd van  € 6,66 per persoon. Vergeet niet tijdig kaarten af te halen aan de bar van de Dreef.

Als u een mailtje naar de Dreef stuurt is het mogelijk om kaarten voor u te reserveren. We hopen u te mogen begroeten op het ontbijt.

Mocht u vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met wijkcentrum de Dreef, of direct met onder getekende tel: 06-51 248882.

Met vriendelijke groet,
Wijkcentrum de Dreef
Namens het bestuur,
Henk Weijnen

Voorleesontbijt 2009

Voorleesontbijt

Op woensdag 21 januari werd afgetrapt voor de Nationale Voorleesdagen 2009. De jongste kinderen worden dan voorgelezen in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen. Het doel van de voorleesdagen is het bevorderen van het voorlezen. Het wijkblad is gaan kijken en luisteren op basisschool De Regenboog.

Wethouder Hoekman mocht, voor zij begon met voorlezen, eerst een paar vragen van de kinderen beantwoorden. Arthur vroeg zich af wat de wethouder allemaal doet voor werk. Kort samengevat houdt zij zich bezig met het onderwijs, een mooi centrum en nog wat andere dingen.

VoorleesontbijtVerder zijn de kinderen er achter gekomen wanneer de wethouder jarig is en hoe oud ze dan wordt (nou ja, dat weten ze bijna, want het lijkt erop dat de wethouder het niet echt wilde zeggen, of zou ze echt pas 30 zijn?). En na de vraag van Michelle weten ze dat de wethouder met een Citroën rondrijdt met toverkleuren. Afhankelijk van hoe de zon staat is de auto roze, paars of zilver. Toverkleuren, dat is een mooie stap naar het voorleesverhaal. Dat gaat namelijk over toveren.

Bekijk alle foto’s van onze Foto Cor.

Klik op de onderstaande link om verder te lezen.

Lees verder

Prins Florius

Prins Florius

Het was carnaval in de Dreef. Niet gewoon carnaval, heel de Dreef stond te schudden. Twee live bands zorgden voor een heerlijke sfeer. Genieten, dat deed iedereen die in de zaal aanwezig was. En dat waren er veel. De Dreef zat heerlijk vol.

Ouderwets Carnaval vieren met de Doorzetters. Dit jaar zwaait Prins Florius de septer, hij werd gekozen als 22-ste prins van de Doorzetters.

Bekijk alle foto’s

De VVD Diftar klucht

De VVD Diftar klucht

Tijdens de raadsronde van maandag 15 december 2008 was er geen vuiltje aan de lucht. Het voorstel van wethouder van Zeeland om de diftar in de Hoogbouw per 1 januari 2009 te vervangen door een vaste bijdrage per huishouden werd met instemming van bijna alle partijen aangenomen. Hier en daar was er wel een kritische noot te horen, maar het leek in de plenaire raadvergadering een hamerstuk te worden. Het was zo duidelijk dat zelfs uw verslaggever zich alvast naar huis spoedde om alvast een artikel te gaan schrijven. Helaas had iedereen zich verkeken op de VVD. Daarom zat het wijkblad in januari weer bij een raadsronde, over hetzelfde onderwerp, met verbazing te luisteren naar de klucht die de VVD wist op te voeren in de persoon van Thomas Schouten. Met mogelijk als resultaat dat de afschaffing van de Diftar voor de hoogbouw pas per 1-1-2010 ingevoerd kan worden.

Klik op de onderstaande link om verder te lezen.

Lees verder

Invoering Diftar hoogbouw op de lange baan geschoven

Invoering Diftar hoogbouw op de lange baan geschoven

Het leek zo mooi, eerst per 1 januari en later per 1 februari zou de nieuwe tarieven voor Diftar in de hoogbouw ingaan. Door deze nieuwe tarieven zouden de bewoners uit de hoogbouw een vast tarief per jaar gaan betalen. Onafhankelijk de hoeveelheid afval die ze aanbieden aan het diftarsysteem. Dus geen noodzaak tot het verzamelen van afval, ideaal voor ouderen. Maar er is een klink in de kabel, die vanavond tijdens het raadsplein besproken wordt.

Het Wijkblad gaat vanavond kijken bij het raadsplein, want we zijn nieuwsgierig naar alle argumenten.

We geven alvast een voorzet uit de raadsstukken:

Conclusie en advies
Op grond van het bovenstaande luidt de conclusie, dat er thans geen mogelijkheid meer is om de verorderning reiningsheffingen 2009 alsmede de bijbehorende tarieventabel voor het belastingjaar 2009 aan te passen aan de situatie zoals in het voorstel verwoord gezien het feit, dat niet uit te sluiten is dat de voorgenomen wijziging voor belastingplichtingen tot een nadelig belastingpositie kan leiden.

Het advies is derhalve om de voorgenomen systeemwijziging voor ondergrondse containers uit te stellen tot 2010. De wijziging in de belastingverordening voor het belastingjaar 2009 behoeven dan ook niet doorgevoerd te worden en de belastingverorderning zoals vastgesteld in de vergadering van 10 november kan in stand blijven. De systeemwijziging alsmede de belastingverorderning voor 2010 kan dan tijdig in de loop van 2009 worden vastgesteld met ingang van 1 januari 2010.

Renovatie fietspad

Renovatie fietspad

Als het regende dat stond het fietspad dagen onder water. Daar was al over geklaagd door bewoners en het Wijkoverleg.

De problemen zijn door de gemeente onderkend en binnen een paar weken zijn alle problemen opgelost. Het fietspad wordt geasfalteerd zodat de vroegere oneffenheden niet meer kunnen voorkomen.

Bij de parkeerplaats van het Winkelcentrum komt het fietspad iets verhoogd te liggen. Dit moet automobilisten attenderen op het fietspad waardoor verkeer van 2 kanten verwacht mag worden. Over een paar weken kunnen de fietsers weer vooruit over een mooi gerenoveerd fietspad.

Carnaval 2009

Carnaval 2009

Het duurt nog een klein maandje, maar dan gaan weer alle remmen los in De Dreef. Beter gezegd in Cirque Le Dreef. Een uitgekiend programma staat borg voor 4 dagen vol carnavalsplezier. U bent natuurlijk van harte welkom in Cirque Le Dreef.

In het komende wijkblad kunt u het programma terugvinden op de middenpagina’s. Als u zolang niet kunt wachten dan kunt u het programma van onze site downloaden.

Bekijk het programma.

Kaarsje voor Zar Blok

Ons redactielid Zar Blok is in het ziekenhuis opgenomen vanwege een beroerte en een longontsteking. Bij de redactie zijn we hier behoorlijk van geschrokken. Zar is van het begin af bij het het Wijkblad betrokken. Zijn Horen, zien, niet luisteren worden door veel mensen gelezen en gewaardeerd.

Het herstel van Zar zal waarschijnlijk een langere tijd duren. Daarom verwachten wij dat Zar de komende Wijkbladen geen Horen, zien, niet luisteren kan schrijven. We willen hierbij een kaarsje opsteken voor Zar en hem toewensen dat hij op termijn weer een Horen zien, niet luisteren mag schrijven.