Renovatie Flats Oostkant Coevering

Renovatie Flats Oostkant Coevering

Al enige tijd is men druk bezig met het renoveren van de 3 hoge flats in het oosten van de Coevering. Voor de bewoners van de P. Nuytsstraat, Carpinistraat en de Livingstonestraat is het dagelijkse kost. Aan alle kanten wordt er druk gewerkt aan de binnenkant of buitenkant.

De P. Nuytsstraat is bijna gereed. Men is druk bezig met de afronding van de buitenkant. Als alles klaar is ziet de flat er weer als nieuw uit. De bewoners van de Livingstonestraat moeten nog iets meer geduld hebben. Daar is men als laatste begonnen aan de renovatie.

Natuurlijk lopen wij geregeld met de camera rond voor weer een setje leuke foto’s. Bekijk de laatste serie.

Kerstavond Regenboog

Kerstavond Regenboog

Op donderdag 18 december a.s. zal er op basisschool de Regenboog een kerstavond plaatsvinden , waar tegen een kleine vergoeding zelfbereide hapjes zullen worden verkocht. De opbrengst hiervan zal ten goede komen aan een opvangtehuis, waar kinderen worden opgevangen van 0 tot 18 jaar, die geen ouders meer hebben, sexueel misbruikt zijn of om een andere reden niet thuis kunnen wonen.

De naam van dit tehuis is “Mother of peace” en ligt bij de plaats Durban in Zuid-Afrika.

In juni 2009 zullen Kim en Eva hier naar toe gaan om 2 maanden vrijwilligerswerk te doen. Ze zullen zich dan vooral bezighouden met de opvoeding en verzorging van de kinderen.

De kerstavond zelf start om 17.00 uur en eindigt omstreeks 19.00 uur. Zoals gezegd zullen hapjes worden verkocht, die door de kinderen en ouders zelf worden bereid. Voor verdere informatie over “Mother of Peace” verwijs ik U naar de website: http://evaderuiter.helptmee.nl/

Van de gemeente website

VOORTAAN OOK EEN “ROS BEIAARD” IN DE COEVERING

Aan de Mackenziestraat stond vroeger basisschool de Bolster. Op dit terrein is een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van elf woningen. Acht woningen komen te liggen aan een nieuw hofje, de overige drie woningen worden genummerd aan de bestaande Waleweinlaan. Voor het nieuwe hofje moest een nieuwe, passende, straatnaam gezocht worden. Hiervoor hebben we advies gevraagd aan de Heemkundekring. Deze heeft gekozen voor de naam “Ros Beiaard”, het paard waarop de heemskinderen zaten. Deze naam past goed bij de al bestaande straatnamen Laan der vier Heemskinderen, Waleweinlaan en Adelaartlaan.