Muziek in het Winkelcentrum

Muziek in het Winkelcentrum

Heel toevallig liepen we tegen een hele groep kinderen aan die in het Winkelcentrum kerstmuziek aan het spelen waren. Dus snel naar huis om de camera te halen.

Voor de groep stond een vioolkoffer. Daarin mochten de voorbijgangers wat geld gooien. De opbrengst is voor een goed doel. Welk doel? Dat hebben we even nagevraagd.

Het blijft te gaan om een project van Stichting Kind in India. In Jwala Home in Puducherry worden ongeveer 20 geestelijk gehandicapte meisjes en vrouwen liefdevol verzorgd. Meisjes in India hebben meestal weinig mogelijkheden. Als ze dan ook nog eens geestelijk gehandicapt zijn worden ze vaak “weggedaan” door hun ouders.

Intussen is ongeveer 120 euro opgehaald met 2 concerten. In het Wijkblad van januari komen we op de concerten terug.

Bekijk alle foto’s.

Raadsmeerderheid voor plan Diftar Hoogbouw

Raadsmeerderheid voor plan Diftar Hoogbouw

Goed voorwerk is half werk. Dat was vanavond wel duidelijk bij de raadsronde “Diftar hoogbouw en verordening reinigingsrechten 2009”. Wethouder van Zeeland kreeg zelfs complimenten over de voortvarende aanpak. Op wat kleine details na waren de meeste partijen het eens met het afschaffen van het diftar systeem voor de hoogbouw. Dit diftarsysteem wordt omgezet in een vastrecht en een variabele bijdrage afhankelijk van de gezinssamenstelling. Tijdens de plenaire raadsvergadering zorgde de VVD ervoor dat dit agendapunt wordt aangehouden tot januari. Daardoor gaat het afschaffen van de Diftar voor de hoogbouw pas per 1 februari 2009 in.

Na afloop van de raadsronde was de publieke tribune goed te spreken over de uitslag. Volgens zeggen had het Wijkblad daar ook een positieve rol in gespeeld vanwege de artikelen over de problemen van diftar. Deze problemen waren ook op 23 aan de orde geweest in een bijeenkomst in Hofdael. Daar waren alle bewoners van de hoogbouw van de Coevering uitgenodigd. Het Wijkblad deed ook hiervan een ruim verslag. Zo ruim dat er klachten kwamen over de lengte van het artikel.

Maar ruim 6 jaar na de introductie van het diftarsysteem voor de hoogbouw komt er per 1 januari een grote verandering. Vanaf dat moment maakt het niet meer uit hoe vaak er afval wordt gestort in de ondergrondse container. De bewoners betalen, afhankelijk van de gezinssamenstelling, een vast bedrag. Hierdoor is het niet meer nodig om vuil eerst te verzamelen en dan pas te storten, met te zware zakken te moeten lopen of om afval in de rode gemeentebakken te moeten gooien.

Klik op de onderstaande link om verder te lezen.

Lees verder

Nieuwe hoofdredacteur

Rob Biesters heeft in het wijkblad van november aangegeven dat hij wilde gaan stoppen als hoofdredacteur van Wijkblad Coevering. Heel erg jammer natuurlijk, want wat zou de Coevering zijn zonder wijkblad? Miranda Verdouw voelde zich geroepen om een bijdrage te gaan leveren en zocht contact met Rob. Per januari 2009 heeft het Wijkblad een nieuwe hoofdredacteur. Miranda stelt zich voor.

Lees verder

Renovatie Flats Oostkant Coevering

Renovatie Flats Oostkant Coevering

Al enige tijd is men druk bezig met het renoveren van de 3 hoge flats in het oosten van de Coevering. Voor de bewoners van de P. Nuytsstraat, Carpinistraat en de Livingstonestraat is het dagelijkse kost. Aan alle kanten wordt er druk gewerkt aan de binnenkant of buitenkant.

De P. Nuytsstraat is bijna gereed. Men is druk bezig met de afronding van de buitenkant. Als alles klaar is ziet de flat er weer als nieuw uit. De bewoners van de Livingstonestraat moeten nog iets meer geduld hebben. Daar is men als laatste begonnen aan de renovatie.

Natuurlijk lopen wij geregeld met de camera rond voor weer een setje leuke foto’s. Bekijk de laatste serie.

Kerstavond Regenboog

Kerstavond Regenboog

Op donderdag 18 december a.s. zal er op basisschool de Regenboog een kerstavond plaatsvinden , waar tegen een kleine vergoeding zelfbereide hapjes zullen worden verkocht. De opbrengst hiervan zal ten goede komen aan een opvangtehuis, waar kinderen worden opgevangen van 0 tot 18 jaar, die geen ouders meer hebben, sexueel misbruikt zijn of om een andere reden niet thuis kunnen wonen.

De naam van dit tehuis is “Mother of peace” en ligt bij de plaats Durban in Zuid-Afrika.

In juni 2009 zullen Kim en Eva hier naar toe gaan om 2 maanden vrijwilligerswerk te doen. Ze zullen zich dan vooral bezighouden met de opvoeding en verzorging van de kinderen.

De kerstavond zelf start om 17.00 uur en eindigt omstreeks 19.00 uur. Zoals gezegd zullen hapjes worden verkocht, die door de kinderen en ouders zelf worden bereid. Voor verdere informatie over “Mother of Peace” verwijs ik U naar de website: http://evaderuiter.helptmee.nl/