Raadsmeerderheid voor plan Diftar Hoogbouw

Raadsmeerderheid voor plan Diftar Hoogbouw

Goed voorwerk is half werk. Dat was vanavond wel duidelijk bij de raadsronde “Diftar hoogbouw en verordening reinigingsrechten 2009”. Wethouder van Zeeland kreeg zelfs complimenten over de voortvarende aanpak. Op wat kleine details na waren de meeste partijen het eens met het afschaffen van het diftar systeem voor de hoogbouw. Dit diftarsysteem wordt omgezet in een vastrecht en een variabele bijdrage afhankelijk van de gezinssamenstelling. Tijdens de plenaire raadsvergadering zorgde de VVD ervoor dat dit agendapunt wordt aangehouden tot januari. Daardoor gaat het afschaffen van de Diftar voor de hoogbouw pas per 1 februari 2009 in.

Na afloop van de raadsronde was de publieke tribune goed te spreken over de uitslag. Volgens zeggen had het Wijkblad daar ook een positieve rol in gespeeld vanwege de artikelen over de problemen van diftar. Deze problemen waren ook op 23 aan de orde geweest in een bijeenkomst in Hofdael. Daar waren alle bewoners van de hoogbouw van de Coevering uitgenodigd. Het Wijkblad deed ook hiervan een ruim verslag. Zo ruim dat er klachten kwamen over de lengte van het artikel.

Maar ruim 6 jaar na de introductie van het diftarsysteem voor de hoogbouw komt er per 1 januari een grote verandering. Vanaf dat moment maakt het niet meer uit hoe vaak er afval wordt gestort in de ondergrondse container. De bewoners betalen, afhankelijk van de gezinssamenstelling, een vast bedrag. Hierdoor is het niet meer nodig om vuil eerst te verzamelen en dan pas te storten, met te zware zakken te moeten lopen of om afval in de rode gemeentebakken te moeten gooien.

Klik op de onderstaande link om verder te lezen.

Meer afval
De gemeente verwacht dat er per container 20% extra afval zal worden aangeboden. Vanwege de vaste prijs is het niet meer nodig om een alternatieve manier van het storten van huisvuil te zoeken. Ook verwacht met dat er mensen uit de laagbouw gebruik gaan maken van “goedkoop” aanbieden van huishoudelijk afval bij de hoogbouw. Om mogelijk misbruik in kaart te brengen gaat de gemeente de containers wegen en het aantal keren dat er gestort wordt per huishouden bijhouden. Bewoners van de hoogbouw moeten ook in 2009 gebruik maken van hun pasje om toegang te krijgen tot de ondergrondse containers.

Scheiden van afval
Alle partijen zijn enigszins bang dat het nieuwe diftar systeem voor de hoogbouw minder oproept tot het scheiden van afval. Dat is het uitgangspunt van diftar. Bewoners kunnen de kosten die ze moeten betalen verminderen door het scheiden van afval. Deze prikkel is nu weg voor de bewoners van de hoogbouw. Zij betalen namelijk een vast bedrag. De politiek roept de bewoners van de hoogbouw daarom op om toch te blijven scheiden. Daarmee kunnen de bewoners er voor zorgen dat hun vaste prijs niet te veel hoeft te stijgen de komende jaren. Eind 2009 wordt het nieuwe systeem geëvalueerd.

Prijzen
Tijdens de raadsronde was er discussie over de hoogte van de prijzen. Duidelijk is wel dat voor sommige bewoners de prijzen omhoog gaan. Dit komt door de vaste prijs die voor iedereen in de hoogbouw gelijk is (voor één- en meerpersoonsgezinnen). Bewoners die nu heel bewust met hun afval omgingen gaan mogelijk meer betalen. Ook wordt er een bedrag van €3,-ingevoerd voor het aanbieden van zakken met huishoudelijk vuil bij de milieustraat.

Eind goed al goed
Zelfs oud wethouder van Leijsen kon zich namens het CDA vinden in het voorstel. Hij heeft het diftar systeem geïntroduceerd in de gemeente. Bij de eerste problemen had hij nog het idee dat het om aanloopproblemen ging. Maar doordat de ergernis van mensen aanhield en er goed is gekeken naar buurtgemeenten kon hij het vinden in het voorstel van wethouder van Zeeland. Wel met de kanttekening dat de mensen moeten doorgaan met het scheiden van afval.

Lange geschiedenis
En zo eindigt een lange geschiedenis in mogelijk weer een te lange redactioneel artikel. Het kan zijn dat de nieuwe hoofdredacteur het stevig inkort. Maar als ze krap in de kopij zit schrijft ze mogelijk er nog een hele alinea bij. We horen uw klachten wel.

Rob Biesters