NIET MEER BETALEN PER VUILNISZAK

Nieuwsbrief gemeente Geldrop-Mierlo

NIET MEER BETALEN PER VUILNISZAK

In Geldrop is vanaf 1 juli 2002 het diftar-systeem ingevoerd. Daarbij is gekozen voor het volume/frequentiesysteem. In Mierlo was al eerder voor hetzelfde systeem gekozen. Het diftar-systeem in de hoogbouw is ingevoerd via ondergrondse containers. Bewoners van de hoogbouw kunnen hun vuilnis hierin en rekenen af per gestorte vuilniszak. Voorgesteld wordt nu om dit afrekensysteem af te schaffen en tarieven in te voeren voor één en meerpersoonshuishoudens. Bewoners van appartementen kunnen dan nog steeds hun vuilnis kwijt in de ondergrondse containers maar hoeven niet meer per keer af te rekenen. Op 15 december wordt het onderwerp besproken in het Raadsplein.

Klik op de onderstaande link over verder te lezen.

DIFTAR IN DE HOOGBOUW
Toen in 2002 het systeem van ondergrondse containers werd ingevoerd moest het binnen 4 maanden operationeel zijn. In die periode werden er  in totaal 62 ondergrondse afvalcontainers geplaatst inclusief het bijbehorende afrekensysteem. Door geen gewenningsperiode in te voeren en de bewoners meteen te laten betalen voor het gebruik van het systeem, alsmede de vele kinderziektes waarvan het systeem in de eerste jaren last had, is het systeem eigenlijk nooit door de gebruikers geaccepteerd. Dit werd nog eens bevestigd door een enquête van eind 2006: 60% van de gebruikers van de ondergrondse containers waren ontevreden over het systeem.

Alle gebruikers van de ondergrondse containers werden op 23 september van dit jaar gevraagd naar hun mening. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat men voorstander is van afschaffing van het diftar-systeem en voorstander is van de invoering van een tarief voor één- en meerpersoonshuishoudens.

GEVOLGEN
Door het afschaffen van het huidige diftar-systeem wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de gebruikers van het systeem. Hierdoor hoeft men het afval niet meer op te slaan en kunnen ook kleine hoeveelheden afval in de container gestopt worden zonder dat daar direct voor betaald moet worden. Ook is de verwachting dat er minder storingen zullen optreden in het systeem die veroorzaakt worden door te volle vuilniszakken.

TARIEF
Daarnaast moet bij afschaffing van het huidige diftar-systeem in de hoogbouw en het centrum van Geldrop de afvalstoffenheffing op een andere wijze worden berekend. Uitgangspunt voor het vastrecht is dat het tarief gelijk moet zijn voor alle inwoners, of men nu gebruik maakt van containers of van ondergrondse afvalcontainers. Naast het vastrecht komt voor gebruikers van ondergrondse containers dus een variabel tarief voor één- of meerpersoonshuishoudens.

Om tot een nieuwe berekening te komen zijn een aantal aannames gedaan. Zo wordt verwacht dat door het afschaffen van het betalen per vuilniszak er minder afval wordt gescheiden en het afvalaanbod met 20% stijgt. Dit is een landelijk gegeven. Vervolgens is er op de kosten een rekenformule losgelaten waardoor het (variabele) éénpersoonstarief op € 40,20 per jaar en het (variabele) meerpersoonstarief op € 106,20 per jaar uitkomt. De bewoners die zijn aangesloten op ondergrondse containers betalen dan dus in totaal € 160,20 (vastrecht + éénpersoonstarief) of € 226,20 (vastrecht + meerpersoonstarief). Wat deze verandering per individuele aansluiting betekent is afhankelijk van hoe vaak men nu van het ondergrondse systeem gebruik maakte in het verleden.

OVERGANGSREGELING VOOR HOFDAEL
Bij de invoering van diftar in 2002 is een uitzonderingspositie gemaakt voor de bewoners van Hofdael: de bewoners betalen het vastrecht en hebben daarnaast bedrijfscontainers gehuurd waarin het afval wordt gedeponeerd. Er zijn overigens wel ondergrondse afvalcontainers aangelegd. Deze uitzonderingspositie was destijds mogelijk omdat de APV van Geldrop die mogelijkheid bood. De nieuwe Afvalstoffenverordening verbiedt echter deze optie.

Nu het diftar-systeem voor de hoogbouw wordt afgeschaft is het college van mening dat het niet juist is dat Hofdael een uitzonderingspositie blijft innemen. Daarom zal in overleg met bewoners gezocht worden naar een oplossing voor een tijdelijke periode waarna ook zij gebruik moeten gaan maken van de ondergrondse containers. Ze betalen dan ook gewoon het tarief voor een één- of meerpersoonshuishouden.

ALGEMENE VERHOGING VASTRECHT
De huidige afvaltarieven zijn al vanaf 2006 niet meer verhoogd. Uit meerjaren berekeningen blijkt dat de huidige tarieven niet toereikend zullen zijn in de toekomst. Door De Jonge Milieuadvies (JMA) wordt voorgesteld om het vastrecht te verhogen met een bedrag dat ligt tussen de € 10,- en € 15,- per aansluiting. Omdat er een aantal wijzigingen op stapel staan (met name de invoering van het gescheiden inzamelen van kunststof) die van (grote) invloed kunnen zijn op de totale kosten stelt het college voor om vooralsnog te kiezen voor een verhoging van circa € 10,- (van € 110,40 naar € 120,-) en de variabele tarieven gelijk te houden.

3 gedachtes over “NIET MEER BETALEN PER VUILNISZAK

 1. m.beks 28/11/2008 / 15:36

  deze veranderingen houden in dat men nu alle tuinafval[zoals bloemenzand,struiken,groen voortaan in de afvalbak kan deponeren.tevens houd dit in dat men niet meer gestimuleerd om drinkkartons,glas,plastic flacons,stinkende luiers ed niet meer gescheiden aan te leveren.
  stelt u zich eens voor poepluiers in de afval container wat een overlast dit geeft.
  waar in de hoogbouw word in de toekomst het huisvuil verzameld?
  word hierover wel nagedacht.

  Like

 2. John 30/11/2008 / 13:44

  Ondanks de (vele) storingen in het systeem ben ik een voorstander van de Diftar. Je betaalt voor wat je aan afval levert. Met de nieuwe regeling is het niet meer "de vervuiler betaalt", maar betalen we allemaal hetzelfde, of je nu veel of weinig stort. Als er nu ook eens door de gemeente gekeken wordt naar een retourette in het winkelcentrum (waar enige jaren geleden sprake van was), dan stimuleer je de mensen om hun afval te scheiden en hoeven de kosten niet zo drastisch te stijgen.

  Like

 3. Medebewoner. 04/12/2008 / 22:04

  Heel goed idee! kan ik eindelijk de gespaarde vuilniszakken in de garage weg brengen..

  Like

Reacties zijn gesloten.