Brief Stoepen rond Winkelcentrum

Brief Stoepen rond Winkelcentrum

Geacht College,
Door de manier waarop het niveauverschil tussen het nieuwe parkeerterrein en de reeds bestaande trottoirs is overbrugd, zijn er enkele problemen ontstaan welke wij onder uw aandacht willen brengen.

Het trottoir tussen de Marco Polostraat en de Magalhaesstraat
Om het hoogte verschil hier op te vangen is het trottoir onder een helling gelegd Deze hellingshoek bedraagt 5°, hierdoor is het voor minder valide mensen met een rolstoel of een rollator moeilijk om van deze stoep gebruik te maken De rolstoel en de rollator zullen de neiging hebben van de helling af te lopen. Wanneer in de winter de stoep door sneeuw en vorst glad wordt zal het voor iedereen moeilijk zijn om daar overheen te lopen. De hellingshoek van de oprit voor rolstoelen bedraagt 13°, hierdoor zullen de rolstoelrijders hard moeten werken om boven te komen.

De opgang naast de Jumbo
De hellingshoek van deze opgang bedraagt 7° en is 3.6 meter lang. Het lijkt ons ook hier zeer moeilijk voor mensen met een rolstoel of een rollator om boven te komen.

Voetpad en fietspad langs de Jumbo
Na een fikse regenbui blijft het voetpad en het fietspad dagenlang onder water staan. Door de klachten die wij vanuit de wijk over bovenstaande punten krijgen, weten wij dat de bewoners e.e.a. als echte problemen ervaren.

Daarom wil het Wijkoverleg u vragen bovengenoemde problemen spoedig op te oplossen.

Bekijk de hele brief (inclusief foto’s).