Forellen vissen in Blitterswijck

Forellen vissen in Blitterswijck

Zondag 12 oktober gingen we voor de tweede keer forellen vissen met De Dreef. De eerste keer op 17 mei waren we naar een forellenvijver in Leopoldsburg in Belgie geweest. Deze keer zijn we naar Blitterswijck geweest. Een hele mooie locatie, waar alles heel erg netjes word onder houden.

Zondagochtend hadden we ons verzameld rond half 11 bij De Dreef. We gingen met 20 mannen/vrouwen/kinderen in 6 auto’s naar de vijver toe. Toen we er rond 12 uur aankwamen, werden meteen de hengels uitgegooid. We hadden droog weer, alleen de mist bleef een beetje lang hangen. Maar tegen vier uur kwam toch het zonnetje te voorschijn.

Bas was jarig op deze dag, hij was 7 jaar geworden en deelde lekkere cakejes rond. En als je trek had kreeg je er een dot slagroom erboven op. Toen Bas zijn eerste forel eruit haalde was dat een lust om te zien.

Totaal zijn er 84 forellen gevangen.  Na afloop werden de forellen bij elkaar gedaan, ter plaatse schoon gemaakt en in plastic gesealed. Zo kreeg iedereen na afloop schoongemaakte forellen mee.

Deze vismiddag is voor herhaling vatbaar. Dus houdt De Dreef flyers in de gaten  In het voorjaar gaan we weer een andere forellenvijver uitproberen.

Lies

Dreef Reünie

De derde Dreef Reünie was een prima gelegenheid om de nieuwe Dreef verlichting in actie te zien. Boven het podium hangt een buis met verschillende lampen, van ledlicht tot laserlicht. En daar kun je mooie patronen mee in de zaal werpen. Om het nog wat spannender te maken ligt er ook een mistkanon onder het podium. En de combinatie van wat rook en laserlicht is een hele mooie.

En nee, meneer de controleur. Die rook is echt van een rookkanon en niet van een stel rokende bezoekers. Die rokende bezoekers zochten netjes het afdak voor de ingang op.

Er waren ruim 100 mensen op de derde Dreef Reünie af gekomen. Het was daardoor gezellig in de Dreef. De goede muziek en de bijzondere verlichting maakten dit feest compleet. De jaarlijkse reünie is twee jaar gestart uit gezelligheid, maar ook om nieuwe vrijwilligers te trekken. Dat lukte de eerste keer redelijk. Maar tegenwoordig heeft men het helaas te druk. Nieuwe vrijwilligers vinden is daardoor een moeizaam proces.

Toch worden er volop nieuwe activiteiten ontplooid in de Dreef. De zaal regelmatig vol is het motto. En dan lukt zeer regelmatig.

Bekijk de foto-serie van de Dreef Reünie.

Eetplezier de Coevering opent de deuren

Eetplezier de Coevering opent de deuren

Loop gerust eens binnen bij de totaal vernieuwde Eetplezier de Coevering. Je kijkt je ogen uit. Een complete metamorfose vergeleken met een paar weken geleden.

Wij zijn op de avond voor de opening even gaan kijken. Een ploeg vermoeide medewerkers waren bezig met de laatste loodjes. Het is gelukt, ook al had niemand dat ’s ochtends gedacht. Toen was er nog zoveel te poetsen, op te ruimen, in te ruimen en recht te zetten.

Het resultaat mag er zijn. Frisse, moderne en vrolijke kleuren, veel zitgelegenheid, een uitgebreid assortiment en de nog veel meer. Nieuwsgierig? Ga er maar snel langs.

Bekijk alle foto’s van onze Foto Cor.

Afscheid van onze groenteman

Afscheid van onze groenteman

Nog maar een paar dagen geleden vroegen wij u om eens wat vaker bij onze groenteman binnen te lopen. Maar dat is helaas niet meer nodig. Roel Hulsman heeft aangegeven op termijn te gaan stoppen met de winkel. Wanneer dat precies is weet hij nog niet. Dat ligt aan de huuroverkomst van de winkel.

Heel erg jammer. We gaan een gezellige en klantvriendelijke winkel in het Winkelcentrum missen.

Help uw groenteman de winter door

Help uw groenteman de winter door

Opengebroken parkeerplaatsen, één super, geen super. De laatste jaren waren geen gemakkelijke jaren voor Roel Huisman. En nu het winkelcentrum aan de eindfase van de renovatie begint is het nog steeds wachten totdat de drukte van voor de renovatie weer terugkeert in de winkel. Daarom deze oproep: help uw groenteman de winter door.

Ruim 4 jaar geleden nam Roel Huisman zijn intrek in het jarenlang leegstaande pand langs Schlecker. Eindelijk had het winkelcentrum weer een eigen groenteboer. Van begin af aan liep de winkel goed. Een goed en vers assortiment, heel redelijke prijzen en meer dan vriendelijke bediening.

Maar toen begin de revitalisering van het winkelcentrum. Parkeerplaatsen werden opgebroken, de AH vertrok, de Edah ging dicht, en de Lidl liet ruim een jaar op haar wachten. Door dit alles liep de omzet terug en is sindsdien nog niet teruggekomen op het oude nivo. Sinds de komt van Lidl en Blitz4Kids is het weer gezellig aan de oostkant van het Winkelcentrum. Nu nog de klanten. Die klanten zijn hard nodig om ervoor te zorgen dat straks niet weer dat rolluik voor jaren een lege winkel aan het zicht onttrekt. U kunt daarbij helpen.

Loop eens (wat vaker) bij uw groenteman binnen.

Weg met de wateroverlast in Skandia en Coevering

Derde thema werk avond van de DGG een succes

Weg met de wateroverlast in Skandia en Coevering

25 september jl. was de 3e thema werkavond van de DGG van dit jaar. Frans Stravers (fractievoorzitter DGG) opent de avond en heet de belangstellenden welkom en legt uit wat de bedoeling van deze avond is. Het doel van deze avonden is niet om het standpunt van de DGG uit te leggen, maar om het standpunt van de DGG te bepalen, mede aan de hand van wat de deelnemers aan deze thema werkavonden inbrengen. Op deze wijze kunnen de inwoners rechtstreeks invloed uitoefenen op de gemeentepolitiek in Geldrop-Mierlo.

De aanwezigen worden verdeeld in 4 werkgroepen om na te denken over wat de oplossing zou kunnen zijn betreffende de wateroverlast. Raadsleden en fractieassistenten van de DGG hebben ook hun inbreng.

Wanneer er weer plenair vergaderd wordt, worden een aantal oplossingen aangedragen en besproken. Het is een opsomming van mogelijkheden, waaruit gekozen zou kunnen worden. De oplossingen gingen over zaken als drainage om hele blok in een gesloten systeem, het open houden en verdiepen van sloten en duikers in en rond de Coevering. Maar ook werd aangedragen dat het overleg tussen de gemeente en de bewoners beter kan. Daarnaast werden zaken aangekaart die te maken hebben met het feit dat de gemeente steeds meer riolen aanlegt waarbij alleen het afvalwater wordt afgevoerd en het regenwater de grond infiltreert. Dit kan nadelig zijn voor de grondwaterstand. Met name de bewoners uit de Skandia pleiten daarom voor het aanbrengen van pompen in het riool om het grondwater laag te houden.

De wateroverlast in Coevering en Skandia is niet nieuw en enkele bewoners van deze wijken zijn er lang actief mee bezig. Daarom is men goed geïnformeerd en zijn er veel ideeën over de oplossing. Uiteindelijk komt er als conclusie naar voren dat het probleem alleen opgelost kan worden als de bewoners en de gemeente samenwerken en goed naar elkaar luisteren. De gemeente zou bij de aanleg van de riolering rekening moeten houden met de hoge grondwaterstand. Dat wil zeggen dat zij moet bezien waar extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de aanleg van bijvoorbeeld een infiltratieriool leidt tot meer overlast.

Het gezamenlijk aanleggen van drainage, waarbij de bewoners op hun eigen terrein drainage buizen aanleggenen de gemeente er voor zorgt dat deze buizen aangesloten kunnen worden op de riolering, is de beste oplossing. Daarnaast kan de gemeente dan zorgen voor drainage in het openbare gebied. De DGG zal dit meenemen in haar beleid en standpunten. Op 20 oktober is het probleem van het grondwater aan de orde in de gemeenteraad.

Brief Stoepen rond Winkelcentrum

Brief Stoepen rond Winkelcentrum

Geacht College,
Door de manier waarop het niveauverschil tussen het nieuwe parkeerterrein en de reeds bestaande trottoirs is overbrugd, zijn er enkele problemen ontstaan welke wij onder uw aandacht willen brengen.

Het trottoir tussen de Marco Polostraat en de Magalhaesstraat
Om het hoogte verschil hier op te vangen is het trottoir onder een helling gelegd Deze hellingshoek bedraagt 5°, hierdoor is het voor minder valide mensen met een rolstoel of een rollator moeilijk om van deze stoep gebruik te maken De rolstoel en de rollator zullen de neiging hebben van de helling af te lopen. Wanneer in de winter de stoep door sneeuw en vorst glad wordt zal het voor iedereen moeilijk zijn om daar overheen te lopen. De hellingshoek van de oprit voor rolstoelen bedraagt 13°, hierdoor zullen de rolstoelrijders hard moeten werken om boven te komen.

De opgang naast de Jumbo
De hellingshoek van deze opgang bedraagt 7° en is 3.6 meter lang. Het lijkt ons ook hier zeer moeilijk voor mensen met een rolstoel of een rollator om boven te komen.

Voetpad en fietspad langs de Jumbo
Na een fikse regenbui blijft het voetpad en het fietspad dagenlang onder water staan. Door de klachten die wij vanuit de wijk over bovenstaande punten krijgen, weten wij dat de bewoners e.e.a. als echte problemen ervaren.

Daarom wil het Wijkoverleg u vragen bovengenoemde problemen spoedig op te oplossen.

Bekijk de hele brief (inclusief foto’s).

Dreef Reünie

De Dreef organiseert op 25 oktober de jaarlijkse reünie. Deze reunie is bedoeld voor oud Dreefgangers en hun introducés. Om het feest compleet te maken zal Jut & Jul. Jut & Jul hebben al diverse keren opgetreden (Met Jut & Jul is ’t altijd feest!!!). Verder wordt er gezorgd voor een hapje en kan er volop gedanst worden op muziek uit de 80-er en 90-er jaren.

Vorig jaar bezochten ruim 100 personen de gezellige reünie. Dit jaar verwacht de Dreef nog meer bezoekers.