Discussiebijeenkomst Diftar

Discussiebijeenkomst Diftar

Een discussiebijeenkomst over Diftar in het Hofdael. Dat is vragen om een volle zaal met opgewonden mensen. En dat was precies wat Wethouder van Zeeland wist te bereiken. Alle voor- en nadelen van Diftar kwamen weer langs. En natuurlijk vroegen de aanwezigen zich af wat er nu echt gaat gebeuren.

Weer een discussie, weer de gemeente uitleggen wat er allemaal niet deugt aan Diftar. “Nee”, zei wethouder van Zeeland. “Ik ga na deze discussiebijeenkomst een voorstel aan het College en de Raad richten om de problemen zoveel mogelijk aan te pakken.

Wat dat voorstel precies gaat inhouden is nog niet helemaal duidelijk. Wel dat het deze keer niet bij vage beloftes blijft.

Bekijk de foto’s. Klik op de onderstaande link om verder te lezen.

Waar waren de raadsleden?
Toch was niet iedereen even enthousiast over deze avond. Enkele raadsleden vonden het zeer vreemd dat er niet meer raadsleden naar deze avond waren gekomen. Sommige partijen waren helemaal niet vertegenwoordigd, maar moeten straks wel goedkeuring aan het voorstel van wethouder van Zeeland geven. “Alweer een discussieavond” was een veel gehoorde uitspraak. De gemeente weet al meer dan vijf jaar wat de problemen zijn. Een ander had graag een concreet voorstel van de wethouder gehoord. En zo waren de meningen verdeeld, ook over de oplossing van het diftar probleem voor de hoogbouw.

Wethouder van Zeeland had zich terdege voorbereid op deze avond. Hij was al op de hoogte van de meeste van de argumenten die tijdens de discussie naar voren kwamen. Hij had een paar maanden geleden al gesproken met een delegatie uit de hoogbouw. De gemeente is ook bezoek geweest bij andere gemeenten om de verschillende systemen met elkaar te vergelijken. Vanavond waren alle bewoners van de hoogbouw uitgenodigd. Van de 2700 adressen waren 120 man/vrouw aanwezig. Hiermee was de grote zaal van Hofdael gezellig gevuld.

Stellingen
Op deze avond werd door discussieleider Ton van Happen een aantal stellingen gepresenteerd. Over deze stellingen mocht iedereen zijn of haar mening geven. Maar de meeste aanwezigen hadden zoveel op hun lever dat er niet alleen antwoorden gegeven werden die te maken hadden met de stelling die op dat moment aan de orde was.

Een korte opsomming
Er is veel gezegd deze avond. Maar laten we de hoofdpunten van de discussies eens bij elkaar nemen.

Voor veel oudere mensen is dit systeem niet erg gebruiksvriendelijk. Ze moeten met een te zware zak te ver lopen. Het systeem is moeilijk te bedienen voor oudere mensen of voor mensen met een handicap. Doordat sommige proberen een zeer gevulde zak door de opening te krijgen zijn er regelmatig storingen. Daardoor komt het regelmatig voor dat een storting wordt geboekt terwijl het systeem verstopt zit. Als er iemand begint met het plaatsen van zakken bij het ondergrondse diftarsysteem wordt dit voorbeeld al snel gevolgd door anderen. Hierdoor ontstaat er veel zwerfvuil.

Veel ouderen voelen zich gedwongen om afval op te sparen. Het is te duur om telkens een klein zakje te storten. Door het opzamelen ontstaat er stank, worden muizen aangetrokken. Daarbij is een grotere zak afval moeilijker mee naar buiten te nemen en te storten.

Ook klagen ouderen dat er nergens in Geldrop verzamelpunten zijn voor gescheiden afval. Alle pakken, blikjes, ed moeten naar de Milieustraat. Dat is onhandig voor mensen zonder auto. Ook is het wegbrengen met de fiets niet voor iedereen mogelijk en zijn er vooral op zaterdag gevaarlijke situaties door de grote hoeveelheid auto’s die in de rij staan voor de Milieustraat. Automobilisten rijden soms gewoon over het fietspad om de file voor de Milieustraat te vermijden.

Men was verbaasd dat hoogbouwbewoners hun GFT niet hoeven te scheiden van het restafval. Volgens wethouder van Zeeland kwam dat doordat hoogbouwbewoners weinig groenafval hebben, maar doorgaans alleen fruit- en groenteafval. En dan composteert slecht. Daarom mag fruit- en groenteafval gewoon bij het restafval. Sommige bewoners herinnerde de wethouder eraan dat veel bewoners van de begane grond van de flats wel een tuintje hebben.

Men vond het over het algemeen geen goede zaak dat winkeliers in Geldrop geen retourette hebben. In Mierlo is dat wel het geval. De gemeente had bij de revitalisering van Winkelcentrum Coevering hierover afspraken moeten maken met de supermarkten. Volgens wethouder van Zeeland kan de gemeente de winkeliers niet dwingen. De supermarkten zijn gevraagd om een retourette te plaatsen, maar hieraan is geen gehoor gegeven.

Enquête uit 2006
Ook de enquête uit 2006 werd genoemd. Daarin liet meer dan 60% van de Geldroppenaren weten dat ze niet gelukkig waren met het Diftar systeem. Toch liet de gemeente horen dat de respons uit de hoogbouw zo laag was dat er geen gehoor gegeven kon worden aan de mening van diegene die wel gereageerd hadden. Ook vanavond waren maar 120 man van de 2700 uitgenodigden aanwezig. “Wordt er deze keer dan wel iets gedaan met de kritiek, of zegt de gemeente straks dat de opkomst te laag was” wilde iemand weten. Wethouder van Zeeland antwoordde hier op met: “er is een andere gemeenteraad en andere wethouders, de gemeente neemt alle reacties serieus”.

Zwerfvuil
Ook vanavond werd er veel geklaagd over zwerfvuil, over mensen die de rode prullenbakken van de gemeente gebruiken om hun afval in te dumpen. Ook het schoonhouden van de woonomgeving wordt soms teveel neergelegd bij de bewoners. In Geldrop wordt 570 ton illegaal gestort afval per jaar ingezameld. Dat is 2% op het totaal. Ook in gemeenten zonder diftar wordt veel afval illegaal aangeboden. Helmond werd door de gemeente als voorbeeld genomen.

Hofdael
Bewoners van Hofdael hebben bij de invoer van Diftar de mogelijkheid gekregen om zelf het ophalen van het huisvuil te regelen. Hierdoor staat er in de containerruimte handzame containers waar de bewoners hun afval kunnen storten. Men heeft vervolgens zelf geregeld dat het afval geregeld wordt opgehaald.

Bewoners van andere flats zouden graag ook zelfstandig een regeling willen opzetten. Dit wordt echter door de gemeente niet toegestaan. Wethouder van Zeeland gaf aan dat er voor Hofdael een uitzonderingspositie geldt.

Reageren op brieven, telefoontjes en emails
Er is duidelijk een wisselende beleving op de snelheid waarmee de gemeente reageert op brieven, mails en telefoontjes. Standaard moet de gemeente binnen zes weken een reactie geven. Dat gebeurt blijkbaar niet altijd. Veel mensen hadden meerdere negatieve ervaringen. Anderen gaven aan dat na een telefoontje de problemen snel verholpen waren. Bij klachten moet het klachtennummer gebeld worden volgens wethouder van Zeeland. Dan wordt er snel actie ondernomen.

Welk systeem willen de bewoners?
Deze vraag werd door wethouder van Zeeland aan het einde van de avond gesteld. Daarop kwam niet één eenduidig antwoord. De bewoners van de hoogbouw willen een systeem waarbij het gemakkelijker wordt om kleinere zakken afval aan te bieden zonder dat daardoor de prijs flink stijgt. Een vast bedrag per inwoners kan het probleem oplossen als tenminste rekening wordt gehouden met de gezinssamenstelling.

Als tegenreactie kwam uit de zaal daarop dat bij het systeem van hoofdelijk omslaan de prijs voor iedereen gaat stijgen. Veel mensen zijn door diftar 50 euro per jaar goedkoper uit.

Toch is de meerderheid vanavond voor een eerlijker systeem voor oudere mensen. Die moeten gewoon kleinere hoeveelheid afval kunnen storten zonder op kosten gejaagd te worden.

Afwachten
Als wethouder van Zeeland per januari 2009 een verandering in het diftar systeem wil aanbrengen dan mogen de bewoners binnenkort het voorstel verwachten. Dit voorstel moet namelijk nog door de Raad worden besproken en goedgekeurd. En dat kost de nodige tijd. Maar wethouder van Zeeland was zeer duidelijk, het blijft deze keer niet bij praten alleen. En daarmee krijgen de bewoners van de hoogbouw meer dan ze afgelopen jaren hebben gekregen vanuit de gemeente.