Nieuwbouw Mackenziestraat

Nieuwbouw Mackenziestraat

Bij de bewoners van de Mackenziestraat en (gedeeltelijk) Waleweinlaan viel vorige week een brief op de mat.

Geachte mevrouw/heer,

In 1990 is de voormalige Nutsbasisschool de Bolster aan de Mackenziestraat 1 gesloopt. Sindsdien heeft de gemeente op stedenbouwkundige gronden het voornemen gehad ter plaatse woningbouw te realiseren.

De concrete invulling van deze woningbouwlocatie heeft echter lang op zich laten wachten omdat het gemeentebestuur ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe woongebieden prioriteit heeft gegeven aan andere locaties.

Inmiddels heeft Houta Projectontwikkeling B.V. in overleg met de gemeente een plan ontwikkeld voor de bouw van 11 grondgebonden, met name voor senioren geschikte, woningen op het terrein.

Het terrein heeft nu nog de bestemming “Maatschappelijke Doeleinden”. Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan het plan willen burgemeester en wethouders op basis van artikel 19. lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling verlenen van de thans nog geldende bestemmingsplanvoorschriften.