Renovatie Lidl

Renovatie Lidl

We hebben er lang op moeten wachten. Maar bijna één jaar nadat de Edah de deuren sloot is men begonnen met de renovatie van het oude Edah pand.

Intussen is het gehele binnenwerk verwijderd. Volgende week wordt begonnen met het verwijderen van de vloer.

Wij gaan de komende tijd regelmatig een kijkje bij de Lidl nemen. En natuurlijk vergeten wij het fototoestel niet.

Bekijk de foto’s van mei 2008

Schoonmaakactie flats Coevering Oost

Schoonmaakactie flats Coevering Oost

De eerste van de twee schoonmaakacties bij de flats aan de Admiraal Byrdstraat, De Carpinistraat en de Livingstonestraat mag een succes genoemd worden. Ruim 30 bewoners hadden zich opgegeven voor deze schoonmaakactie voor de laagbouw flats. Deze actie is georganiseerd door de huurdersvertegenwoordiging en Woonbedrijf. Grote afwezige was wethouder van Zeeland die afgesproken had de actie te openen.

De schoonmaakactie was een idee van de huurdersvertegenwoordiging van de flats. Die stoorden zich al langer aan troep en vuil op de galerijen. Ook het zwerfvuil rond de flats mocht best een keer opgeruimd worden. En dat gold ook voor de schuren en garages. Tijd voor actie. Woonbedrijf ondersteunde deze actie met een tent waar koffie en fris te krijgen was, de spullen voor de schoonmaak en vier grote containers. Medewerkers van Woonbedrijf waren aanwezig om mee te helpen en klein onderhoud te doen. Zelfs Districtmanager Marie-José Backx van Woonbedrijf stak dehanden uit de mouwen. Ze ondersteunde dit initiatief van harte. Met deze actie wil Woonbedrijf en huurdervertegenwoordiging van de flats de betrokkenheid bij het schoonhouden van de flats en haar omgeving, maar ook de onderlinge contacten tussen bewoners te vergroten.

Schoonmaak galerijen
Rond 10.00 uur werd begonnen met het schoonmaken van de galerijen. Hier en daar was dat hard nodig. Alles werd aangeveegd en afgesopt. Rommel werd verzameld en weggebracht. Gelukkig maakte vele handen het werk licht. Nadat het Wijkblad de nodige foto’s had gemaakt zijn we met een zak en een grijper rondom de flats gelopen. In een uurtje tijd hadden we twee zakken goed vol zitten met rommel. Vooral aan de kant van de balkons kom je veel rommel tegen. Bewoners gooien soms hun afval gewoon naar beneden. Zo kwamen we van alles tegen, van plastic zakken, blikjes, plantenpotten en zelfs een matras.

Afvalcontainers
Tegen 13.30 stonden vier grote containers klaar waarin bewoners hun groot afval konden deponeren. Er is in flats veel stankoverlast. Bewoners slaan soms hun vuilnis op in de schuren om dan periodiek met een aanhanger naar de stort te rijden. Dat is goedkoper dan de diftar. Dit afval trekt ook muizen en ratten aan.

De containers waren een groot succes. Veel schuren werden leeggeruimd en de containers zaten in korte tijd vol met afval. Een blik in sommige schuren leerde dat er nauwelijks plaats was om te lopen, zo vol stonden die met allerlei spullen.

Succes
De huurdersvertegenwoordiging zou graag zien dat bewoners zich meer geroepen voelen hun omgeving schoon te houden. Deze actie zorgde er in ieder geval voor dat bewoners zelf de handen uit de mouwen staken om hun eigen leefomgeving te verbeteren. De sfeer was gezellig, er werk gewerkt en gegrapt. De ondersteuning van Woonbedrijf voor deze actie werd zeer positief ervaren. Samen is er veel mogelijk.

Bekijk onze foto-serie

Mei'se Mert 2008

Mei’se Mert 2008

Ook buiten de Coevering is het goed toeven. Zeker bij de Mei’se Mert. We hebben IenZ hair Dezign gevolgd. Bij ruim 60 meisjes van sportschool Hennes werd in korte tijd de kapsels verzorgd. Sommige ouders waren hiervan onder de indruk: “Ik doen net zo lang over 2 staartjes”. Nadat alle kapsels klaar waren zijn we gaan kijken naar het dansen van meisjes. Dat leverde een leuke serie foto’s op. We hebben ook kappersshow van IenZ Hair Dezign nog even meegenomen.

En als toegift hebben we een leuke serie Mei’se Mert geschoten. Soms regende het, maar doorgaans was het lekker weer op de Mei’se Mert.

Bekijk de voorbereidingen van IenZ Hair Dezign
Bekijk het dansen van sportschool Hennes

Bekijk de foto’s van de Mei’se Mert

IENZ HAIR DEZIGN op de Mei'se Mert

IENZ HAIR DEZIGN op de Mei’se Mert

We schreven in het Wijkblad van mei het volgende: 25 mei a.s. is het weer zover, Mei’se Mert in Geldrop. Met medewerking van diverse winkels uit Geldrop en Mierlo, maar ook onze kapsalon uit de Coevering: IENZ HAIR DEZIGN.

IENZ HAIR DEZIGN zal de kapsels gaan verzorgen van 60 meisjes en jonge dames die dansen bij sportschool HENNES, en die tevens de modeshow verzorgen voor kleding, schoenen, tassen, sieraden, sportkleding en Bruidsmode uit Geldrop.

Op de zaterdag en zondagochtend voor de Mei’se Mert hebben we de voorbereidingen bij IenZ Hair Dezign gevolgd.

Bekijk onze foto-serie

Project duurzaamheid Strabrecht College

Project duurzaamheid Strabrecht College

Op zaterdag 24 mei werd het project duurzaamheid van het Strabrecht College gepresenteerd in de aula van de school. In dit project hebben scholieren van 5 VWO samengewerkt met scholieren van het Danderyds gymnasium uit Stockholm in Zweden. De tentoonstelling was de afsluiting van dit internationale project over duurzaamheid.

In eerste instantie lijkt de tentoonstelling over duurzaamheid in de aula van het Strabrecht College weinig indrukwekkend. Maar dat wordt het wel als je even de tijd neemt om met de scholieren te praten die met dit project zijn bezig geweest. Allemaal zijn ze erg enthousiast over dit project. Of je nu met de Zweedse of Nederlandse scholieren praat. Maar ook de beide betrokken scholen zijn erg enthousiast over dit project en de manier waarop er samengewerkt is.

Bekijk alle foto’s.

Klik op de onderstaande link om verder te lezen.

Lees verder

Nieuwbouw Mackenziestraat

Nieuwbouw Mackenziestraat

Bij de bewoners van de Mackenziestraat en (gedeeltelijk) Waleweinlaan viel vorige week een brief op de mat.

Geachte mevrouw/heer,

In 1990 is de voormalige Nutsbasisschool de Bolster aan de Mackenziestraat 1 gesloopt. Sindsdien heeft de gemeente op stedenbouwkundige gronden het voornemen gehad ter plaatse woningbouw te realiseren.

De concrete invulling van deze woningbouwlocatie heeft echter lang op zich laten wachten omdat het gemeentebestuur ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe woongebieden prioriteit heeft gegeven aan andere locaties.

Inmiddels heeft Houta Projectontwikkeling B.V. in overleg met de gemeente een plan ontwikkeld voor de bouw van 11 grondgebonden, met name voor senioren geschikte, woningen op het terrein.

Het terrein heeft nu nog de bestemming “Maatschappelijke Doeleinden”. Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan het plan willen burgemeester en wethouders op basis van artikel 19. lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling verlenen van de thans nog geldende bestemmingsplanvoorschriften.

Nationale Jumbo Fietsdag

Nationale Jumbo Fietsdag

Op zondag 18 mei was het de nationale Jumbo Fietsdag. Ook in Geldrop werd er gestart bij de Jumbo. Een grote groep fietsers ging gezellig op pad.

Wat schrijft Jumbo over de fietsroutes:
Wat enkele jaren geleden begon als solo-initiatief, een familiefietstocht voor Jumbo klanten in het Brabantse Gemert, is uitgegroeid tot een landelijk fenomeen: het Jumbo Fietsrouteboekje.

Jumbo is een familiewinkel pur sang. Vandaar dat we de fietssport een warm hart toedragen. Fietsen is gezond maar bovenal een bezigheid bij uitstek om samen te doen; met partner, vriend, vriendin of gezin erop uit te gaan om samen te genieten van een prachtige omgeving. Vandaar dat de nieuwste Jumbo Fietsroutes de mooiste plekjes van Nederland aandoen: de Biesbosch, de Ijsselstreek bij Zwolle en de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede…Slechts een greep uit de prachtige tochten die we voor u selecteerden!

Bekijk de foto’s van Foto Cor

Forel vissen

Forel vissen

Op 17 mei gingen 24 man uit de Dreef op pad naar Leopoldsburg in België om een hele middag te vissen op forel. Helaas zat het weer niet mee. Na twee weken zomerse temperaturen was het nu koud en regenachtig. Het weer zorgde er ook voor dat de vangst enigszins tegenviel. Gemiddeld werden 3 á 4  forel de man gevangen. Waarschijnlijk heeft het in de strijd brengen van meerdere hengels per persoon hieraan enigzins aan bijgedragen.

Maar ondanks een klein buitje in de middag en de frisse temperaturen heeft iedereen een leuke middag gehad. Voor volgend jaar liggen er al weer plannen klaar. Er wordt dan een andere vislocatie bezocht.

Bedankt voor jullie deelname.

Alex & Lies Reijns

Help je kind

Help je kind de ladder op  

Een cursus voor ouders van jonge kinderen (0-12 jaar).

Sommige ouders willen hun kind(eren) heel graag helpen en dingen leren, maar hebben zelf moeite met lezen en schrijven. Binnenkort kunnen deze ouders in de wijk Coevering een cursus volgen. Zij zien dan dat er allerlei manieren zijn, waarop ze hun kind(eren) toch vooruit kunnen helpen, bijvoorbeeld door samen te spelen, te praten of naar de bibliotheek te gaan.

Wilt u graag meedoen aan deze cursus, of wilt u er meer over weten, dan kunt u ernaar vragen bij de leerkracht of peuterleidster van uw kind(eren). U kunt ook bellen naar Ilse Vloet: 06 – 4232 2070.