Schotse Hooglanders weer terug in De Coevering

Persbericht gemeente

Schotse Hooglanders weer terug in De Coevering

Eind vorig jaar hebben wij de Schotse Hooglanders weggehaald uit het heidegebied achter de bossen in De Coevering. De dieren, die werden ingezet om het gebied te beheren, waren namelijk buiten de afrastering aangetroffen. Omdat de afrastering niet kapot was, vermoedden we dat iemand bewust een van de poorten open had gezet. Om alle risico’s te voorkomen, werden de Schotse Hooglanders uit het gebied weggehaald. Door een aantal maatregelen te nemen, kunnen we de dieren nu weer terugplaatsen.

Om te voorkomen dat de Schotse Hooglanders weer in de nauw worden gedreven, hebben we het te begrazen terrein groter gemaakt. Het afgerasterde terrein is nu gekoppeld aan heideterrein de Meer. Bovendien hebben we bij de kleine looppoorten veeroosters geplaatst, waar de dieren niet overheen kunnen. Verder moeten hondenbezitters hun hond(en) binnen het afgerasterde gebied verplicht aangelijnd houden. Onze handhavers zien er op toe, dat de hondenbezitters zich aan deze regel houden. Zo niet, dan schrijven zij een proces-verbaal uit.

Wij zetten de Schotse Hooglanders in om het heidegebied te beheren; zij grazen jonge vliegdennen, berken en eiken weg. Op deze manier kunnen we het gebied in stand houden als heide en groeit deze niet dicht met allerlei ongewenste bomen.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie neemt u contact op met Niek Gorris van de afdeling Openbare Werken. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (040) 289 37 33.