Inspraak aanleg fietspad Goorstraat in Geldrop

Persbericht gemeente

Conceptplannen ter inzage
Inspraak aanleg fietspad Goorstraat in Geldrop

De tweede helft van dit jaar gaan wij een vrijliggend fietspad langs de Goorstraat aanleggen. Het pad maakt onderdeel uit van het regionale fietsnetwerk en is opgenomen in het gemeentelijke Fietspadenplan. Er is een conceptplan uitgewerkt. Dit plan ligt ter inzage van woensdag 2 april tot en met dinsdag 13 mei.

PLAN
Het plan houdt in, dat we een vrijliggend fietspad aanleggen in de groenstrook aan de zuidzijde van de weg tussen het St Cyrpark en de Dommeldalseweg/ Dommeldal. Het pad krijgt een breedte van 3.30 meter, zodat het in twee richtingen bereden kan worden. Overeenkomstig de eisen voor regionale fietspaden voeren we het pad uit in rood asfalt. Dit komt de herkenbaarheid en het comfort van de fietsers ten goede.

INSPRAAK
Het conceptplan ligt zes weken ter inzage in het gemeentelijk Informatiecentrum, Hofstraat 4 in Geldrop (tijdens kantooruren). Binnen deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Voor mondelinge reacties kunt u bellen met Philip Wouters of Gerda van Apeldoorn. Zij zijn te bereiken via de telefoonnummers (040) 289 37 36 of 298 37 38. U kunt hen ook bellen voor meer informatie.