Bomen rooien

Uit de Trompetter

Bomen rooien

De gemeente Geldrop-Mierlo, voor het kappen van 22 bomen (wilg, populier, es), die staan achter Waleweinlaan huisnummer 69 t/m 93 en de aangrenzende parkeerplaats te Geldrop. Er is besloten de gevraagde vergunning te verlenen vanwege een dunning van het gebied, om de overige bomen meer ontwikkelingsruimte te bieden.

De gemeente Geldrop-Mierlo, voor het kappen van zes bomen (eik, berk, den), die staan in de middenberm van de Laan der vier Heemskinderen tussen de brug en kruising Willem Barentszweg te Geldrop. Er is besloten de gevraagde vergunning te verlenen vanwege een dunning van de groenstrook, om de overige bomen meer ontwikkelingsruimte te bieden.

De vergunningen liggen na bekendmaking zes weken ter inzage op de afdeling Openbare Werken, Dorpsstraat 210 te Mierlo.