Mogelijke vertraging aanleg Park St. Cyr

Mogelijke vertraging aanleg Park St. Cyr

Het was de bedoeling, dat Park St. Cyr beplant zou worden, voordat de lente begint. Door een vertraging kunnen de werkzaamheden pas nu aanbesteed worden. Vanwege de zachte winter wordt rekening gehouden, dat de beplanting tot eind maart / begin april kan worden aangelegd. Waarschijnlijk lukt het hierdoor niet meer om voor dit tijdstip alle beplanting aangelegd te krijgen.

De gemeente gaat dit voorjaar in ieder geval de bestrating helemaal aanleggen. Ook wordt overal gras ingezaaid. Ook wordt gedacht aan het zaaien van afrikaantjes. Daardoor wordt het park wat kleurrijker. Later kan de grond dan eenvoudig omgeploegd worden. Intussen zijn wel bomen geplaatst in de Wethouder Jeuckenstraat.

Speeltoestellen
De oude speeltoestellen zijn intussen weggehaald. Alleen de goals staan er op dit moment nog. Harold van Lieshout van de gemeente is op dit moment druk bezig met het selecteren van een nieuw speeltoestel. Dit speeltoestel komt te staan in één van de vier “kamers”, die aangelegd wordt op het speelveld bij de J. van Spilbergenstraat. Een andere “kamer” krijgt een tweetal goaltjes. De andere twee kamers op het veld krijgen een groen karakter.

Het speeltoestel, dat de gemeente in gedachte heeft, is speciaal voor de doelgroep 6-12 jaar. Het wordt een mooi groot toestel.

Afronding park
Door de late aanbesteding wordt er rekening meegehouden, dat de laatste beplanting pas in het najaar kan worden aangelegd.