Winkeliers in de Geldropse wijken vragen de steun van de gemeenteraad

PERSBERICHT

Geldrop 14 december 2007
Winkeliers in de Geldropse wijken vragen de steun van de gemeenteraad

De winkeliersverenigingen uit de Coevering en de Sluisstraat in Geldrop hebben al hun hoop gevestigd op de gemeenteraadsleden, om a.s. maandag een aangepast besluit te nemen over het D.P.O. (Distributie Planologisch Onderzoek).

Op maandag 10 december is er een bijeenkomst geweest tussen de winkeliers en een aantal vertegenwoordigers uit de raad. Bij die bijeenkomst hebben de winkeliers benadrukt dat zij als ondernemers gelijke rechten en kansen horen te krijgen als de ondernemers in het centrum.

Omdat het DPO -besluit in hoge mate richtinggevend gaat worden voor alle plannen die de gemeente in de toekomst vaststelt , is het van groot belang dat de positie van de winkeliers niet wordt verslechterd door het opleggen van beperkingen op het gebied van hun bedrijfsvoering. De huidige mogelijkheden in de van toepassing zijnde bestemmingsplannen willen zij graag handhaven, niet meer en niet minder.

De winkeliers zijn het er wel mee eens dat er in de wijken geen nieuwe winkelgebieden of bedrijven bij moeten komen. Dit, om de kansen voor het centrum open te houden. Zij zien echter geen enkele noodzaak om hun mogelijkheden en rechten in te leveren ten behoeve van een ambitieus centrumplan. Dit zou op termijn vele ondernemers de kop kosten en de voorzieningen in de wijk behoorlijk onder druk zetten.

Hoewel de vertegenwoordigers in uit de gemeenteraad op maandag 10 december begrip toonde voor de ongerustheid van de ondernemers, was er geen bereidheid om enige garantie in het besluit op te nemen dat de bestaande rechten en mogelijkheden, overeind zouden blijven. Desondanks hopen de winkeliers dat de gemeenteraad inziet dat het opleggen van beperkingen aan ondernemers in de wijken in strijd is met de vrije marktwerking en al helemaal geen garantie is voor het welslagen van de Centrumplannen.

Namens de winkeliersvereniging Coevering: Leo Hendriks
Namens de winkeliers verenig Sluisstraat: Ties Beks