Fotoclub de Dreef

Fotoclub de Dreef

In een gezellig samenzijn is het eerste jaar van Fotoclub de Dreef afgesloten. De ruim 30 leden zijn zondermeer enthousiast over de fotoclub. “Ik leer mijn camera steeds beter kennen”, “eerst fotografeerde ik alleen in de automatische stand, nu probeer ik elke keer de juiste instelling te vinden”, “het is altijd gezellig en ook nuttig”. Zomaar wat meningen van de aanwezigen.

De één heeft een dure camera, de andere een goedkopere. Maar allemaal hebben ze plezier in het fotograferen. Of beter gezegd, ze krijgen steeds meer plezier in het fotograferen. Niet alleen de camera is onderwerp van discussie, ook het omgaan met de PC en programma’s als PhotoShop komen aan bod.

In november zijn een groot aantal leden erop uit getrokken om de ‘tis voor niks loop” te fotograferen. Deze foto’s worden tijdens de avond nog eens getoond. Veel van de aanwezigen staan naar het scherm te kijken. Leren van elkaar, doen met elkaar, dat is Fotoclub de Dreef. En het bestuur heeft het prima gedaan het afgelopen jaar. Onder applaus worden Cor, Han en Peter herkozen. Ze mogen weer een jaar de fotokar trekken.

Koe in kreukels (vervolg)

Koe in kreukels (vervolg)

In het vorige wijkblad schreven we het verhaal van de kaaspunt koe.

“De populaire koe, zonder naam, werd een paar dagen geleden door een kind opgetild. En dat ging mis, een gebroken poot tot gevolg. Gelukkig was collega Ton Droste van Anco zo vriendelijk om direct eerste hulp te bieden. Een dag later was de koe weer terug. Met een vakkundig geplakte poot en een noodverbandje. Jannie heeft de koe nu een rustige plaats gegeven zodat de lijm goed kan uitharden. Daarna mag de koe zijn vertrouwde plaats weer innemen.”

We kunnen melden dat de koe voorspoedig genezen is en te bewonderen is in de kerststal van Berkenheuvel. Na nieuwjaar zal ze haar eigen plaatsje in het winkelcentrum weer innemen.

Winkeliers in de Geldropse wijken vragen de steun van de gemeenteraad

PERSBERICHT

Geldrop 14 december 2007
Winkeliers in de Geldropse wijken vragen de steun van de gemeenteraad

De winkeliersverenigingen uit de Coevering en de Sluisstraat in Geldrop hebben al hun hoop gevestigd op de gemeenteraadsleden, om a.s. maandag een aangepast besluit te nemen over het D.P.O. (Distributie Planologisch Onderzoek).

Op maandag 10 december is er een bijeenkomst geweest tussen de winkeliers en een aantal vertegenwoordigers uit de raad. Bij die bijeenkomst hebben de winkeliers benadrukt dat zij als ondernemers gelijke rechten en kansen horen te krijgen als de ondernemers in het centrum.

Omdat het DPO -besluit in hoge mate richtinggevend gaat worden voor alle plannen die de gemeente in de toekomst vaststelt , is het van groot belang dat de positie van de winkeliers niet wordt verslechterd door het opleggen van beperkingen op het gebied van hun bedrijfsvoering. De huidige mogelijkheden in de van toepassing zijnde bestemmingsplannen willen zij graag handhaven, niet meer en niet minder.

De winkeliers zijn het er wel mee eens dat er in de wijken geen nieuwe winkelgebieden of bedrijven bij moeten komen. Dit, om de kansen voor het centrum open te houden. Zij zien echter geen enkele noodzaak om hun mogelijkheden en rechten in te leveren ten behoeve van een ambitieus centrumplan. Dit zou op termijn vele ondernemers de kop kosten en de voorzieningen in de wijk behoorlijk onder druk zetten.

Hoewel de vertegenwoordigers in uit de gemeenteraad op maandag 10 december begrip toonde voor de ongerustheid van de ondernemers, was er geen bereidheid om enige garantie in het besluit op te nemen dat de bestaande rechten en mogelijkheden, overeind zouden blijven. Desondanks hopen de winkeliers dat de gemeenteraad inziet dat het opleggen van beperkingen aan ondernemers in de wijken in strijd is met de vrije marktwerking en al helemaal geen garantie is voor het welslagen van de Centrumplannen.

Namens de winkeliersvereniging Coevering: Leo Hendriks
Namens de winkeliers verenig Sluisstraat: Ties Beks

Jumbo opnieuw populairste supermarkt

Jumbo opnieuw populairste supermarkt
Uitgegeven: 14 december 2007 09:03 door www.nu.nl

DONGEN – Supermarktketen Jumbo is van alle Nederlandse supermarkten het populairst bij zijn klanten. Dit blijkt uit het vrijdag gepubliceerde kerstrapport van onderzoeksbureau GfK, in opdracht van Foodmagazine. Het is de tiende keer dat de Brabantse supermarkt de beste waardering weet op te strijken.

Jumbo scoort met een 7,66 goed, omdat het supermarktconcern zowel op het gebied van service als op prijzen kan concurreren. Jan Linders en Poiesz eindigden respectievelijk als tweede en derde met een 7,57 en een 7,56.

Renovatie Bosrand

Renovatie Bosrand

De renovatie van het groen in de Bosrand is in volle gang. Voor een klein deel van de bewoners was dat geen verrassing. Zij hadden een brief met uitleg ontvangen. Voor het grotendeel van de bewoners waren de werkzaamheden, die afgelopen woensdag begonnen zijn, een totale verrassing. Inderdaad stonder een mededeling in de Trompetter van 26 oktober, maar dit soort mededelingen zie je snel over het hoofd.

Het had logisch geleken als de gemeente ook even een brief had gestuurd naar de wijkvereniging, het wijkoverleg of even naar het Wijkblad. Een gemiste kans om in contact met de wijk te komen, plannen vooraf te bespreken en bewoners te betrekken bij de leefbaarheid in de wijk.

Intussen hebben we de brief die een aantal wijkbewoners hebben ontvangen in ons bezit. Hieronder kunt u het belangrijkste lezen.

Bekijk ook de foto’s van voor, tijdens en na de renovatie van het groen.

Geachte heer/mevrouw,

In het plantseizoen 2007-2008 (november-april) gaan we een aantal plantsoenen in de gemeente Geldrop-Mierlo renoveren. Hierbij behoort ook het plantsoen dat aan de Bosrand ligt. Het betreft de groenstroken die liggen aan de kopse kanten van de woningen aan de Mackenziestraat en de Bosrand. In deze brief leg ik u uit wat we gaan doen.

Waarom?
De beplanting is versleten en aan vervanging toe. Met deze reconstructie krijgt de doorgaande Bosrand een nieuwe laanstructuur.

Wat gaan we doen?
We gaan de aanwezige beplanting helemaal rooien, waarbij we enkele solitairheesters (Taxus) handhaven. Ook de bestaande bomen gaan we rooien. Aan de voorzijde van de plantvakken komt een nieuwe onderbeplanting van rozen (hoogte ca 50 cm). Hierin planten we een aantal bloemdragende solitairheesters (met een gemiddelde hoogte van 1,5 tot 2 meter.) Het plantvak wordt aan de achterzijde, tegen de woningen, ingepland met een bloemdragende, geurende heester (hoogte ca 2-2,5 meter).

Bomen
De bestaande bomen worden gerooid en vervangen door 15 Liquidambar styraciflua (Amberboom), om zo de laanstructuur weer in ere te herstellen.

Bomen uit depot

Bomen uit depot

Ze hebben een paar jaar doorgebracht op het veld bij de J. van Spilbergenstraat. Daar leken ze het in eerste instantie niet te redden, maar het laatste jaar ging het de goede kant uit. Nu zijn ze weer terug op hun “oude plaats”.

Vanuit het depot zijn ze teruggeplaatst op het oude terrein van de J. Carstenszweg. Het is de eerste stap in de tweede fase van het inrichting van het park St. Cyr. Nu de blaadjes gevallen zijn kan worden begonnen met de aanleg van het noord-zuid park.

Volgend jaar moeten de werkzaamheden afgerond zijn en is een fraai park aangelegd. Niets herinnert dan nog aan de J. Carstenszwegtijd. En dat is een hele vooruitgang.

Bekijk de laatste foto’s

Rommel bij het Winkelcentrum

Rommel bij het Winkelcentrum

Een oplettende wijkbewoner stuurde deze foto op. Mensen die te lui zijn om even naar de milieustraat te rijden dumpen hun rommel bij de glascontainer. Zo stond er bv een accu, en een drietal vuilniszakken.

Mocht u iemand zien die zijn/haar afval dumpt schrijf dan het kenteken op en geef deze door aan de politie. Hiermee voorkomen we dat er binnenkort een illegale milieustraat in de wijk ontstaat. Als u ergens rommel ziet kunt altijd met het algemene klachten nummer 040-2893900 bellen.

Piet Paulusma mooiste kerstverlichting

Piet Paulusma mooiste kerstverlichting

Het lijkt wel een sprookje. Piet Paulusma is bezig met een programma over de mooiste kerstverlichting van Nederland. Ook rondom Eindhoven werd gezocht naar de mooiste kerstverlichting. En hoe kun je dat beter doen dan via het Internet. Al zoekende kwam Piet op de website van Wijkblad Coevering uit. We hebben de afgelopen jaren regelmatig kerstverlichting op de foto gezet. En dankzij deze foto’s werd een adres in de wijk gekozen om mee te doen in Piet Paulusma mooiste kerstverlichting.

En zo stond op 9 december een hele cameraploeg op de stoep bij de familie Thielen in de Goorstraat. In een ontspannen sfeer werden de opnames gemaakt die op 15 december worden uitgezonden op SBS6. Gemoedelijk ging Piet met iedereen op de foto en ondanks het drukke schema was er nog even tijd voor een praatje. Helaas deze keer geen weervoorspelling, maar wel een bezondere middag voor de familie Thielen en veel mensen uit de buurt.

En inderdaad, de tuin van de familie Thielen zag er weer uit als een plaatje. Bekijk alle foto’s van uw Wijkbladreporters.