Te grote focus op het centrum

Te grote focus op het centrum

Het was druk gisteren in vergaderruimte 2.26 waar het Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) op de agenda stond. Het was zelfs zo druk dat verschillende mensen moesten blijven staan. Die massale belangstelling bestond voornamelijk uit ondernemers uit de periferie. Ondernemers uit bv de Sluisstraat en Winkelcentrum Coevering die zich beperkt voelen in hun ontwikkeling, die willen kunnen blijven groeien. Maar die in het DPO een te grote focus op het centrum zien, ten koste van de ondernemers buiten het centrum, in de periferie.

Het DPO staat al langer ter discussie. In een vorige raadsronde waren er nog verschillende insprekers die zich kritisch uitlieten over de cijfers die in dit rapport werden genoemd, en over de sterke focus op het centrum van beide kernen. Door deze focus “het vernieuwde centrum moet als een magneet gaan werken, en moet een aantrekkelijke concurrentiewerking met omliggende gemeenten gaan vormen” wil de gemeente winkels in de periferie zoveel mogelijk beperken. Daarbij wordt zelf gesproken over het opheffen van de verschillende klein winkelcentra in de gemeente. Het woord sterfhuisconstructie werd in dit kader ook al genoemd.

Klik op de onderstaande link om verder te lezen

Motie DGG
Om de kou wat uit de lucht te nemen kwam DGG voor Geldrop met een motie. Daarin wordt een beperkte vestiging in de periferie, een goede balans tussen centrum en periferie genoemd. De winkels in de periferie mogen blijven, alleen mogen ze niet uitbreiden. Er is maatwerk nodig.

De coalitiepartijen konden zich vinden in deze motie. Een sterfhuisconstructie of sanering was niet aan de orde. Maatwerk, een goed overleg. De ondernemers kregen voldoende kansen. Wat kon er mis zijn met deze motie en het DPO. De winkel op de hoek blijft belangrijk maar er was samenwerking met respect nodig, alle uitbreiding in de periferie moest goed bekeken worden en niet ongebreideld worden toegestaan.

Voor de aanwezigen vanuit de ondernemers waren het prachtige volzinnen om te zeggen dat de focus de komende jaren op het centrum ligt. In de periferie kunnen de ondernemers doorgaan met hun winkel, zoals dit de belangen in het centrum niet schaadt.

Lidl Coevering
Het resultaat van dit centrum denken is al terug te zien bij de nieuwe Lidl in winkelcentrum Coevering. Deze keten heeft het pand van de oude Edah overgenomen en wil graag een paar meter uitbouwen aan de oostzijde. Hierdoor komt er ruimte voor een extra gang in de winkel. Ondanks dat er in de jaren 90 al een voorlopige bouwvergunning is afgegeven voor een kleine uitbouw wil de gemeente nu niet meer meewerken. Men is bang dat winkelcentrum Coevering een te nsterke concurrent van het centrum wordt.

Tegengas
Vanuit de partijen kwam alleen tegengas van de eenmans fractie van Moorsel en VGM. De overige partijen konden zich vinden in de tekst van de motie van DGG. Een amendement van van Moorsel werd door het CDA van tafel geveegd. Van Moorsel vroeg om de dynamiek van een vrije markt niet te gaan beperken door middel van dit DPO. In zijn ogen was het in strijd met het raadsprogramma van de gemeente.

VGM vroeg nog 3 weken bedenktijd aan de commissie. Daarom komt dit punt op 17 december weer terug voor een besluitvorming. De ondernemers uit de periferie verlieten enigszins teleurgesteld de zaal. Ze worden nu al maanden aan het lijntje gehouden en zien de toekomst somber in. Het DPO geeft hun weinig kansen.