Internationale effecten Wijkblad

Internationale effecten Wijkblad

Kunt u zich voorstellen dat het Wijkblad internationale invloed heeft? Wij ook niet. Tot vanochtend. Toen viel de onderstaande e-mail in onze digitale brievenbus:

Kalimera sas ofwel Goedemorgen heer Biesters,
 
Terwijl ik me druk maakte om de 10 km binnen een redelijke tijd hard te lopen bij de ‘tisvoorniks’ activiteit, vond mijn vrouw het wijkblad Coevering. Wij zelf wonen in Mierlo. Een interessant artikel heeft u geschreven over de wateroverlast in het Dommelgebied. Een artikel waarbij ik bij wijze van spreken watertandend zat te lezen om het volgende:

Wij zijn in griekenland een huis aan het bouwen en ook daar is-met name in de regenperiode- sprake van hoog grondwater. Het probleem is ginds zelfs zover uit de hand gelopen dat er een proces loopt tegen mijn buurman aldaar omdat hij een stuk grond van mij claimt om zijn wateroverlast daarmee op mij (mijn grond) af te wentelen. Reden voor mij om uw redactie te bellen.

Alzo, de technische kant van uw artikel interesseert mij en mijn vragen zijn dan ook:
– waar moet ik zijn voor de technische informatie, bij Arcadis of bij het woonbedrijf ?
– indien bij Arcadis bij welke vestiging cq contactpersoon
– indien bij het woonbedrijf, zo ja bij welke contactpersoon.

Intussen hebben we zo uitgebreid mogelijk geantwoord. Hopelijk is de wateroverlast in Griekenland spoedig verleden tijd.