Beste Flierefluiter

Beste Flierefluiter

Volgens mijn bescheiden mening is er een foutje in je berekening geslopen. Je gaat uit van 1 jaar 80% en 4 jaar 70% wachtgeld en een geschat maandsalaris van €5000. Een jaar heeft 13 maanden, ook wethouders krijgen vakantiegeld. Het eerste jaar wordt dan : 13 x 80% x 5000 = €52.000 Vervolgens 4 jaren totaal : 4 x 13 x 70% x 5000 = €182.000. Het totaal over 5 jaren wordt dus € 234.000, het verschil zit in het vakantiegeld. Het zij je vergeven.

Volgens mij is het bedrag echter veel hoger. In deze link vind je een uitgebreid document en, als ik dat juist interpreteer, dan wordt daar gezegd dat een wethouder 90% krijgt van het burgemeestersalaris.

In de MPB 2008-2011 (MeerjarenProgrammaBegroting) van onze gemeente staat in bijlage A “Specificatie Begroting Bestaand Beleid 2008” bij post “6001100-Burgemeester” een bedrag van €118.757 en bij post “6001200-College van B&W” een bedrag van €733.815 (voor 4 wethouders en een secretaris ?). Als we uitgaan van het Burgemeestersalaris, dan zou dat betekenen dat de wethouder, 90% van €118.757 gedeeld door 13 maanden, €8.220 per maand verdient. Totaal wachtgeld wordt dan € 384.700.

Of een en ander inclusief emolumenten is, is niet helemaal duidelijk, hoewel er bij de post “6002202-Algemeen representatie” nog een bedrag van €83.779 wordt ingeruimd. Ook de bijkomende kosten van de door van Moorsel opgerichte partij dienen meegerekend te worden. Dirk van Weert van het VGM publiceerde er al over en sprak in zijn artikel over €150.000 voor de komende 2 jaar totaal (wachtgeld en nieuwe partij), zie o.a. ingezonden brief TROMPETTER 6-11-2007.

Naam bekend bij de redactie.