Inspraakavond Herinrichting 30-km gebied Grote Bos

Het begon met een uitglijer. De gemeente bleek per abuis verkeerde versies van de plannen ter inzage te hebben gelegd. Daar kwam Patrick Verbunt, de ambtenaar die het slechte nieuws moest brengen, rond voor uit. Hij voegde daaraan toe dat dit niet had mogen gebeuren en bood de zaal zijn verontschuldigingen aan. Desondanks was dit s koren op de molen van sommigen. De emoties vlamden hoog op:‘schande’, ‘niet te geloven’ en ‘incompetent’ vlogen door de zaal van het Strabrecht-College. Dat was wel het laatste dat ik had verwacht in het Grote Bos.

Nadat wethouder Wim Visser was ingesprongen en ook zijn excuses had aangeboden én daarbij had beloofd dat de varianten opnieuw zouden worden gepubliceerd met verlenging van de inspraakprocedure keerde de rust weer enigszins terug. Verbunt kon het woord weer voeren. Hij vertelde over de achtergronden en de verkeerstechnische zaken. Aansluitend liet Niek Gorris zien wat de bijhorende plannen voor het Openbaar Groen zijn.

Meer leest u in het komende Wijkblad.

Intussen heeft de gemeente de fout goedgemaak. Doe uw voordeel ermee en stuur uw inspraak in.

Beste meneer, mevrouw,
Op 17 oktober is de inspraakprocedure voor de herinrichting van het Grote Bos en een gedeelte van de Dwarsstraat gestart met het ter inzage leggen van de conceptplannen. Helaas kwamen deze plannen niet overeen met het geen er tijdens de inspraakavond van 5 november is gepresenteerd. Inmiddels liggen de juiste plannen ter inzage.

De afdeling Openbare Werken en het college van burgemeester en wethouders betreuren deze gang van zaken. Hoewel wij al het mogelijke doen om burgers zo duidelijk mogelijk te informeren, zijn wij daar in deze procedure niet in geslaagd. Hiervoor bieden wij onze excuses aan. Omdat een eerlijke inspraakprocedure voor ons van grote waarde is, is besloten om de procedure met vier weken te verlengen.