Foto site

Foto site

We zijn onze foto site aan het oppoetsen. Een compactere en duidelijkere indeling, nieuwe foto-series met scherpere foto’s.

Het was nodig om de foto series opnieuw in te delen. De voorraad foto’s groeit gestaag door en op een moment heb je in de gaten dat sommige indelingen niet handig zijn. Ook werd de site te groot met te veel losse series. Daarom hebben we nu veel gegroepeerd en soms een andere plaats op de site gegeven.

Neem maar eens een kijkje op www.geldrop-foto.nl en begin gewoon links boven.

EERSTE BUURTCONTRACT ONDERTEKEND

Van de gemeentelijke website

EERSTE BUURTCONTRACT ONDERTEKEND

‘Samen werken aan een betere buurt!’. Met deze kreet is het Buurtoverleg Coevering West in februari gestart met het project ‘Woon- en leefomgeving’. In het kader van dit project heeft een aantal bewoners en instanties met elkaar nagedacht over de vraag wat er gezamenlijk opgepakt zou kunnen worden om de buurt beter, leuker, mooier, veiliger en meer leefbaar te maken. Tijdens de buurtbijeenkomst hebben ook de overige bewoners hun mening kunnen geven. De afspraken die tijdens deze overleggen zijn gemaakt, zijn opgenomen in een zogenaamd ‘Buurtcontract’. Dit contract – het eerste in de gemeente – is op vrijdag 5 oktober officieel ondertekend. Op zaterdag 13 oktober wordt de ondertekening groots gevierd met een buurtfeest in de Coevering West!

WAT STAAT ER IN HET BUURTCONTRACT?
In het buurtcontract staan maar liefst veertien punten, die we de komende jaren samen met de buurtbewoners gaan oppakken:
1. Het organiseren van een buurtfeest.
2. Overlastsituaties oplossen.
3. Starten van een proefproject ‘Talent aan Zet’: welke talenten hebben de buurtbewoners en hoe kunnen deze voor de buurt ingezet worden?
4. Opzetten van een systeem van burenhulp.
5. Verbeteren van de openbare verlichting bij de parkeerplaatsen.
6. Een vrijliggend voetpad aanleggen naar het centrum.
7. De politie en gemeentelijke handhavers meer zichtbaar maken in de buurt.
8. Gezamenlijk de buurt inspecteren.
9. Controleren bij hangplekken.
10. Buitenactiviteiten/speelvoorzieningen voor jong en oud combineren.
11. Een opruimactie organiseren (zwerfafval en hondenpoep).
12. Een centraal aanspreekpunt aanwijzen vanuit de buurt richting gemeente en andersom.
13. Een project voor energiebesparing opstarten.
14. Een onderzoek uitvoeren naar de ondergrondse containers bij de hoogbouw.

GROOT BUURTFEEST
Om te vieren dat het eerste buurtcontract is getekend op 5 oktober, is er op zaterdag 13 oktober een groot feest voor alle bewoners van de Reinoutlaan, de Roelantlaan, de Ritsaartlaan en de Clarisselaan (Coevering West). ’s Middags wordt het buurtcontract nogmaals op een symbolische manier ondertekend. Verder is er een gezellige barbecue en zijn er volop activiteiten voor de kinderen, zoals een kinderrommelmarkt, schminken, een kleurtafel en de koekhap-jump. Natuurlijk is er live muziek (van Big Billy & the Babys) en staan er stands van de organisaties die deelnemen aan het project ‘Woon- en Leefomgeving’. Het feest is op de parkeerplaats bij wijkgebouw De Dreef en winkelcentrum Coevering.

Eén jaar IenZ Hair DeZign

Op 1 september j.l. bestond IenZ Hair DeZign één jaar. Maar aan deze mijlpaal is weinig ruchtbaarheid gegeven. De Edah stond net op het punt om te sluiten en de nieuwe Jumbo was nog niet open. Niet de beste ambiance om een jubileum te vieren. Toch wil eigenaresse Iene dit jubileum niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan.

Wat is er in een jaar gebeurd?
Veel. Chantal, Gaby en Iene hebben intussen hulp gekregen van Désirée, Marly, Emi en Mandy. Nagelstyliste Elke versterkt het team op de woensdagen. De winkel is nog gezelliger geworden en ook op de maandagmiddag open. Ook de komende jaren staat het team van IenZ met veel enthousiasme voor u klaar evenals een heerlijke kop koffie of thee. Natuurlijk wil IenZ Hair DeZign de klanten van het afgelopen jaar bedanken voor het vertrouwen.

MAAK EENS KENNIS MET HET IVN GELDROP

MAAK EENS KENNIS MET HET IVN GELDROP

Regelmatig komt U in dit blad en op andere plaatsen aankondigingen van activiteiten van het IVN tegen. Velen van U zullen hierdoor het IVN wel kennen van de wandelingen. Maar het IVN is meer!

Het IVN is een landelijke vereniging. De volledige naam is: “Vereniging voor natuur- en milieueducatie”. Het doel van deze vereniging is kort gezegd: het bevorderen van het natuur- en milieubesef. We proberen dit te bereiken door het organiseren van allerlei op het publiek gerichte activiteiten. Deze activiteiten worden vooral door plaatselijke afdelingen van het IVN door vrijwilligers georganiseerd. Ook Geldrop heeft een afdeling van het IVN, waarover hier meer.

Allereerst noemen we het NATUURINFORMATIECENTRUM “DE PAARDESTAL”. In het Kasteelpark van Geldrop beschikt het IVN Geldrop in de voormalige paardenstal van het Kasteel over een tentoonstellingsruimte, waarin ieder jaar een nieuwe tentoonstelling wordt ingericht met een thema over natuur en milieu. “De Paardestal” is iedere zondagmiddag, van februari t/m november, open van 14.00 tot 17.00 uur. In het ernaast gelegen Koetshuis is dan een doorlopende diaserie te bekijken die het onderwerp van de tentoonstelling nader belicht. In “de Paardestal” zijn ook routebeschrijvingen, boekjes, folders en posters verkrijgbaar. De tentoonstellingen worden mede gesponsord door “Campagne IVN netwerk”.

Aangeboden

Aangeboden

Oefenruimte voor bands, per direct beschikbaar.

Zijn jullie die band die geen geschikte oefenruimte kan vinden? Wijkcentrum de Dreef heeft die ruimte voor jullie beschikbaar! Op verschillende avonden en tijdstippen hebben wij de ideale oefenruimte. Voor nadere informatie, kun je contact opnemen met Roland Jorissen, telefoonnummer 06-20957665.