Herinrichting Grote Bos

Herinrichting Grote Bos

In het voorjaar van 2008 start de gemeente met de herinrichting van het Grote Bos en het
gedeelte Dwarsstraat tussen het Grote Bos en de Mierloseweg.

Hiervoor zijn twee varianten opgesteld die zes weken ter inzage liggen. Op maandag 5 november is er er een inspraakavond. Wethouder Maasakkers zit deze avond voor.

PLAN
Uitgangspunt van de plannen is dat beide wegen deel gaan uitmaken van het 30km/uur gebied. Naast een 30 km/uur inrichting is de positie van fietsers in het wegontwerp een belangrijk onderdeel. Alle varianten gaan uit van een fietspad voor fietsverkeer in twee richtingen tussen de Wethouder van den Eijndenstraat en de Sluisstraat. Tussen de Sluisstraat en de
Mierloseweg zijn de varianten als volgt:

De eerste variant gaat uit van fietsers op de rijbaan.

In de tweede variant leggen we tussen de Sluisstraat en de Dwarsstraat ook een fietspad
voorfietsverkeer in twee richtingen aan. Om een goede aansluiting op de kruising
Mierloseweg/Dwarsstraat te maken, komt er in de Dwarsstraat een overgang naar een
fietspad aan beide zijden van de weg.

INSPRAAK
De conceptplannen liggen van woensdag 17 oktober tot en met dinsdag 27 november aanstaande ter inzage in het informatiecentrum van de gemeente, Hofstraat 4 in Geldrop (tijdens kantooruren). Binnen de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Foto’s
Wij hebben intussen al een overzicht gemaakt van de huidige situatie. Ook zullen we alle werkzaamheden in de toekomst via de foto volgen. Klik hier om de foto’s te bekijken.

Buurtfeest Coevering West

Buurtfeest Coevering West

Alsof ook het weer besteld was. Het was namelijk een erg zonnige najaarsdag deze zaterdag de dertiende oktober voor het buurtfeest voor de bewoners van Coevering-West(Reinout-, Roelant-, Ritsaert- en Clarisselaan) met als locatie het parkeerterrein van het Winkelcentrum Coevering.

Om de ondertekening van het buurtcontract voor dit deel van de Coevering luister bij te zetten, werd door het Buurtoverleg Coevering West een buurtfeest georganiseerd. Nabij Wijkcentrum De Dreef was het aangenaam druk. Op het parkeerterrein was een grote tent opgezet waarin een podium voor optredens was ingericht met daarbij zitplaatsen waar naar de muziek kon worden geluisterd en wat gedronken kon worden. Verder was in de tent een informatiestand aanwezig over het project Woon- en Leefomgeving en de ondertekening van het buurtcontract.

Omdat het zonnetje zich uitgebreid liet zien, was het ook aangenaam vertoeven in de buurt van de tent alwaar een kinderrommelmarkt was. Er stond verder een snoepkraam waar de kinderen zich konden laten schminken. Diezelfde kinderen konden de uitdaging van het koekhappen op de trampoline aangaan. Daar werd gretig gebruik van gemaakt want telkens zag je dezelfde gezichtjes in de rij staan!

Muzikaal werd het buurtfeest opgeluisterd met optredens van Big Billy & de Baby’s en de Stoopies. Ook was er een optreden van de groep van Marlies Donkers die een goede demonstratie gaf van de laatste dansrage Jumpstyle. En degene die zich hadden aangemeld, konden genieten van een goed verzorgde barbecue die op zo’n mooie najaarsdag perfect gepland was. Waarschijnlijk waren de weergoden net zoals veel mensen op het buurtfeest in een goede stemming.

De conclusie mag luiden dat het buurtfeest op deze zaterdag erg geslaagd was en navolging verdient. Voor dat laatste hoeft men niet echt bang te zijn. Immers, één van de veertien contractpunten van het buurtcontract in kader waarvan dit buurtfeest werd gehouden, is juist de regelmatige organisatie van een buurtfeest. En zeg eens eerlijk, wie wil nu graag beschuldigd worden van (buurt-)contractbreuk? Nou dan!

Peter Coolen

Bekijk alle foto’s van het buurtfeest Coevering West.

Foto site

Foto site

We zijn onze foto site aan het oppoetsen. Een compactere en duidelijkere indeling, nieuwe foto-series met scherpere foto’s.

Het was nodig om de foto series opnieuw in te delen. De voorraad foto’s groeit gestaag door en op een moment heb je in de gaten dat sommige indelingen niet handig zijn. Ook werd de site te groot met te veel losse series. Daarom hebben we nu veel gegroepeerd en soms een andere plaats op de site gegeven.

Neem maar eens een kijkje op www.geldrop-foto.nl en begin gewoon links boven.

EERSTE BUURTCONTRACT ONDERTEKEND

Van de gemeentelijke website

EERSTE BUURTCONTRACT ONDERTEKEND

‘Samen werken aan een betere buurt!’. Met deze kreet is het Buurtoverleg Coevering West in februari gestart met het project ‘Woon- en leefomgeving’. In het kader van dit project heeft een aantal bewoners en instanties met elkaar nagedacht over de vraag wat er gezamenlijk opgepakt zou kunnen worden om de buurt beter, leuker, mooier, veiliger en meer leefbaar te maken. Tijdens de buurtbijeenkomst hebben ook de overige bewoners hun mening kunnen geven. De afspraken die tijdens deze overleggen zijn gemaakt, zijn opgenomen in een zogenaamd ‘Buurtcontract’. Dit contract – het eerste in de gemeente – is op vrijdag 5 oktober officieel ondertekend. Op zaterdag 13 oktober wordt de ondertekening groots gevierd met een buurtfeest in de Coevering West!

WAT STAAT ER IN HET BUURTCONTRACT?
In het buurtcontract staan maar liefst veertien punten, die we de komende jaren samen met de buurtbewoners gaan oppakken:
1. Het organiseren van een buurtfeest.
2. Overlastsituaties oplossen.
3. Starten van een proefproject ‘Talent aan Zet’: welke talenten hebben de buurtbewoners en hoe kunnen deze voor de buurt ingezet worden?
4. Opzetten van een systeem van burenhulp.
5. Verbeteren van de openbare verlichting bij de parkeerplaatsen.
6. Een vrijliggend voetpad aanleggen naar het centrum.
7. De politie en gemeentelijke handhavers meer zichtbaar maken in de buurt.
8. Gezamenlijk de buurt inspecteren.
9. Controleren bij hangplekken.
10. Buitenactiviteiten/speelvoorzieningen voor jong en oud combineren.
11. Een opruimactie organiseren (zwerfafval en hondenpoep).
12. Een centraal aanspreekpunt aanwijzen vanuit de buurt richting gemeente en andersom.
13. Een project voor energiebesparing opstarten.
14. Een onderzoek uitvoeren naar de ondergrondse containers bij de hoogbouw.

GROOT BUURTFEEST
Om te vieren dat het eerste buurtcontract is getekend op 5 oktober, is er op zaterdag 13 oktober een groot feest voor alle bewoners van de Reinoutlaan, de Roelantlaan, de Ritsaartlaan en de Clarisselaan (Coevering West). ’s Middags wordt het buurtcontract nogmaals op een symbolische manier ondertekend. Verder is er een gezellige barbecue en zijn er volop activiteiten voor de kinderen, zoals een kinderrommelmarkt, schminken, een kleurtafel en de koekhap-jump. Natuurlijk is er live muziek (van Big Billy & the Babys) en staan er stands van de organisaties die deelnemen aan het project ‘Woon- en Leefomgeving’. Het feest is op de parkeerplaats bij wijkgebouw De Dreef en winkelcentrum Coevering.

Eén jaar IenZ Hair DeZign

Op 1 september j.l. bestond IenZ Hair DeZign één jaar. Maar aan deze mijlpaal is weinig ruchtbaarheid gegeven. De Edah stond net op het punt om te sluiten en de nieuwe Jumbo was nog niet open. Niet de beste ambiance om een jubileum te vieren. Toch wil eigenaresse Iene dit jubileum niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan.

Wat is er in een jaar gebeurd?
Veel. Chantal, Gaby en Iene hebben intussen hulp gekregen van Désirée, Marly, Emi en Mandy. Nagelstyliste Elke versterkt het team op de woensdagen. De winkel is nog gezelliger geworden en ook op de maandagmiddag open. Ook de komende jaren staat het team van IenZ met veel enthousiasme voor u klaar evenals een heerlijke kop koffie of thee. Natuurlijk wil IenZ Hair DeZign de klanten van het afgelopen jaar bedanken voor het vertrouwen.

MAAK EENS KENNIS MET HET IVN GELDROP

MAAK EENS KENNIS MET HET IVN GELDROP

Regelmatig komt U in dit blad en op andere plaatsen aankondigingen van activiteiten van het IVN tegen. Velen van U zullen hierdoor het IVN wel kennen van de wandelingen. Maar het IVN is meer!

Het IVN is een landelijke vereniging. De volledige naam is: “Vereniging voor natuur- en milieueducatie”. Het doel van deze vereniging is kort gezegd: het bevorderen van het natuur- en milieubesef. We proberen dit te bereiken door het organiseren van allerlei op het publiek gerichte activiteiten. Deze activiteiten worden vooral door plaatselijke afdelingen van het IVN door vrijwilligers georganiseerd. Ook Geldrop heeft een afdeling van het IVN, waarover hier meer.

Allereerst noemen we het NATUURINFORMATIECENTRUM “DE PAARDESTAL”. In het Kasteelpark van Geldrop beschikt het IVN Geldrop in de voormalige paardenstal van het Kasteel over een tentoonstellingsruimte, waarin ieder jaar een nieuwe tentoonstelling wordt ingericht met een thema over natuur en milieu. “De Paardestal” is iedere zondagmiddag, van februari t/m november, open van 14.00 tot 17.00 uur. In het ernaast gelegen Koetshuis is dan een doorlopende diaserie te bekijken die het onderwerp van de tentoonstelling nader belicht. In “de Paardestal” zijn ook routebeschrijvingen, boekjes, folders en posters verkrijgbaar. De tentoonstellingen worden mede gesponsord door “Campagne IVN netwerk”.