Herinrichting Grote Bos

Herinrichting Grote Bos

In het voorjaar van 2008 start de gemeente met de herinrichting van het Grote Bos en het
gedeelte Dwarsstraat tussen het Grote Bos en de Mierloseweg.

Hiervoor zijn twee varianten opgesteld die zes weken ter inzage liggen. Op maandag 5 november is er er een inspraakavond. Wethouder Maasakkers zit deze avond voor.

PLAN
Uitgangspunt van de plannen is dat beide wegen deel gaan uitmaken van het 30km/uur gebied. Naast een 30 km/uur inrichting is de positie van fietsers in het wegontwerp een belangrijk onderdeel. Alle varianten gaan uit van een fietspad voor fietsverkeer in twee richtingen tussen de Wethouder van den Eijndenstraat en de Sluisstraat. Tussen de Sluisstraat en de
Mierloseweg zijn de varianten als volgt:

De eerste variant gaat uit van fietsers op de rijbaan.

In de tweede variant leggen we tussen de Sluisstraat en de Dwarsstraat ook een fietspad
voorfietsverkeer in twee richtingen aan. Om een goede aansluiting op de kruising
Mierloseweg/Dwarsstraat te maken, komt er in de Dwarsstraat een overgang naar een
fietspad aan beide zijden van de weg.

INSPRAAK
De conceptplannen liggen van woensdag 17 oktober tot en met dinsdag 27 november aanstaande ter inzage in het informatiecentrum van de gemeente, Hofstraat 4 in Geldrop (tijdens kantooruren). Binnen de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Foto’s
Wij hebben intussen al een overzicht gemaakt van de huidige situatie. Ook zullen we alle werkzaamheden in de toekomst via de foto volgen. Klik hier om de foto’s te bekijken.