"Nieuwe" lichtreclame voor de Dreef

“Nieuwe” lichtreclame voor de Dreef

Men neme een oude lichtbak, maakt die helemaal schoon, dan een nieuw verfje, nieuwe bedrading en een nieuw frontje. En dan heb je de nieuwe lichtreclame van de Dreef. Niets nieuws, want dezelfde lichtreclame was ook al bij de oude Dreef te zien.

Het is de Dreef weer gelukt om dankzij de vele vrijwilligers en de hulp van een lichtreclame bedrijf in Nuenen de oude lichtreclame weer als nieuw op het dak te zetten zonder dat het veel geld gekost heeft. En dankzij de tijdklok en de 4 spaar TL’s is ook het stroom-verbruik minimaal.

Koe in kreukels

Koe in kreukels

De overbekende koe van ’t Kaaspuntje ligt in de kreukels. Met een gebroken poot staat de koe op een veilig plekje. Veel mensen missen de koe aan de reacties te horen. “Waar is de koe” krijgt Jannie Cuijpers van het kaaspuntje regelmatig te horen. Vooral kinderen willen graag even de koe aaien, er mee rondslepen of gebruiken als zitplaats.

De populaire koe, zonder naam, werd een paar dagen geleden door een kind opgetild. En dat ging mis, een gebroken poot tot gevolg. Gelukkig was collega Ton Droste van Anco zo vriendelijk om direct eerste hulp te bieden. Een dag later was de koe weer terug. Met een vakkundig geplakte poot en een noodverbandje. Jannie heeft de koe nu een rustige plaats gegeven zodat de lijm goed kan uitharden. Daarna mag de koe zijn vertrouwde plaats weer innemen.

Collega Ton kreeg als dank voor zijn hulp een lekker doosje chocola. Dit doosje werd door de postbode bezorgd. Over de collegialiteit binnen het winkelcentrum kan niemand klagen. Die is dik in orde.

Opstappen Maasakkers een dure grap

Opstappen Maasakkers een dure grap

Tijdens het interview in het wijkblad van augustus gaf wethouder Maasakkers aan dat hij tot 2010 wethouder zou blijven. Kort voor zijn 65-ste verjaardag zou hij dan kunnen gaan genieten van een welverdiend pensioen. Maar het kan verkeren.

Na strubbelingen in de DGG treedt Maasakkers per 1 november a.s. af. Als ex-wethouder heeft hij dan tot zijn pensioen recht op wachtgeld. Dit geld moet de gemeente betalen, evenals het salaris van de wethouder die zijn plaats in neemt. Wat kost dat nu eigenlijk was mijn reactie.

Wat kost dat nu eigenlijk
De wachtgeldregeling gaat uit van 80% van het wedhouderssalaris in het eerste jaar en daarna van 70%. Stellen we even dat Maasakkers nog 5 jaar van deze regeling gebruik gaat maken dan komt dat op een bruto bedrag van 216.000 bij een bruto maandsalaris van 5000 euro. Het salaris van een Geldrop-Mielose wethouder weten we natuurlijk niet precies. Daarom schatten we een bruto bedrag van tussen de 150.000 en 250.000 euro in. Dit bedrag mogen de burgers (u en ik) van Geldrop-Mierlo opbrengen.

Waar staat DGG voor?
Je zou verwachten dat een partij als de DGG, die lastenverhoging van de burger wil voorkomen en de gemeente maant zo zuinig mogelijk te begroten, wethouder Maasakkers zo lang mogelijk zou laten zitten. Dat is veel goedkoper dan tussentijds vervangen. Waarschijnlijk is de druk die Peter van Moorsel heeft uitgeoefend zo hoog geweest dat men nu met de gebakken peren zit. De partij is in rep en roer, Maasakkers dreigt met een nieuwe partij, de leden morren en dreigen met opstappen, en van Moorsel staat nu bekend als een ongeduldige raadslid, die niet kon wachten tot hij netjes het pluche van Maasakkers kon overnemen. Was hij niet tevreden met zijn huidige baan, niet met het functioneren van Maasakkers? Het fijne zullen we nooit te weten komen. Wel dat DGG een paar zware maanden voor de boeg heeft.

Hoe diep kun je zinken
Tot voor kort had iedereen het idee dat DGG een dijk van een partij was. De meeste stemmen tijdens de verkiezingen in 2006, een sterk raadsteam, een ervaren wethouder, een goede communicatie en een duidelijk programma. Ze hadden het tot nu toe prima voor elkaar. Wat blijft er straks van over? We zullen het binnenkort weten.

Flierefluiter

Wethouder Maasakkers stapt op

Wethouder Maasakkers stapt op

We waren net trots dat we een echte wethouder in de wijk hadden. Afgelopen augustus hebben we nog geinterviewd. Toen was nog het plan dat hij zijn termijn tot 2010 zou afmaken. Afgelopen vrijdag konden we in het ED lezen dat Maasakkers per 1 november a.s. stopt. Oneenigheid met zijn eigen partij DGG. Het kan snel gaan.

Lees ook de artikelen uit het Einhovens Dagblad:
Wethouder stapt op
Gepiepeld door de fractie

Herstel van heideterreinen

Herstel van heideterreinen

In het natuurgebied ten oosten van de Coevering vinden maatregelen plaats om de heideterreinen te herstellen. De open plekken met heidevegetatie (dopen struikheide) raken namelijk steeds verder vergrast en begroeid met bomen. Met het verdwijnen van de heide gaan ook de bijbehorende bijzondere diersoorten verloren, zoals de levendbarende hagedis, heikikker en diverse vlinders. Een ander aspect is dat hierdoor de landschappelijke waarde van het natuurterrein verandert.

De oorzaken van deze achteruitgang zijn:
• Vermesting van de bovengrond door invloeden van landbouw en industrie
• Verzuring door atmosferische depositie
• Het wegvallen van het oorspronkelijke gebruik van het terrein als weidegronden voor schapen
• Natuurlijke ontwikkeling. Stuifzand en heide horen tot de zogenaamde pioniervegetaties en raken onder de in Nederland voorkomende omstandigheden geleidelijk begroeid met bos.

Aangezien de planten- en diersoorten die horen bij heidevegetatie bedreigd worden, is besloten om de oorspronkelijke situatie te herstellen. De volgende maatregelen worden hierbij uitgevoerd:
• Plaatselijk verwijderen van bosopslag. Markante bomen blijven staan.
• Selectief afplaggen van de vergraste en verrijkte bovenlaag. De bovenste centimeters humus worden met een graafmachine verwijderd, zodat een kiembed voor heideplanten ontstaat.

Door deze maatregelen zal de oorspronkelijke rijkdom van het heidegebied terugkeren.

Bekijk de foto’s die we hebben genomen van dit nieuw ingericht gebied.

Waar blijven de bladkorven?

Waar blijven de bladkorven?

Waar blijven de bladkorven vragen deze kinderen zich af. Na een middag bladvegen weten ze niet wat ze met al die bladeren naar toe moeten. Bij de volgende winderige dag liggen alle bladeren waarschijnlijk weer waar ze vandaan komen. Jammer.

Herinrichting Grote Bos

Herinrichting Grote Bos

In het voorjaar van 2008 start de gemeente met de herinrichting van het Grote Bos en het
gedeelte Dwarsstraat tussen het Grote Bos en de Mierloseweg.

Hiervoor zijn twee varianten opgesteld die zes weken ter inzage liggen. Op maandag 5 november is er er een inspraakavond. Wethouder Maasakkers zit deze avond voor.

PLAN
Uitgangspunt van de plannen is dat beide wegen deel gaan uitmaken van het 30km/uur gebied. Naast een 30 km/uur inrichting is de positie van fietsers in het wegontwerp een belangrijk onderdeel. Alle varianten gaan uit van een fietspad voor fietsverkeer in twee richtingen tussen de Wethouder van den Eijndenstraat en de Sluisstraat. Tussen de Sluisstraat en de
Mierloseweg zijn de varianten als volgt:

De eerste variant gaat uit van fietsers op de rijbaan.

In de tweede variant leggen we tussen de Sluisstraat en de Dwarsstraat ook een fietspad
voorfietsverkeer in twee richtingen aan. Om een goede aansluiting op de kruising
Mierloseweg/Dwarsstraat te maken, komt er in de Dwarsstraat een overgang naar een
fietspad aan beide zijden van de weg.

INSPRAAK
De conceptplannen liggen van woensdag 17 oktober tot en met dinsdag 27 november aanstaande ter inzage in het informatiecentrum van de gemeente, Hofstraat 4 in Geldrop (tijdens kantooruren). Binnen de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Foto’s
Wij hebben intussen al een overzicht gemaakt van de huidige situatie. Ook zullen we alle werkzaamheden in de toekomst via de foto volgen. Klik hier om de foto’s te bekijken.

Buurtfeest Coevering West

Buurtfeest Coevering West

Alsof ook het weer besteld was. Het was namelijk een erg zonnige najaarsdag deze zaterdag de dertiende oktober voor het buurtfeest voor de bewoners van Coevering-West(Reinout-, Roelant-, Ritsaert- en Clarisselaan) met als locatie het parkeerterrein van het Winkelcentrum Coevering.

Om de ondertekening van het buurtcontract voor dit deel van de Coevering luister bij te zetten, werd door het Buurtoverleg Coevering West een buurtfeest georganiseerd. Nabij Wijkcentrum De Dreef was het aangenaam druk. Op het parkeerterrein was een grote tent opgezet waarin een podium voor optredens was ingericht met daarbij zitplaatsen waar naar de muziek kon worden geluisterd en wat gedronken kon worden. Verder was in de tent een informatiestand aanwezig over het project Woon- en Leefomgeving en de ondertekening van het buurtcontract.

Omdat het zonnetje zich uitgebreid liet zien, was het ook aangenaam vertoeven in de buurt van de tent alwaar een kinderrommelmarkt was. Er stond verder een snoepkraam waar de kinderen zich konden laten schminken. Diezelfde kinderen konden de uitdaging van het koekhappen op de trampoline aangaan. Daar werd gretig gebruik van gemaakt want telkens zag je dezelfde gezichtjes in de rij staan!

Muzikaal werd het buurtfeest opgeluisterd met optredens van Big Billy & de Baby’s en de Stoopies. Ook was er een optreden van de groep van Marlies Donkers die een goede demonstratie gaf van de laatste dansrage Jumpstyle. En degene die zich hadden aangemeld, konden genieten van een goed verzorgde barbecue die op zo’n mooie najaarsdag perfect gepland was. Waarschijnlijk waren de weergoden net zoals veel mensen op het buurtfeest in een goede stemming.

De conclusie mag luiden dat het buurtfeest op deze zaterdag erg geslaagd was en navolging verdient. Voor dat laatste hoeft men niet echt bang te zijn. Immers, één van de veertien contractpunten van het buurtcontract in kader waarvan dit buurtfeest werd gehouden, is juist de regelmatige organisatie van een buurtfeest. En zeg eens eerlijk, wie wil nu graag beschuldigd worden van (buurt-)contractbreuk? Nou dan!

Peter Coolen

Bekijk alle foto’s van het buurtfeest Coevering West.