"Nieuwe" lichtreclame voor de Dreef

“Nieuwe” lichtreclame voor de Dreef

Men neme een oude lichtbak, maakt die helemaal schoon, dan een nieuw verfje, nieuwe bedrading en een nieuw frontje. En dan heb je de nieuwe lichtreclame van de Dreef. Niets nieuws, want dezelfde lichtreclame was ook al bij de oude Dreef te zien.

Het is de Dreef weer gelukt om dankzij de vele vrijwilligers en de hulp van een lichtreclame bedrijf in Nuenen de oude lichtreclame weer als nieuw op het dak te zetten zonder dat het veel geld gekost heeft. En dankzij de tijdklok en de 4 spaar TL’s is ook het stroom-verbruik minimaal.

Koe in kreukels

Koe in kreukels

De overbekende koe van ’t Kaaspuntje ligt in de kreukels. Met een gebroken poot staat de koe op een veilig plekje. Veel mensen missen de koe aan de reacties te horen. “Waar is de koe” krijgt Jannie Cuijpers van het kaaspuntje regelmatig te horen. Vooral kinderen willen graag even de koe aaien, er mee rondslepen of gebruiken als zitplaats.

De populaire koe, zonder naam, werd een paar dagen geleden door een kind opgetild. En dat ging mis, een gebroken poot tot gevolg. Gelukkig was collega Ton Droste van Anco zo vriendelijk om direct eerste hulp te bieden. Een dag later was de koe weer terug. Met een vakkundig geplakte poot en een noodverbandje. Jannie heeft de koe nu een rustige plaats gegeven zodat de lijm goed kan uitharden. Daarna mag de koe zijn vertrouwde plaats weer innemen.

Collega Ton kreeg als dank voor zijn hulp een lekker doosje chocola. Dit doosje werd door de postbode bezorgd. Over de collegialiteit binnen het winkelcentrum kan niemand klagen. Die is dik in orde.

Opstappen Maasakkers een dure grap

Opstappen Maasakkers een dure grap

Tijdens het interview in het wijkblad van augustus gaf wethouder Maasakkers aan dat hij tot 2010 wethouder zou blijven. Kort voor zijn 65-ste verjaardag zou hij dan kunnen gaan genieten van een welverdiend pensioen. Maar het kan verkeren.

Na strubbelingen in de DGG treedt Maasakkers per 1 november a.s. af. Als ex-wethouder heeft hij dan tot zijn pensioen recht op wachtgeld. Dit geld moet de gemeente betalen, evenals het salaris van de wethouder die zijn plaats in neemt. Wat kost dat nu eigenlijk was mijn reactie.

Wat kost dat nu eigenlijk
De wachtgeldregeling gaat uit van 80% van het wedhouderssalaris in het eerste jaar en daarna van 70%. Stellen we even dat Maasakkers nog 5 jaar van deze regeling gebruik gaat maken dan komt dat op een bruto bedrag van 216.000 bij een bruto maandsalaris van 5000 euro. Het salaris van een Geldrop-Mielose wethouder weten we natuurlijk niet precies. Daarom schatten we een bruto bedrag van tussen de 150.000 en 250.000 euro in. Dit bedrag mogen de burgers (u en ik) van Geldrop-Mierlo opbrengen.

Waar staat DGG voor?
Je zou verwachten dat een partij als de DGG, die lastenverhoging van de burger wil voorkomen en de gemeente maant zo zuinig mogelijk te begroten, wethouder Maasakkers zo lang mogelijk zou laten zitten. Dat is veel goedkoper dan tussentijds vervangen. Waarschijnlijk is de druk die Peter van Moorsel heeft uitgeoefend zo hoog geweest dat men nu met de gebakken peren zit. De partij is in rep en roer, Maasakkers dreigt met een nieuwe partij, de leden morren en dreigen met opstappen, en van Moorsel staat nu bekend als een ongeduldige raadslid, die niet kon wachten tot hij netjes het pluche van Maasakkers kon overnemen. Was hij niet tevreden met zijn huidige baan, niet met het functioneren van Maasakkers? Het fijne zullen we nooit te weten komen. Wel dat DGG een paar zware maanden voor de boeg heeft.

Hoe diep kun je zinken
Tot voor kort had iedereen het idee dat DGG een dijk van een partij was. De meeste stemmen tijdens de verkiezingen in 2006, een sterk raadsteam, een ervaren wethouder, een goede communicatie en een duidelijk programma. Ze hadden het tot nu toe prima voor elkaar. Wat blijft er straks van over? We zullen het binnenkort weten.

Flierefluiter

Wethouder Maasakkers stapt op

Wethouder Maasakkers stapt op

We waren net trots dat we een echte wethouder in de wijk hadden. Afgelopen augustus hebben we nog geinterviewd. Toen was nog het plan dat hij zijn termijn tot 2010 zou afmaken. Afgelopen vrijdag konden we in het ED lezen dat Maasakkers per 1 november a.s. stopt. Oneenigheid met zijn eigen partij DGG. Het kan snel gaan.

Lees ook de artikelen uit het Einhovens Dagblad:
Wethouder stapt op
Gepiepeld door de fractie

Herstel van heideterreinen

Herstel van heideterreinen

In het natuurgebied ten oosten van de Coevering vinden maatregelen plaats om de heideterreinen te herstellen. De open plekken met heidevegetatie (dopen struikheide) raken namelijk steeds verder vergrast en begroeid met bomen. Met het verdwijnen van de heide gaan ook de bijbehorende bijzondere diersoorten verloren, zoals de levendbarende hagedis, heikikker en diverse vlinders. Een ander aspect is dat hierdoor de landschappelijke waarde van het natuurterrein verandert.

De oorzaken van deze achteruitgang zijn:
• Vermesting van de bovengrond door invloeden van landbouw en industrie
• Verzuring door atmosferische depositie
• Het wegvallen van het oorspronkelijke gebruik van het terrein als weidegronden voor schapen
• Natuurlijke ontwikkeling. Stuifzand en heide horen tot de zogenaamde pioniervegetaties en raken onder de in Nederland voorkomende omstandigheden geleidelijk begroeid met bos.

Aangezien de planten- en diersoorten die horen bij heidevegetatie bedreigd worden, is besloten om de oorspronkelijke situatie te herstellen. De volgende maatregelen worden hierbij uitgevoerd:
• Plaatselijk verwijderen van bosopslag. Markante bomen blijven staan.
• Selectief afplaggen van de vergraste en verrijkte bovenlaag. De bovenste centimeters humus worden met een graafmachine verwijderd, zodat een kiembed voor heideplanten ontstaat.

Door deze maatregelen zal de oorspronkelijke rijkdom van het heidegebied terugkeren.

Bekijk de foto’s die we hebben genomen van dit nieuw ingericht gebied.

Waar blijven de bladkorven?

Waar blijven de bladkorven?

Waar blijven de bladkorven vragen deze kinderen zich af. Na een middag bladvegen weten ze niet wat ze met al die bladeren naar toe moeten. Bij de volgende winderige dag liggen alle bladeren waarschijnlijk weer waar ze vandaan komen. Jammer.