GELDROP-MIERLO LAAT RUNDEREN VRIJ GRAZEN

Van de gemeentelijke website

GELDROP-MIERLO LAAT RUNDEREN VRIJ GRAZEN

Op korte termijn mogen runderen en later schapen vrij grazen in een deel van het bos achter De Coevering. Hiermee willen we de structuurrijke droge en natte heide herstellen. Ook moet deze maatregel leiden tot verjonging van Struikhei en Gewone dophei. Bovendien groeit er op den duur meer Stekel- en Kuipbrem, Borstelgras en Klein Warkruid. Kortom: Door begrazing ontstaat er een grotere diversiteit aan soorten planten en dieren.

HEKWERK

Om te voorkomen dat de runderen en later de schapen het gebied verlaten, plaatst de gemeente vanaf aanstaande donderdag een raster. Op een drietal plaatsen komen klaphekjes zodat het gebeid goed toegankelijk blijft voor recreanten. Ook worden er veeroosters geplaatst om te voorkomen dat de mountainbikeroute wordt onderbroken. Deze maatregelen gebeuren binnen de subsidie regeling EGM (Effect Gerichte Maatregelen).

CONTROLE
Om te kijken of deze maatregelen het gewenste effect hebben, wordt de heide ieder jaar opnieuw bekeken om eventuele veranderingen vast te stellen. Waar nodig grijpt de gemeente in bij delen die door overbegrazing te kwetsbaar worden.

MEER INFORMATIE
Als u meer wilt weten over dit project, neemt u contact op met Niek Gorris. Hij is te bereiken op telefoonnummer: (040) 289 37 33.

Pony verzorgers gezocht

Pony verzorgers gezocht

Ik zoek voor mijn pony’s die in het Eikenlaantje staan 2 verzorgsters tussen de 10 tot 12 jaar. De bedoeling is de pony’s te poetsen, te longeren- wandelen, te vertroetelen en eventueel te berijden. Het is niet de bedoeling om met meer als twee personen bij de pony’s te zijn. Dit alles na overleg met de ouders.

Ik zoek het liefst verzorgers met enige ervaring in het rijden en verzorgen van pony’s. U kunt mij bereiken via telefoonnummer 040- 2862857 of 0617175988.

b.v.d. voor uw reacties
H.M.J. Stevens

Sociaal gedrag?

Sociaal gedrag?

Je kon er bijna op wachten. Dat fietspad bij de Joris van Spilbergenstraat, met dat paaltje waar je eenvoudig langs af kunt met de auto. En dat gebeurd dan ook (te) regelmatig. De sporen op het fietspad laten dat zien.

Vandaag spotte we een klein zwart wagentje dat vrolijk het fietspad nam om zo snel mogelijk richting andere kant van de wijk te komen. Niet erg sociaal, en het verkeerde voorbeeld voor anderen.

Nieuwe Jumbo

Nieuwe Jumbo

Het begint op te schieten. Over een ruime maand gaat onze nieuwe Jumbo open. Helaas mogen we deze laatste loodjes niet op de foto vastleggen. Vandaag is er overleg geweest met de PR afdeling van Jumbo. En die gaf geen toestemming om foto’s te maken van de opbouw van de nieuwe super. We moeten het dus doen met plaatjes die we door de ramen kunnen schieten. Maar het is wachten tot ook die mogelijkheid afgeplakt wordt.

Edah
Onze Edah gaat de deuren per 9 september sluiten. Op dit moment is het al merkbaar dat de bevoorrading ten einde loopt. We zullen het daarom ruim een week moeten doen zonder super in het Winkelcentrum.

Knutselen op de woensdagmiddag

NIEUW!!!

Knutselen op de woensdagmiddag in ‘De Dreef’
Vanaf woensdag 12 September

Verveel jij je eigen ook wel eens op de vrije woensdagmiddag
En is je leeftijd 6, 7, 8, 9 of 10 jaar
En vind je het leuk om te plakken, knippen, kleuren ect.
Dan nodig ik je uit om eens te komen op de knutselmiddag
Het is van 14.00 tot 16.00 uur
We vragen een kleine bijdrage van 1 euro
We gaan dit alles doen in de hobbyruimte van De Dreef
Vol = vol

Groeten, Lies

Verkoop grond winkelcentrum Coevering noodzakelijk

Peter van Moorsel (DGG): Verkoop grond winkelcentrum Coevering noodzakelijk

Door de eigenaar van één van de winkels in winkelcentrum de Coevering is een verzoek ingediend om zijn winkel uit te breiden. Hij heeft daarvoor een strook gemeentegrond nodig van 200 m2. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de winkel in overeenstemming te brengen met de hedendaagse eisen ten aanzien van vloeroppervlak.

De DGG heeft de revitalisering van het winkelcentrum al jaren krachtig ondersteund. Uit de gesprekken die de DGG de laatste jaren gevoerd heeft met de winkeliersvereniging Coevering heeft zij begrepen dat voor het welslagen van de totale revitalisering, de uitbreiding van het betreffende winkelpand erg belangrijk is. Met name de komst van een concurrerende supermarkt (ten opzichte van de reeds gerealiseerde grote supermark) maakt de revitalisering compleet.

Door het college is echter vooralsnog geweigerd om aan de verkoop van de grond mee te werken. Dit tot grote teleurstelling van de DGG. Met name de argumenten van het college zijn op zijn minst discutabel. Er wordt verwezen naar het DPO (distributie planologisch onderzoek), waarbij het college de voorkeur heeft om de beschikbare m2 voor de foodsector (supermarkten) te reserveren voor het centrum van Geldrop.

Dit soort ingrepen in de markt is naar de mening van de DGG niet van deze tijd. Ondernemers en met name de grotere supermarkten zijn buitengewoon goed in staat om de juiste strategische beslissingen te nemen als het gaat om het vestigen van een winkel. De winkel moet echter wel voldoen aan de eisen van deze tijd.

In de huidige tijd waarin we streven naar het zoveel mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en het vitaal houden van wijken is het van het grootste belang dat in een gemeente als Geldrop-Mierlo er op voldoende plaatsen in wijken een passend winkelaanbod is. Dit betekent dat er voor de Coevering en omgeving een goed functionerend winkelcentrum de Coevering met voldoende aanbod en diversiteit voor iedereen moet zijn.

Het kan toch niet zo zijn dat we veel geld geïnvesteerd hebben in de revitalisering van het winkelcentrum Coevering om vervolgens de finishing touch te blokkeren.

De DGG heeft daarom een brief geschreven aan het college met het dringende verzoek om hun standpunt te heroverwegen en toch over te gaan tot verkoop van de strook grond.

Ook roept de DGG de overige fracties in de gemeenteraad op om haar standpunt hierover te ondersteunen.

LEZING WATER IN DE NATUUR

LEZING WATER IN DE NATUUR

Op dinsdag 4 augustus vanaf 20.00 uur kunt u weer terecht voor een inloopavond bij het IVN Geldrop in het Natuurinformatiecentrum “de Paardestal”, in het Kasteelpark van Geldrop. Deze avond staat in het teken van Water.

Plonie van Campen zal op deze avond een lezing over water in de natuur verzorgen, met gebruik van dia’s, en ze zal zich vooral richten op de Kleine Dommel in Geldrop. Dit gebied ligt dichtbij en biedt een grote diversiteit aan natuur, zoals bijv. amfibieën, en is daarom heel interessant voor bewoners van Geldrop en omgeving.

Plonie zal als ervaren natuurgids en kenner van alle aspecten van water er een boeiende avond van maken. Na afloop van haar verhaal is er nog gelegenheid tot het stellen van vragen en geven van reacties.

Wilt u zo’n inloopavond geven, neem dan contact met de contactpersoon: Ria van Asch, tel: 040-2855960