Nieuwe Jumbo

Nieuwe Jumbo

Het begint op te schieten. Over een ruime maand gaat onze nieuwe Jumbo open. Helaas mogen we deze laatste loodjes niet op de foto vastleggen. Vandaag is er overleg geweest met de PR afdeling van Jumbo. En die gaf geen toestemming om foto’s te maken van de opbouw van de nieuwe super. We moeten het dus doen met plaatjes die we door de ramen kunnen schieten. Maar het is wachten tot ook die mogelijkheid afgeplakt wordt.

Edah
Onze Edah gaat de deuren per 9 september sluiten. Op dit moment is het al merkbaar dat de bevoorrading ten einde loopt. We zullen het daarom ruim een week moeten doen zonder super in het Winkelcentrum.

Knutselen op de woensdagmiddag

NIEUW!!!

Knutselen op de woensdagmiddag in ‘De Dreef’
Vanaf woensdag 12 September

Verveel jij je eigen ook wel eens op de vrije woensdagmiddag
En is je leeftijd 6, 7, 8, 9 of 10 jaar
En vind je het leuk om te plakken, knippen, kleuren ect.
Dan nodig ik je uit om eens te komen op de knutselmiddag
Het is van 14.00 tot 16.00 uur
We vragen een kleine bijdrage van 1 euro
We gaan dit alles doen in de hobbyruimte van De Dreef
Vol = vol

Groeten, Lies

Verkoop grond winkelcentrum Coevering noodzakelijk

Peter van Moorsel (DGG): Verkoop grond winkelcentrum Coevering noodzakelijk

Door de eigenaar van één van de winkels in winkelcentrum de Coevering is een verzoek ingediend om zijn winkel uit te breiden. Hij heeft daarvoor een strook gemeentegrond nodig van 200 m2. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de winkel in overeenstemming te brengen met de hedendaagse eisen ten aanzien van vloeroppervlak.

De DGG heeft de revitalisering van het winkelcentrum al jaren krachtig ondersteund. Uit de gesprekken die de DGG de laatste jaren gevoerd heeft met de winkeliersvereniging Coevering heeft zij begrepen dat voor het welslagen van de totale revitalisering, de uitbreiding van het betreffende winkelpand erg belangrijk is. Met name de komst van een concurrerende supermarkt (ten opzichte van de reeds gerealiseerde grote supermark) maakt de revitalisering compleet.

Door het college is echter vooralsnog geweigerd om aan de verkoop van de grond mee te werken. Dit tot grote teleurstelling van de DGG. Met name de argumenten van het college zijn op zijn minst discutabel. Er wordt verwezen naar het DPO (distributie planologisch onderzoek), waarbij het college de voorkeur heeft om de beschikbare m2 voor de foodsector (supermarkten) te reserveren voor het centrum van Geldrop.

Dit soort ingrepen in de markt is naar de mening van de DGG niet van deze tijd. Ondernemers en met name de grotere supermarkten zijn buitengewoon goed in staat om de juiste strategische beslissingen te nemen als het gaat om het vestigen van een winkel. De winkel moet echter wel voldoen aan de eisen van deze tijd.

In de huidige tijd waarin we streven naar het zoveel mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en het vitaal houden van wijken is het van het grootste belang dat in een gemeente als Geldrop-Mierlo er op voldoende plaatsen in wijken een passend winkelaanbod is. Dit betekent dat er voor de Coevering en omgeving een goed functionerend winkelcentrum de Coevering met voldoende aanbod en diversiteit voor iedereen moet zijn.

Het kan toch niet zo zijn dat we veel geld geïnvesteerd hebben in de revitalisering van het winkelcentrum Coevering om vervolgens de finishing touch te blokkeren.

De DGG heeft daarom een brief geschreven aan het college met het dringende verzoek om hun standpunt te heroverwegen en toch over te gaan tot verkoop van de strook grond.

Ook roept de DGG de overige fracties in de gemeenteraad op om haar standpunt hierover te ondersteunen.

LEZING WATER IN DE NATUUR

LEZING WATER IN DE NATUUR

Op dinsdag 4 augustus vanaf 20.00 uur kunt u weer terecht voor een inloopavond bij het IVN Geldrop in het Natuurinformatiecentrum “de Paardestal”, in het Kasteelpark van Geldrop. Deze avond staat in het teken van Water.

Plonie van Campen zal op deze avond een lezing over water in de natuur verzorgen, met gebruik van dia’s, en ze zal zich vooral richten op de Kleine Dommel in Geldrop. Dit gebied ligt dichtbij en biedt een grote diversiteit aan natuur, zoals bijv. amfibieën, en is daarom heel interessant voor bewoners van Geldrop en omgeving.

Plonie zal als ervaren natuurgids en kenner van alle aspecten van water er een boeiende avond van maken. Na afloop van haar verhaal is er nog gelegenheid tot het stellen van vragen en geven van reacties.

Wilt u zo’n inloopavond geven, neem dan contact met de contactpersoon: Ria van Asch, tel: 040-2855960 

Fietstocht over de Strabrechtse Heide met IVN Geldrop

Fietstocht over de Strabrechtse Heide met IVNGeldrop

Ook dit jaar organiseert het IVN Geldrop weer een fietstocht voor het hele gezin, en wel op zaterdag 1 september, start om 16.00 uur. De tocht zal over de Strabrechtse Heide voeren. Juist doordat het een fietstocht is, is het mogelijk een groot deel van dit gebied te bestrijken en kan ook aandacht worden besteed aan de grote variëteit die dit gebied biedt. De tocht zal ongeveer 2,5 uur duren. Onderweg zal regelmatig worden gestopt om de natuurgidsen van het IVN de gelegenheid te geven u het een en ander over dit schitterendenatuurgebied te vertellen.

September is al een aantal jaren de “Groene maand” waarin natuurorganisaties zich met een thema tot het grote publiek richten. Dit jaar is het thema “Landschap en Cultuurhistorie” en daar sluit deze fietstocht perfect bij aan. Het heidelandschap is tenslotte een cultuurlandschap, oorspronkelijk door de mens gecreëerd. De stops tijdens de fietstocht kunnen ook gebruikt worden om eventueel wat te eten of te drinken. Een verrekijker kan goede diensten bewijzen in dit vogelrijke gebied.

Deze fietstocht start op zaterdag 1
september om 16.00 uur
.
Het vertrekpunt is het viaduct over de A67 in de Geldropse wijk de Coevering.

IVN Geldrop is ook op internet aanwezig:
www.ivngeldrop.dse.nl

Houtkap Verste Heide

Persbericht Staatsbosbeheer

Houtkap Verste Heide

Staatsbosbeheer Heeze is deze week van start gegaan om 100 hectare bos uit te dunnen in het gebied de Verste Heide te Mierlo. Tevens zullen er een tweetal ecologische verbindingszones worden aangelegd dwars door het natuurterrein, vanaf de Strabrechtse Heide naar de wildtunnels onder de snelweg A67.
Staatsbosbeheer wil hiermee het bos en de bosranden afwisselender maken voor planten en dieren. Bospaden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar worden door beschadiging van velmachines en vrachtwagens. De bosvakken zijn van te voren zorgvuldig geïnventariseerd op roofvogelnesten en mierenhopen volgens de gedragscode zorgvuldig bosbeheer.

Ecologische verbindingzones
De Verste Heide is nu nog bestemd voor de houtproductie maar na de dunning en de aanleg van de tweetal verbindingzones zal het bos er heel anders uit komen te zien. Een aantal bestaande bospaden komen te vervallen en de overgebleven paden zullen afwisselender worden gemaakt.
De droge verbindingszone komt ten oosten dwars door het gebied te lopen en de natte verbindingszone ten westen. De verbindingszones worden aangelegd om de planten en dieren te laten remigreren naar het gebied ten noorden van de snelweg richting Sang en Goorkens. Op de beide zones zullen alle bomen en de bijbehorende humuslaag worden verwijderd, overgebleven top- en takhout wordt gechipt voor groene stroom. Aanwezige stuifduinen in het gebied zullen tevens ontdaan worden van bomen zodat de duintjes weer kunnen gaan stuiven en een uitzonderlijk biotoop kunnen vormen voor plant en dier.

Participatie
In de zomer en najaar van 2006 hebben gebruikers van de Verste Heide, zoals wandelaars, ruiters, fietsers, inventariseerders van flora en fauna en omliggende grondeigenaren aangegeven wat hun wensen waren. Aan de hand daarvan gaat Staatsbosbeheer het gebied opnieuw inrichten voor wandel-, fiets, ATB- en ruiterroutes na de komende dunning. In het najaar zal er een rondleiding plaatsvinden voor belangstellenden over de nieuwe inrichting van de Verste Heide.

Plant en dier
Staatsbosbeheer heeft de verwachting dat vele plant- en diersoorten gebruik gaan maken van de verbindingzones, zoals struik- en dopheide met de daarbij behorende vegetatie, vlinders, insecten, amfibieën en reptielen zoals de levendbarende hagedis.

Waarschuwing voor de geïnteresseerde bezoeker van de Verste Heide: Kom niet te dicht in de buurt van de velmachine, houdt ruim afstand en blijf buiten het bereik van de machine.

11e Strabrechtse Heidedag te Heeze

Persbericht Staatsbosbeheer

11e Strabrechtse Heidedag te Heeze

Heeze- Op zondag 19 augustus ’07 is het weer zover, voor de elfde maal organiseert Staatsbosbeheer samen met het IVN afd. Heeze-Leende de Strabrechtse Heidedag op het hoogtepunt van de bloeiende heide. Het publiek is welkom vanaf 11.00 uur ’s morgens tot ’s middags 16.00 uur op de Plaetse te Heeze. De Plaetse een nagebouwd historische Kempische heidedorpje, vormt de ingang van de Strabrechtse Heide. De toegang is geheel gratis.

Activiteiten
Naast het accent Staatsbosbeheer worden er ook activiteiten georganiseerd voor de kinderen zoals op stap met rovers, knutselen met de natuur, spannende avonturen beleven in een grot, pony rijden, smincken en nog vele andere leuken dingen.
De deelnemers van de Strabrechtse Heidedag demonstreren en laten zien wat zij met de Strabrechtse Heide te maken hebben. De herder van de Strabrecht zal samen met zijn honden aan de hand van enkele demonstraties laten zien hoe hij omgaat met zijn schapen en uitleg zal geven waarom er schapen worden ingezet voor het behoud van de Strabrechtse Heide.

Kraampjes
Het pleintje op de Plaetse wordt ingericht als een natuurmarkt met vele kraampjes waar diverse instanties, verengingen en particulieren laten zien wat de heide voor hen betekent, van boek verkoop tot het plaggen van heide en van pony rijden tot oude gereedschappen.

Hartelijk welkom
En zo zouden we de hele krant wel vol kunnen schrijven over de vele activiteiten die de moeite waard zijn om mee te maken, maar u kunt beter komen op de fiets of met de auto om het zelf mee te maken. Vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur bent u van harte welkom op de inmiddels al 11e Strabrechtse heidedag van Staatsbosbeheer en het IVN afd. Heeze-Leende.