Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) Geldrop-Mierlo

Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) Geldrop-Mierlo

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft in haar coalitieprogramma aangegeven de ontwikkeling van beide centra’s belangrijk te vinden. Om hier goed onderbouwde plannen te kunnen maken was het nodig het gedateerde DPO (1999-2000) weer actueel te maken. In dit DPO wordt besproken wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn van de detailhandel en andere voorzieningen. Na een inspraakperiode werd op 20 augustus het onderzoek besproken tijdens een raadsronde. Op de tribune zat een stevige delegatie uit ons winkelcentrum.

Ondanks dat het DPO zich voornamelijk richt op beide kernen is het onderzoek ook belangrijk voor b.v. winkelcentrum Coevering. In het rapport werd namelijk stelling genomen voor uitbreiding in het centrum van Geldrop van dagelijkse artikelen (lees supermarkt ruimte) met ruim 1000 m2. en niet dagelijkse artikelen van 1700 m2.

Uitbreiding pand Edah
In het zelfde rapport wordt ook aangegeven dat de winkelstrips buiten het centrum zoveel mogelijk moeten worden afgebouwd of bevroren. Voor winkelcentrum Coevering betekent dit dat er niet verder uitgebreid mag worden. De firma Notex, De eigenaar van het pand van de Edah, had hierom gevraagd om het pand beter te kunnen verhuren in de toekomst. Het huidige pand is 800 m2 groot terwijl moderne supermarkten om een ruimte van minimaal 1000 m2 vragen.

Klik op de onderstaande link om verder te lezen.

Focus op het centrum
Volgens het college moet de focus op beide centra’s blijven liggen. Door de uitbreiding van de supermarkt ruimte in het centrum trekt ook publiek naar de overige winkels. Een enquête van 400 winkelende mensen geeft volgens het rapport aan dat veel mensen het winkelen in de supermarkt combineren met een bezoek aan een andere winkel (kleding, ect).

Kritiek
Er kwam vanuit de inspraak en vanuit de raad kritiek op het DPO. Rond november 2006 is een meetpunt genomen. Op dit tijdstip was al duidelijk dat er AH naar een nieuw pand in Genoenhuis zou verhuizen en dat het oude AH pand in de Coevering zou worden verbouwd en vergroot. Toch zijn deze cijfers niet meegenomen in het onderzoek. Volgens de heer Sulman van de Nettorama in het centrum is er hierdoor een afwijking van ruim 45% op de superoppervlakte in Geldrop.

Ook van projectontwikkelaar de Ley en de vereniging van Eigenaren van het Winkelcentrum was er kritiek op de cijfers die gebruikt zijn in het rapport. Ook was er kritiek op de omzetcijfers van de verschillende supermarkten.

Niet steekhoudend
In het raadsvoorstel van het College van B&W werd aangeven dat de opmerkingen van de verschillende insprekers niet steekhoudend zou zijn. Vanuit de raad werden hier opmerkingen over gemaakt. Volgens het CDA is de inspraak te gemakkelijk afgedaan met “men klets maar wat, wij weten het beter”.

Te veel aandacht voor het centrum
Verschillende partijen waren van mening dat er teveel aandacht voor het centrum uitgaat in het BPO. Ouderen moeten kunnen winkelen dicht bij hun woning. En dat lukt niet als alles geconcentreerd wordt in het centrum. Er moet aandacht zijn voor buurtwinkels en wijkcentra’s. Volgens DGG is het huidige DPO al weer gedateerd en in tegenspraak met het economische beleidsplan. Het beleid wat in 2002 opgesteld is voor Winkelcentrum Coevering moet worden doorgezet.

Brief DGG aan college
In de 90-er jaren is er een voorlopig bestemmingsplan gemaakt die het mogelijk maakt dat het Edah pand met 200m2 uitgebreid kan worden. Op dit moment wil het college hieraan niet meewerken. Het College verwijst naar de uitkomsten van het BPO en wil de uitbreiding in supermarkt ruimte realiseren in het centrum.

DGG heeft een brief naar het College gestuurd om te vragen om mee te werken aan de uitbreiding van het Edah pand van 800 naar 1000 m2. Dit maakt het pand beter geschikt voor een hedendaagse moderne supermarkt.

Een eerste reactie van wethouder Sulman was dat uitbreiding niet nodig was omdat Lidl al had aangegeven zich te willen vestigen in de Coevering. Ook als het pand niet uitgebouwd mocht worden.

Hoe gaat het verder?
De discussie gaat op 1 oktober weer verder. Met alle kritiek die nu al vanuit de raad te horen was mag op een pittige discussie gerekend worden. DGG en Geldrops Belang hebben al aangegeven niet kunnen instemmen met het DPO. De overige partijen beraden zich nog.

Reactie van alle partijen
De redactie van Wijkblad Coevering heeft alle partijen gevraagd wat hun standpunt is over de uitbreiding van het huidige Edah pand met 200 m2. DGG en Verenigd Geldrop-Mierlo hebben al aangegeven voorstander te zijn van een uitbreiding. Van de overige partijen verwachten we een spoedige reactie.

Een gedachte over “Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) Geldrop-Mierlo

  1. Walter 22/08/2007 / 18:48

    Waarom moet er nog een uitbreiding komen? De Lidl komt er toch?

    Like

Reacties zijn gesloten.