Reconstructie Grote Bos

Reconstructie Grote Bos

Over de aankomende reconstructie van het Grote Bos hebben we u in één van de vorige wijkbladen uitgebreid voorgelicht. De gemeente gaat binnenkort een viertal varianten in de inspraak brengen. Bewoners en bewonersverenigingen kunnen dan reageren op de voorstellen. In het kort komt het neer op een 30 km/uur en een 50 km/uur variant, met of zonder een vrijliggend fietspad. De versies met vrijliggend fietspad vallen veel duurder uit. Bewonersverenigingen uit de Coevering, de Fietsersbond en het Strabrecht College hebben al aangeven voorstander te zijn van een vrijliggend fietspad. Dit voornamelijk voor de veiligheid van de jonge fietsers richting Strabrecht College.

We ontvingen een reactie van de bewoners van de wijk Grote Bos die met hun perceel grenzen aan de weg grote Bos. Deze reactie kunt u hieronder lezen.

Wij hebben een voorkeur voor de 30km-variant met vrijliggend fietspad en dat
kort om de volgende redenen.

Huidige situatie
Op de weg “Grote Bos” zoals deze er nu ligt mag tot 50km/u gereden worden. De voorrang van rechts zoals die nu geldt, haalt de snelheid uit het verkeer. Toch wordt er veelvuldig te hard gereden en worden vluchtheuvels aan de verkeerde kant voorbij gereden. In de nacht is dit meer regel dan uitzondering. Vele ongelukken waaronder een met dodelijke afloop hebben plaatsgevonden. Voor fietsers is het geen pretje. Het vrijliggende voetpad wordt mede gebruikt als fietspad.

Bij enige herinrichting van deze weg zal gekeken moeten worden naar omgevingsfactoren zoals bereikbaarheid wijk Grote Bos, de ligging van het Verpleeghuis en van het Strabrechtcollege en grote groepen fietsers geconcentreerd in beperkte periodes van de dag.

30km-variant
Het voorstel voor de weg “Grote Bos” met 30km regime zorgt voor een structurele vermindering van de snelheid op deze weg, nodigt uit tot minder agressief rijgedrag en zorgt voor een goede toegankelijkheid van de wijk Grote Bos, Verpleeghuis en Strabrechtcollege.

SWOV en 3VO pleiten ervoor dat de maximumsnelheid rondom scholen wordt beperkt tot 30km/u. Betreffende organisaties adviseren zelfs een verbod voor vrachtverkeer in te stellen op dergelijke lokaties. Het voorstel zou af zijn als het gecombineerd zou worden met een vrijliggend fietspad.

50km-variant
In het voorstel is sprake van een bredere rechtgetrokken geasfalteerde (snel)weg ten koste van de breedte van de plantsoenen en met voorrang t.o.v. de wegen uit de wijk Grote Bos.

Het 50km regime versterkt de verkeersfunctie van deze weg en zal als gevolg van de geplande voorrangskruisingen en het rechten van de weg leiden tot een verhoging van het sluipverkeer, tot onverantwoord racegedrag en tevens de toegankelijkheid van de wijk Grote Bos, Verpleeghuis en Strabrechtcollege bemoeilijken.

Aan eisen te stellen aan een voorrangsweg binnen een duurzaam-veilige weginfrastructuur wordt in het gemeente voorstel niet voldaan. Zo is er geen pechvoorziening, zijn er wel erfaansluitingen, zijn er geen zebrapaden en wordt oversteken van fietsers/voetgangers moeilijk, zijn er geen parkeervakken, zijn er fietsers op de rijbaan en liggen aansluitende wegen op korte afstand van elkaar.

Het hele voorstel voor 50km is onbegrijpelijk omdat de weg “Grote Bos” bij de definitieve wegcategorisering van de Gemeente Geldrop reeds aangewezen is als erftoegangsweg (= 30km gebied). Ook een raadsbesluit maakt schuld.

Pieter Bavinck
Wegedoorn 33
040-2857451