Salamanders kijken

Salamanders kijken

Padden weet iedereen wel te vinden. Op de Strabrechtse-heideweg kruipen er regelmatig padden van links en rechts en weer terug. Tijdens het overzetten in de maanden februari en maart worden er ook wel eens salamanders in de emmers gevonden, maar dit jaar helaas nog niet. Maar het IVN heeft een “geheim” plekje waar Alpen-watersalamanders gevonden kunnen worden. En zo nu en dan wordt er een kleine excursie geregeld waarbij een nieuwsgierige Wijkbladreporter ook welkom is. Het leuke is dat deze kleine zwartje beestjes van onder prachtig oranje zijn. Natuurlijk wordt er heel voorzichtig voorzichtig gedaan. 

Winkelen met hindernissen

Winkelen met hindernissen

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de parkeerplaatsen rondom het Winkelcentrum. Dat geeft wat overlast. Helaas meer overlast dan nodig. Verschillende winkelende mensen attendeerden ons op de winkelwagentjes. Vooral aan de kant van de Edah is het soms zo’n puinhoop dat de mensen hun winkelwagentje niet goed kwijtkunnen. Vervolgens moeten ze met alle boodschappen weer naar de andere kant lopen.

Ook zijn er wagentjes van verschillende maten in gebruik door AH. Klachten bij AH hebben tot nu toe niets uitgehaald.

Sjeng Schalke opent tennisseizoen bij de Mast

Sjeng Schalke opent tennisseizoen bij de Mast

Hoewel de Mast over 12 verlichte kunstgrasbanen beschikt is het voorjaar voor veel leden weer aanleiding om uit de winterslaap te komen en weer actief te gaan tennissen. Om dit moment extra luister bij te zetten geeft Sjeng Schalke op zaterdag 31 maart tussen 13.00 en 17.00 uur een tennisclinic bij de Mast aan de Bosrand 125 te Geldrop.
Om Sjeng in actie te zien bent u van harte welkom en de toegang is gratis. Sjeng gaat dit jaar na veel blessureleed weer actief tennissen.

De middag is vooral gericht op de jeugd en de werving van nieuwe jeugdleden. Voor de toekomstige jeugdige tennissers hebben we een speciale actie. De eerste 10 junioren  tot 16 jaar die zich via onderstaande site aanmelden bieden wij de gelegenheid om een keer tegen Sjeng Schalke te spelen. Ook geven we aanvullende informatie over de diverse jeugdactiviteiten bij de Mast. Veel gezellige activiteiten maar ook gerichte tennisactiviteiten zoals iedere vrijdagavond voor onze jeugdleden gratis tennistraining. Een vereniging om lid van te zijn.

Ook de tennissport in z’n algemeenheid willen tijdens deze clinic onder de aandacht brengen. Senioren kunnen zich ook per direct als lid aanmelden. Op dit moment heeft de Mast geen wachtlijst.

Sporthuis Verest, met zaken in Geldrop en Heeze steekt die dag als opsteker de jeugdspelers in het nieuw. Tenu’s uit de kledinglijn van Sjeng Schalke.
Wil je meer weten over tennisvereniging G.L.T.V. de Mast kijk dan eens op www.de-Mast.nl. Deze site is per 21 maart j.l. geheel vernieuwd en geeft de laatste informatie over de vereniging.

BRIDGECLUB OP DREEF

BRIDGECLUB OP DREEF

De club waar gezelligheid troef is.
Er wordt gespeeld op donderdagmiddag in de prachtige zaal van de nieuwe “Dreef” naast het Winkelcentrum in de Coevering in Geldrop. In de zaal wordt NIET gerookt.
De bridgeclub is een onderdeel van de Philips Vereniging voor Senioren. Ook niet Philips gepensioneerden kunnen lid worden.

Informatie bij Henk van Egmond,
telefoon 040-285 1140.

Nieuwe website Dreef

Nieuwe website Dreef

De Dreef is voorzichtig begonnen aan een nieuwe Website. Op deze Dreefwebsite moet straks alle informatie over de Dreef activiteiten terug te vinden zijn. De basis is intussen gelegd en de komende maanden zal verder gewerkt worden aan het plaatsen van informatie over alle activiteiten.

U kunt alvast een kijkje nemen op de nieuwe website van de Dreef.

Workshop digitale fotografie

Workshop digitale fotografie

Op 26 maart 2007 wordt er in het wijkcentrum de Dreef een workshop digitale fotografie georganiseerd. De doelstelling van de avond is om te kijken en mensen te informeren wat er meer mee te doen is dan alleen maar foto’s op de computer te zetten.

De workshop wordt geleid door de heer Ko Meyboom, die de cursus beeldbewerking geeft bij de NHA. Ko Meyboom heeft gewerkt bij Philips Natlab als technisch fotograaf en is daarna bij de NHA gaan werken om cursussen uit te werken voor digitale fotografie. De avond is in 2 delen verdeeld, voor de pauze wordt door middel van een PowerPoint-presentatie ingegaan op hoe je een goede foto maakt en wat je er mee wilt doen. Na de pauze wordt door middel een computer het programma Photoshop Elements voorgedaan wat je er mee kunt doen.

Als u verder geïnteresseerd bent om mee te gaan doen om een digitale fotoclub op te richten binnen het wijkcentrum kunt u een inschrijfformulier in het wijkcentrum verkrij-gen. Ook jeugd, die geïnteresseerd is in digitale fotografie is van harte welkom; de minimale leeftijd is 13 jaar.

U bent op 26 maart vanaf 19.00 uur welkom in Wijkcentrum de Dreef. De toegang is gratis. De presentatie begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Peter Kruize
Cor v. Dee