Herdersveld blijft woonerf

Herdersveld blijft woonerf

In het vorige wijkblad schreven wij dat het Herdersveld als proef een 30 km/uur regime zou gaan krijgen. Hierdoor moest er volgens de gemeente meer ruimte ontstaan voor parkeren. Een aantal wijkbewoners had gevraagd om meer parkeerplaatsen. De Geldropse Fietsersbond had sterke bedenkingen tegen dit plan. Maar omdat het om een proef ging was het niet nodig om goedkeuring van de raad te vragen.

Natuurlijk is de redactie van het Wijkblad ook een kijkje gaan nemen in het Herdersveld. Ook wij hadden bedenkingen tegen deze proef. In het Herdersveld zijn namelijk geen trottoirs. Door de woonerf status moeten automobilisten stapvoets rijden en hebben voetgangers voorrang. Wel zo veilig voor spelende kinderen. Bij een 30 km/uur regime mag er harder worden gereden en wordt er uitgegaan van een scheiding van voertuigen en voetgangers dmv trottoirs En die scheiding ontbreekt in het Herdersveld. Erg onveilig voor spelende kinderen. Daarnaast mag je je afvragen of het parkeerprobleem wel afdoende zou zijn opgelost zonder dat er een parkeerpuinhoop zou ontstaan.

Gelukkig was er te weinig draagvlak voor deze proef in het Herdersveld. De gemeente heeft hierdoor de proef afgeblazen. Wel gaat de gemeente het groen hier en daar snoeien om zoveel mogelijk ruimte voor parkeren te scheppen in de huidige situatie. Er komen geen extra parkeerplaatsen. Bewoners met een eigen garage wordt gevraagd hier zoveel mogelijk gebruik van te maken.