Voorontwerp herinrichting Grote Bos

Voorontwerp herinrichting Grote Bos

Vlak voor de jaarwisseling werd het Wijkoverleg Coevering 2000 bij de gemeente uitgenodigd om geïnformeerd te worden over het voorontwerp herinrichting Grote Bos.

De heren Wouters en Verbunt van de afdeling Openbare Werken gaven een uitleg over de 2 alternatieven die gemeente in gedachte heeft voor de inrichting van de weg door het Grote Bos.

Voordat een definitief ontwerp wordt gepubliceerd wordt een voorontwerp neergelegd bij de verschillende wijk/bewonersverenigingen, de Fietsersbond, Berkenheuvel en het Strabrecht College. Het college van B&W zal begin 2007 een definitief ontwerp publiceren. Hierop kunnen de bewoners van Geldrop-Mierlo inspreken. Verwacht wordt dat uiterlijk in de eerste helft van 2008 de uitvoering kan starten. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt er in fases gewerkt.

Tijdens het gesprek dat Wijkoverleg Coevering 2000 met Openbare Werken werden de twee alternatieven uitgelegd d.m.v grote tekeningen. Omdat het nu nog gaat om een voorontwerp kon het Wijkoverleg geen tekeningen mee naar huis nemen. Wel kunnen we u een uitleg geven.

Leest u verder door op de link hieronder te klikken.

Alternatief 1:
Het eerste alternatief gaat uit van een 30 km/uur regime op de hele route van de Weth. Jeuckenstraat (oude J. Carstenszweg) tot de Mierloseweg. De weg wordt minder breed gemaakt (5,5 meter i.p.v. de huidige 7) en bij elke kruising komen weg-asverspringingen. Deze plateaus worden zo’n 10 cm hoog en worden uitgevoerd met een sinusdrempel. Dat wil zeggen dat de overgang niet abrupt is, maar meer geleidelijk. Hierdoor zijn de drempels minder storend aanwezig.

Het gedeelte tussen de Sluisstraat en de Weth. Jeuckenstraat wordt iets breder uitgevoerd vanwege de busroute. Dit gedeelte wordt ook in asfalt uitgevoerd en er loopt een apart fietspad langs. Dit fietspad maakt onderdeel uit van de fietsroute door Geldrop.

De rest van de route (Sluisstraat-Mierloseweg) wordt in klinkers uitgevoerd. Zoals in alle 30-km zones zijn er geen bijzondere voorrangssituaties, rechts heeft altijd voorrang.

Alternatief 2:
Het tweede alternatief gaat uit van een 50 km/uur regime op het gedeelte Sluisstraat tot de Mierloseweg. Aan beide kanten van de weg komen fietsstroken van 1,5 meter breed. De weg wordt hierdoor visueel vrij smal. In het midden geeft een ononderbroken belijning aan dat er nergens ingehaald mag worden. De weg wordt verder een voorrangsweg. Hier en daar wordt een soort middengeleider geplaatst om de snelheid te remmen. Er komen in ieder geval geen drempels op dit gedeelte van de route te liggen. Metingen op de Grote Bos hebben aangetoond dat de automobilisten op dit moment zich redelijk goed houden aan de snelheid van 50 km/uur. Dit wordt natuurlijk mede veroorzaakt door dat het verkeer van rechts nu voorrang heeft.

In dit alternatief blijft het gedeelte tussen de Sluisstraat en de J. Carstenszweg uitgevoerd worden in een 30 km/uur regime.

Waarom de voorgestelde aanpassingen?
Het wegdek van het Grote Bos is dringend aan vervanging toe. Een herinrichting in een 30 km/uur regime zou voor de hand liggen omdat de raad enige tijd geleden de Grote Bos ingedeeld heeft als erftoegangsweg. Maar het college van B&W heeft gevraagd om ook een inrichting in het 50 km/uur regime uit te werken. Wel moest de alternatieven binnen een beperkt budget blijven.

Parkeren Strabrecht College
Een probleem dat ook bekeken wordt is het parkeren rond het Strabrecht College. Tijdens o.a. ouderavonden staan er een groot aantal auto’s langs het Grote Bos geparkeerd. Deze situatie wil de gemeente na de herinrichting voorkomen. Doordat de weg met stoepbanden wordt uitgevoerd denkt men dat het niet meer mogelijk (moeilijker) is om in de berm te parkeren. Met het Strabrecht College en Berken-heuvel wordt gekeken wat er voor mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen te creëren.

De overdenkingen van het Wijkoverleg
Beide alternatieven hebben volgens het Wijkoverleg een belangrijk nadeel richting fietsers. Als de weg wordt ingericht in een 30 km/uur regime is deze vrij smal. Richting Strabrecht College fietsen per dag meer dan 1000 scholieren. Deze maken ook gebruik van het Grote Bos. Het Wijkoverleg vraagt zich af of die grote groep fietsers eenvoudig te mengen is met gemotoriseerd verkeer op een dergelijke smalle weg.

Hetzelfde gevoel had het Wijkoverleg bij het tweede alternatief. In dit alternatief zijn er 2 fietsstroken beschikbaar, maar deze voldoen aan de minimale breedte van 1,5 meter, terwijl 1,75 meter als comfortabel geldt. Het overige verkeer mag 50 km/uur rijden maar mag niet inhalen. Als fietsers in groepen rijden kan het voorkomen dat automobilisten moeten wachten met inhalen (er geldt op de hele route een inhaalverbod). Het Wijkoverleg vraagt zich af of automobilisten het geduld hiervoor hebben.

Beter alternatief
Het Wijkoverleg zou graag zien dat er een vrijliggend fietspad langs het Grote Bos komt. Hierdoor wordt het snelverkeer gescheiden van de grote groep scholieren die dagelijks van deze route gebruik maakt. De heer Verbunt van de gemeente gaf aan dat deze optie niet onderzocht was omdat een vrijstaand fietspad niet binnen de begroting valt. Een vrijstaand fietspad kost enkele tien duizenden Euro’s meer. Maar het was mogelijk dat de gemeenteraad het college een ruimer budget geeft. Daarom was dit vooroverleg ook bedoeld.

Een vrijliggend fietspad langs het Grote Bos heeft als voordeel dat het aansluit op de fietsroute door Geldrop. Bij de Sluisstraat komt deze route vanuit Mierlo uit op de route door het park St. Cyr. Met een extra aftakking naar het Strabrecht College ontstaat zo een veilige route van en naar school.

Het Wijkoverleg heeft verder een lichte voorkeur voor een inrichting in een 30 km regime.

Initiatief groep Grote Bos
Vanuit het Grote Bos heeft een initiatief groep contact gezocht met de gemeente om te praten over de herinrichting. De bewoners die in deze groep zitten geven duidelijk aan niet de hele wijk te vertegenwoordigen. Wel wil men als het voorontwerp definitief is de wijk vragen naar haar mening. Deze groep is ontstaan uit de initiatiefnemers van de oprichting van de buurtpreventie in het Grote Bos een anderhalf jaar geleden. Er is toen besloten om een aantal problemen in de wijk bespreekbaar te maken. De herinrichting van het Grote Bos valt ook hieronder.

Wel is het duidelijk dat de initiatief groep tegen het inrichten in een 30-km/uur regime is. Het Grote Bos is volgens haar een wijkontsluitingsweg en geen erftoegangsweg. Daarom is deze groep voor het inrichten naar in een 50 km/uur regime.

Een gedachte over “Voorontwerp herinrichting Grote Bos

  1. Walter van Leeuwen 30/12/2006 / 19:48

    Ook ik ben voorstander van een 50 km/u weg met een vrijliggend fietspad. Een 30 km/u weg en de hoeveelheid autoverkeer met fietsers op 1 rijbaan lijkt mij niet verantwoord.

    Verder denk ik dat het strategisch beter is om te gaan voor een vrijliggend fietspad en de keuze voor 30 of 50 km/u van ondergeschikt belang te maken.

    Like

Reacties zijn gesloten.