Arme peuterspeelzaal mevrouwen

Arme peuterspeelzaal mevrouwen

Ik heb medelijden met ze. De dames van de peuterspeelzalen. Ze kwamen massaal naar de afgelopen raadsvergadering. Het was er lekker druk op de tribune. Maar ze kwamen voor niks, ze gingen met lege handen naar huis en ze waren vast erg teleurgesteld. Ik ook.

Dat is het begin van een Flierefluiter. Als u de rest van de mening van Flierefluiter wilt lezen klik dan hier.

Recontructie Bogardeind/Emopad (vervolg)

Recontructie Bogardeind/Emopad (vervolg)

In een recordtijd hebben de wegenbouwers kans gezien om het kruispunt Bogardeind-Emopad helemaal te verbouwen. Reed het verkeer vorige week nog over het Bogardeind, vanaf nu is het Emopad de belangrijkste route. Over enige tijd kan het verkeer ook weer gebruik maken van het Bogardeind, maar het is niet de bedoeling dat dit weer een drukke route wordt.

Verkeer staat helemaal vast
De eerste indruk van de “nieuwe” hoofdroute is niet erg positief. ’s Avonds staat het van de A67 tot aan de Laan der Vierheemskinderen helemaal vast. De andere kant op begint de file op de Peijenburgweg en loopt door tot de A67. Een snelle meting op maandag en dinsdag leerde dat er zeker 10 minuten extra reistijd bijgekomen is voor diegene die gebruik maakt van de A67 om naar het werk te gaan. De route over het Emopad heeft meer opstakels dan de oude over het Bogardeind. Geen vooruitgang lijkt het nu. Maar is de ervaring van 2 dagen een trend of een incident. We zullen het zien.

Is het wennen?
Een overweg, een stoplicht, een drukke rotonde. Allemaal obstakels die een goede doorstroming remmen op het Emopad. Misschien dat een betere afstelling van de stoplichten wat kan bijdragen. Maar een groot obstakel lijkt de rotonde Emopad, Gijzenrooise weg. Daar stropt het verkeer behoorlijk. De rotonde zou eigenlijk meerdere rijstroken moeten hebben zodat het verkeer beter weg kan. Over een paar weken zal blijken of het een kwestie van wennen was of dat we een nieuw probleem hebben. Als straks het Bogardeind weer op het Emopad wordt aangesloten zal blijken of er betere alternatieven mogelijk zijn. Verkeer van de A67 zal mogelijk een sluipweg via het Borgardeind nemen. Andersom is dat moeilijk omdat je van het Bogardeind de nieuwe kruising bijna niet meer op komt.

Rotondes
Volgens de wegenbouwers wordt er niet direct begonnen met de aanleg van de rotondes. Maar goed ook. Als de verkeersproblemen aanhouden dan heeft het geen zin om die rotondes aan te leggen. De bal ligt nu bij de gemeente. Die moeten de problemen snel aanpakken om te voorkomen dat straks heel Geldrop één grote file is.

Brabants Verkeersveiligheids Label basisschool De Bron

Brabants Verkeersveiligheids Label basisschool De Bron

De Bron heeft ook het Brabants Verkeersveiligheids Label mogen ontvangen op 9 november jl. De wijkkrant ging er ook even kijken.

Bij De Bron waren de feestelijkheden niet zo uitgebreid als op ’ t Anker. De schoolleiding kreeg pas in oktober te horen dat hun school ook in aanmerking kwam voor het verkeerslabel. Dus veel tijd om een groots feest te organiseren was er niet.

Minifeestje
Om de kinderen toch een dag mee te geven om niet te vergeten, was er toch een minifeestje opgezet. De reden hiervoor is ook omdat er anders teveel tijd verloren gaat, die de onderwijzers kunnen gebruiken om de kinderen toch het nodige te leren.

Sinds een jaar of 4 jaar wordt er gewerkt om het Verkeersveiligheids Label te behalen op de scholen. Dit wordt gedaan om het belang van de verkeersveiligheid te benadrukken. Er werden, door onderwijzers en kinderen, borden ontworpen voor op de school. De beste borden worden ook ’echt’ gemaakt en gebruikt op school.

Bij het minifeestje waren er toch ook de nodige kopstukken; zoals Dhr. Beks van de Provincie Brabant, wethouder Maasakkers, Mevrouw Van Apeldoorn coördinator van BVL van de gemeente Geldrop-Mierlo. Ook wijkagent Ed Loffeld was aanwezig om te kijken of alles wel zonder ongeregeldheden verliep.

Toen was het zover. Alle kinderen kwamen naar de aula en werden door juf Elske nog eens herinnerd wat erprecies ging gebeuren en waarvoor het is. Iedereen heeft er tenslotte keihard aan en voor gewerkt. Na een korte toespraak van Dhr. Beks, over hoe belangrijk het is dat iedereen zich netjes gedraagt in het verkeer, werd de plaquette uitgereikt. Dhr. Beks vertelde ook nog dat de provincie Noord Brabant ook een 1e prijs heeft gewonnen van Europa over de BVL projecten op de scholen. Wethouder Maasakkers overhandigde een cheque om op 24 januari een verkeersmiddag te organiseren op school.

Test
Dan wordt er een test afgenomen of de kinderen ookalles begrepen hebben hoe zij zich moeten gedragen in het verkeer. Nu maar hopen dat zij het ook gaan doen, als de meester of juffrouw niet kijkt. Het is beter voor hun eigen veiligheid en veel andere weggebruikers zullen er blij mee zijn

De Bron is de 13e school in de provincie met een BVL certificaat, vermeld wethouder Maasakkers. Nadat iedereen bedankt is en een groot applaus voor de onderwijzers, krijgt iedereen een cakeje met een verkeersbord erin gestoken. Wijkblad Coevering feliciteert De Bron en wenst hun heel veel succes met het verkeersveiligheidonderwijs.

Bekijk alle foto’s van Foto Cor

Afval, praat er over mee

Afval, praat er over mee

Ergert u zich ook zo aan het zwerfafval? Vindt u diftar te duur, of betaalt u nu juist minder? Moet de Milieustraat vaker open zijn? Moet het afval weer elke week worden opgehaald? Vindt u de gratis inzameling van GFT, kunststof flacons, drankkartons, blik en luiers een goed idee, of juist niet? Met deze pakkende tekst werden de Geldroppenaren uitgenodigd om te komen discuteren op het raadsplein van 6 november.

Daarover mochten we komen praten tijdens een speciale raadsplein, “open space” genaamd. Niet luisteren vanaf de tribune, maar gewoon tussen een aantal raadsleden in de “raadszaal”. Een aantal Geldroppenaren waren op deze avond afgekomen om eens van gedachte te wisselen over Diftar en alles wat daar bij komt kijken. Alles werd opgeschreven op flip-overs.

Begin december wordt er een grote enquête gehouden in Geldrop-Mierlo. Eén op de 12 gezinnen krijgt de enquête thuisgestuurd. Als alle informatie binnen is zal de gemeente haar toekomstige afvalbeleid opstellen. Ze worden hierin ondersteund door het bureau De Jonge Milieu Advies.

Verschillende vertegenwoordigers uit de Coevering hebben de raadsleden en de vertegenwoordigers van De Jonge Milieu Advies de negatieve kanten van Diftar nog eens uitgelegd. Bij Diftar betaal je voor je eigen afval. Door het afval goed te scheiden en door het minimaliseren van afval kan bespaard worden op de afvalkosten. Een aantal mensen schiet door in het streven zo goedkoop mogelijk uit te zijn. Deze mensen gooien hun afval illegaal weg. Ook de hoge prijzen van de milieustraat werken het illegaal dumpen van afval in de hand.

Alle meningen zijn opgeschreven en besproken. Wat precies het resultaat gaat worden moeten we nog even afwachten. In ieder geval heeft de Coevering actief deelgenomen aan deze interessante en bijzondere raadsplein.

Bekijk de foto’s van vanavond

Make a Difference Day

Make a Difference Day

Make a Difference Day (MADD) is een jaarlijks terugkerend groot landelijke evenement. Tijdens MADD doen tienduizenden Nederlanders vrijwilligerswerk. Iedereen kan meedoen. MADD zet de schijnwerpers twee dagen op vrijwillige inzet. Daarmee levert MADD een belangrijke bijdrage aan het imago van vrijwilligerswerk; bevordert maatschappelijke inzet en kan het leiden tot een toename van het aantal vrijwilligers.

MADD en de Natuurwerkdag werken vanaf 2006 samen. Door deze samenwerking kan nu ook tijdens MADD op grote schaal vrijwilligerswerk gedaan worden in de natuur. in het Dommelgebied deden de Junior Donateurs de Zwarte Panters van het IVN, verschillende schouts van de Don Bosco scouting en een aantal vrijwilligers mee aan het knotten van de wilgen. Prachtig weer en vele handen maakten licht werk. Aan het einde van de dag lag er een hele stapel takken en stonden de jonge wilgen er netjes geknot bij.

Bekijk alle foto’s.

Zorgen bij Stap In

Zorgen bij Stap In

Heb je net een faillissement, een professionalisering en een brand achter de rug. Moet je je nu weer zorgen gaan maken over stevige bezuinigingen die mogelijk je baan kunnen kosten. Kort samengevat is dit de situatie van de leidsters van Peuterspeelzaal Stap In.

De gemeente heeft de laatste jaren al bezuinigd op de subsidie van de Peuterspeelzalen. Vervelend maar het was tot nu toe mogelijk om deze bezuinigingen door goed overleg, samenwerking en verhoging van de ouderbijdrage op te vangen. Ook voor dit jaar was al een bezuiniging van 20.000 euro aangekondigd. Maar daar komt een extra structurele bezuiniging van ruim 46.000 euro (10% van de totale subsidie) bovenop heeft de coalitie van CDA/PvdAGroenLinks, DGG en Dorpspartij Mierlo besloten. Dit tegen het advies van het college van B&W in. Het college is bang dan een extra ouderbijdrage van 10 euro (verhoging van 28%) voor veel ouders te veel van het goede is.

Volgens Helen van Leeuwen, draait Stap In op dit moment prima. Er is een leuk team, er wordt prima samengewerkt en de groepen zijn allemaal goed gevuld. Na alle ellende na het faillissement van 3 jaar geleden, de professionalisering en de brand, loopt het nu weer prima. Maar wat gebeurt er als de bezuinigingen door gaan? Zijn er dan ouders die moeten afhaken omdat ze de bijdrageniet meer kunnen betalen. Wordt de peuterspeelzaal alleen betaalbaar voor de “rijkeren” in de samenleving. Veel onzekerheid en weinig goede antwoorden.

Het steekt de stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo dat ze het nieuws over de extra bezuinigingen uit de krant moesten lezen. Ze gaan dan ook maandagavond inspreken tijdens het Raadsplein. In de hoop de coalitie op een andere gedachte te kunnen brengen.

Lees ook de reactie van de stichting PeuterSpeelzaalWerk Geldrop-Mierlo.
Lees ook het artikel van het Eindhovens Dagblad

Lees verder

Herfstfeest op peuterspeelzaal “Stap In”

En ineens was het weer zo ver, de herfst was weer in het land…..
En natuurlijk wilden we dat met onze peuters gaan vieren!

Dus eerst maar eens in de speelzaal een vrolijke tekening van “Kikker in de herfst” op het raam geschilderd, en daarna, samen met de eerste echte herfststorm, gingen er brieven mee aan alle peuters van de “Opstapgroep”. Hierin het verzoek aan de ouders/verzorgers om voor deze dag wat herfstbladeren, takjes, kastanjes, etc. samen met de peuters te gaan zoeken. En wat hadden ze gezocht…, dennenappels, onbekende bloemetjes, dennennaalden, mos, etc. het was een prachtige verzameling “herfst” geworden. De peuters zelf hadden zich ook in herfstkleuren gestoken, rode, gele, bruine en oranje kleding maakten het geheel compleet!
In de speelzaal lag een berg bladeren waarin de peuters die ochtend heerlijk mochten spelen, ze gooiden en kropen er doorheen, alles mocht en kon, ze vonden het allemaal prachtig.
Toen we ook nog gezamenlijk het verhaal van Jip enJanneke, en “Bladeren in de tuin” gingen lezen en beleven was het feest compleet. Ze mochten met echte vegers en kruiwagens aan de slag om alle blaadjes weer op te ruimen, en alle peuters gingen met een echte bladerenkroon op weer tevreden naar huis terug.

Met vriendelijke groeten,
Alle peuters en leidsters van de “Opstapgroep” van Peuterspeelzaal Stap In.

Grandioze Stuntverkoop boeken en platen

Zondag 12 november is er een grandioze Stuntverkoop van boeken en platen. De Stuntverkoop wordt gehouden in wijkcentrum De Dreef, de volledige opbrengst komt ten goede aan de Actie voor Haïti.

Wie op zoek is naar boeken, elpees, singletjes, videobanden, puzzels, cd’s en spelletjes moet zeker de Stuntverkoop bezoeken. Het aanbod is gigantisch groot, de prijzen ongekend laag.

Vele duizenden artikelen worden aangeboden tegen vaste lage prijzen. Boeken, singletjes, puzzels en elpees mogen weg voor tien eurocent per stuk. Videobanden, spelletjes en cd’s worden opgeruimd voor 25 eurocent per stuk.

De Stuntverkoop is een van de vaste activiteiten van Stichting Actie voor Haïti. Naast restanten van de vorige boeken- en platenmarkt voor Haïti wordt ook heel veel nieuw materaal aangeboden. Ook voor vaste bezoekers van de markten is de Stuntverkoop dus zeer zeker de moeite waard.

De volledige opbrengst van de Stuntverkoop komt ten goede aan de Actie voor Haïti. Stichting Actie voor Haïti steunt projecten voor kinderen in Haïti, een van de armste landen ter wereld.

De Stuntverkoop wordt gehouden in wijkcentrum De Dreef (de voormalige kerk) aan de Willem Barentzweg te Geldrop, bij winkelcentrum Coevering. De markt duurt van 10.00 tot 15.30 uur, entree is vijftig eurocent per persoon.