Waar blijven de bordjes??

Waar blijven de bordjes??

Ze moeten al maanden bij de gemeente op het schap liggen. Maar geen van de bewoners van de Wethouder wijk heeft ze nog gezien. Genoeg verhalen over verdwaalde mensen, bezoek dat de juiste straat niet kon vinden en noem maar op. Jan van Bussel was het zat. Hij heeft met een paar mooie plakletters voor iedereen duidelijk gemaakt waar de Wethouder Bergmanshof begint. Nu maar hopen dat de gemeente dit goede voorbeeld overneemt.

Pilot project wateroverlast van start

Pilot project wateroverlast van start

Al sinds de bouw van de huizen in Coevering West hebben de bewoners last van wateroverlast. Doordat de woningen dicht tegen de Dommel zijn aangebouwd is de waterstand gemiddeld door het jaar heen vrij hoog. Afhankelijk van de locatie in de wijk zijn de huizen vochtig, staat het water soms tot bovenaan in de kruipruimte, is er sprake van schimmelvorming en een hoge energierekening.

Maar daar komt als het goed is binnenkort verandering in. Als tenminste het pilot project, dat de gemeente gestart is, succesvol is. Bij een “laaggelegen” huis aan de Waleweinlaan wordt deze week een drainage in de tuin aangeleg. Verschillende poreuze buizen worden op 1m20 ingegraven. Het water dat zich in deze buizen verzameld wordt door een pomp richting Dommel gepompt. Door de pomp op een bepaalde diepte af te stellen wordt het grondwaterpeil geregeld.

Volgens een medewerker van Arcadis wordt de proef een succes. Ze hebben dergelijke installaties op meer plaatsen aangelegd. En daarmee was de overlast verleden tijd. De proef start ook op het juiste moment. De woningen in Coevering West hebben niet zozeer last van het regenwater, maar meer van kwelwater. En de toevoer van kwelwater (water van hoger gelegen gebieden die dichtbij de Dommel weer naar boven komt) is eind september meestal het hoogst.

De bewoners op het proefproject hebben de afgelopen maanden het grondwaterpeil nauwkeurig bijgehouden. Dat gaat de komende maanden ook gebeuren. Daarmee kan vrij snel worden bepaald of het wegpompen van overtollig water de oplossing is.

Mocht de proef een succes worden dan kan op termijn heel Coevering-West een dergelijke voorziening krijgen.

Workshop ‘Poëzie en Voordracht’ in Geldropse vestiging van Bibliotheek Dommeldal.

t Literair Toneel verzorgt, onder leiding van Marije Solaro, een workshop ‘Poëzie en Voordracht’ in de bibliotheek van Geldrop. Marije Solaro is de regisseuse van ’t Literair Toneel.

De workshop bestaat uit drie interactieve bijeenkomsten, waarin u zèlf aan de slag gaat om te oefenen een gedicht voor te dragen. De workshop is bedoeld voor iedereen die bij speciale gelegenheden wel eens een gedicht wil voordragen.
U kunt hierbij denken aan huwelijken, personeelsfeesten en andere gelegenheden.

Data/tijden: maandagavond 25 september, 2 en 9 oktober van 20.00 tot 22.00 uur.
De groepsgrootte is minimaal 6, maximaal 12 deelnemers.
De kosten voor de drie bijeenkomsten inclusief koffie/thee zijn: € 22,50, te voldoen bij inschrijving. Inschrijven kan alleen via de afdeling voor volwassenen van bibliotheek Geldrop.

Op- en afritten van trottoirs voor rolstoelgebruikers

Op- en afritten van trottoirs voor rolstoelgebruikers

We schreven in juli 2006:
Het Wijkoverleg Coevering 2000 heeft een brief gestuurd naar B&W om aandacht te vragen voor de op- en afritten die aangelegd zijn voor gehandicapten. Deze op- en afritten zijn zodanig aangelegd dat ze een gevaar vormen voor mensen die hiervan gebruik moeten maken.

Lees de hele brief van het Wijkoverleg.

Intussen hebben we antwoord gekregen van de gemeente:

Beste meneer Friedhoff,

Op 7 juli heeft u ons een brief geschreven over de kwaliteit van de op- en afritten van trottoirs in de Coevering. U stelt dat deze niet veilig zijn voor de gebruikers wegens de diepe ligging van de straatgoten. Hierbij verwijst u tevens naar een reactie van mevrouw Buwalda. Ik wil graag op uw brief reageren.

Wij zijn het met u eens dat een diepe ligging van de straatgoot voor rolstoelgebruikers een probleem kan opleveren. In voorkomende gevallen kunnen wij dat eenvoudig verhelpen. Klachten over straatwerk kunnen onder andere worden gemeld via telefoonnummer (040) 289 39 00. Wij proberen dan de klacht zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Wij hebben de klacht van mevrouw Buwalda bekeken en zullen in de komende weken op de route die zij beschrijft tussen haar flat en de Beringstraat de nodige herstelwerkzaamheden uitvoeren.

Bij Winkelcentrum Coevering is aan de zuidzijde een invalidenparkeerplaats met normale afmetingen aanwezig. Het winkelcentrum is aan die kant toegankelijk voor rolstoelgebruikers, zij het dat de situatie momenteel niet optimaal is vanwege de verbouwing. We verwachten dat dit begin van het komend jaar wordt opgelost.

Heeft u nog vragen over deze brief? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Rob Elemans van de afdeling Openbare Werken, is te bereiken via telefoonnummer (040) 289 37 23.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders

Cees Meijvis
hoofd Openbare Werken

Laatste maatregelen Duurzaam Veilig van start

Laatste maatregelen Duurzaam Veilig van start

De aanleg van de laatste maatregelen, in het kader van Duurzaam Veilig in de Coevering, zijn van start gegaan. De komende weken wordt het kruispunt Goorstraat – Witte de Withstraat aangepakt. Ook het gedeelte van de Witte de Withstraat en de Sluisstraat wordt aangepakt.

Het kruispunt wordt zo aangelegd dat de snelheid van de weggebruikers geremd wordt.

De komende tijd nemen we regelmatig foto’s van de verbouwing van dit kruispunt. U kunt alvast een kijkje nemen.

EDAH Coevering wordt Plus

EDAH Coevering wordt Plus

Deze ochtend stond in het Eindhovens Dagblad te lezen dat de EDAH in de Coevering omgebouwd gaat worden tot de PLUS-formule van Sperwer. Verdere informatie ontbreekt nog. De komende dagen gaan we proberen om te weten te komen wanneer een mogelijke ombouw kan gaan plaatsvinden.

Mooi rood is niet lelijk

Mooi rood is niet lelijk

Mocht u denken dat de nieuwe Dreef een gezellig bruin café wordt, dan hebt u het helemaal mis. Bijna niets doet straks meer denken aan de oude Dreef. U herkent de nieuwe Dreef aan de overbekende groep vrijwilligers, de rest is helemaal nieuw/modern/van deze tijd. Zoals u op de foto kunt zien worden moderne kleuren gebruikt in de nieuwe Dreef. En natuurlijk is onze Foto Cor kind aan huis geweest de afgelopen weken. Ook de komende weken moet hij het bijna alleen opknappen. Uw webmaster gaat een tijdje de lappenmand in.

Geniet intussen van de mooie foto’s van de bouw. Wij hebben voor u:

Augustus 2006
September 2006 (nu nog maar een paar foto’s, maar dat worden er snel meer)

20 jarig jubileum 't Goor/Coevering West

20 jarig jubileum ’t Goor/Coevering West

In het volgende wijkblad kunt u o.a. het volgende lezen: Op zaterdag 2 september vieren we het twintigjarig bestaan met de bewoners van de Adelaartlaan en de Waleweinlaan We beginnen met een kinderrommelmarkt waar ook spullen geruild kunnen worden. Daarna is er voor de jeugd een springkussen en er komt een clown, die een circusact met de kinderen voorbereidt. Dan rukt de brandweer uit met een brandweerwagen en de jeugd mag meedoen met een spuitspel en kan op de foto verkleed in een echt brandweerpak. Om dit alles veilig te laten verlopen zetten we de Waleweinlaan tijdelijk af. Manege Meulendijks stelt twee pony’s beschikbaar, waarop de kinderen een stukje mogen rijden door de wijk. Op het einde van de middag is er het circusoptreden van de kinderen voor de ouders en voor de speciale gasten. Onder hen wethouder Maasakkers, die B&W vertegenwoordigt, oud-bestuursleden en leden van het Wijkoverleg Coevering 2000. Daarna is er een barbecue voor de bewoners en een jeu de boules-toernooi. Met muziek en dans ronden we dan hetfeest in de kleine uurtjes af. Wanneer de uitgave van het Wijkblad in de brievenbus valt is dat feest voorbij. We hopen dat het droog was en een leuk feest is geworden.

Droog is het gebleven, de sfeer zat er goed in en Foto Cor heeft ruim 100 leuke foto’s geknipt. Bekijk de foto’s hier.

ELFDE EDITIE GeMi in Geldrop-Mierlo

ELFDE EDITIE GeMi in Geldrop-Mierlo

Het programma is rond, de namen van de deelnemers zijn bekend.
Het weekend van 8, 9 en 10 september a.s. bruist het in Geldrop-Mierlo van culturele activiteiten in het kader van het festival Geldrop-Mierlo Cultureel “GeMí”.

De openingsavond vindt plaats in ’t Patronaat Mierlo met Geert Chatrou, de wereldkampioen (2 keer) kunstfluiten afkomstig uit Mierlo. En een optreden van de Slampampers, met ongeplande acrobatiek, muzikale hoogstandjes, gênante momenten, vette blazers, onvervalste slapstick en betoverende mannenstemmen. In het centrum van Geldrop zijn op zaterdag overdag diverse podia gereserveerd voor amateurs uit Geldrop en Mierlo met blaasmuziek, dans en koormuziek zowel op een buitenpodium als in Hofdael. Diverse dweilorkestjes maken de sfeer in het centrum gezellig. Voor de kinderen is er een rommelmarkt, diverse theatervoorstellingen, de speel-o-theek is open en in de bieb wordt voorgelezen.

Het zaterdagprogramma wordt om 20.00 uur afgesloten met een orgelconcert in de Brigidakerk. De zondag wordt geopend met een mis in de Brigidakerk gezongen door het Da Vittoria projectkoor.  Het middagprogramma speelt zich af in en om het kasteel: kindertheater, kunstenaars aan het werk, terras met volksmuziek, poëziefestival en op de drie podia verspreid in de kasteeltuin muziekoptredens in verschillende genres zoals klassieke muziek, volksmuziek, het Maaslands Kozakkenkoor en een optreden van auteur Stefan Brijs. Als afsluiting een spectaculair optreden van de slagwerkgroep van Jeroen Geevers.

Voor een compleet overzicht van alle activiteiten van het festival Geldrop-Mierlo Cultureel “GeMí”: www.festivalgemi.nl

Nieuwe winkels Winkelcentrum Coevering

Nieuwe winkels Winkelcentrum Coevering

Op 1 september hebben IenZ Hair DeZign en Schoonheidssalon Coevering haar deuren geopend. In het winkelcentrum zijn nu alle winkels bezet. In het komende wijkblad kunt u meer over deze nieuwe winkels lezen. Wij hebben alle nieuw winkels de afgelopen dagen bezocht om eens te praten met de nieuwe, en erg enthousiaste, mensen achter deze zaken. Nieuw leven in het winkelcentrum, een goede zaak.

Bekijk de foto’s van IenZ Hair DeZign
Bekijk de foto’s van Schoonheidssalon Coevering