Prachtige Quilt aangeboden

Prachtige Quilt aangeboden

Tijdens de officiële opening is door Toos Lefferts de prachtige Quilt “de puzzle” aangeboden. De puzzle hangt in de grote zaal boven het podium. Een mooie plaats, want de kleurrijke quilt vrolijkt een witte muur op. Veel mensen vroegen zich af wat de Quilt voor betekening heeft. Daarom kunt u bij “meer informatie” de toespraak van Toos lezen.

Toos heeft de puzzle niet alleen gemaakt. Ondersteund door 3 dames heeft ze er ruim een half jaar aan gewerkt. Als u in de Dreef komt vergeet dan niet om de puzzle eens van dichtbij te bekijken. Een prachtige stukje handwerk.

SPREKEN IS NIET MIJN STERKSTE KANT –  IK MAAK LIEVER EEN QUILT

TOCH ZAL IK PROBEREN EEN KLEINE UITLEG TE GEVEN WAT DE QUILT VOORSTELT DIE ZO DADELIJK ONTHULT WORDT:
ALS JE ALS VERENIGING OF CLUB JE ACTIVITEITEN WIL BEOEFENEN IS EEN BELANGRIJKE FACTOR JE HUIS.
DE PLAATS WAAR JE  JE THUIS VOELT – WAAR  HET GEZELLIG IS  EN WAAR JE  EEN BESTUUR EN MEDEWERKERS ONTMOET DIE SOEPEL MET JE MEEDENKEN EN VOOR JE  KLAAR STAAN.
DE DREEF IS ZO’N HUIS. VELE VERENIGINGEN HEBBEN HIER HUN DOMICILIE.

OM MET AL HUN WENSEN REKENING TE HOUDEN, IS HET VAAK VOOR HET BESTUUR EN VRIJWILLIGERS EEN HELE PUZZEL OM HET STEEDS WEER IN ELKAAR TE PASSEN…..
WIJ NOEMEN DEZE QUILT DAN OOK   DE PUZZEL.

VELE KLEUREN ZIJN ERIN VERWERKT  EN ELKE KLEUR VERTEGENWOORDIGT EEN GROEPERING DIE FINANCIEEL HEEFT BIJGEDRAGEN AAN DIT WERKSTUK
WIJ DAMES VAN DE QUILTGROEP, OOK IN DE DREEF ZITTENDE,  HEBBEN HET LEUK GEVONDEN DEZE QUILT TE MOGEN MAKEN.

MEN HEEFT MIJ GEVRAAGD OM HET KLEED NAMENS DE VOLGENDE CLUBS OF GROEPEN AAN TE BIEDEN AAN DE DREEF ORGANISATIE.

. WIJKOVERLEG COEVERING 2000
. BRIDGECLUB OP DREEF
. BRIDGECLUB DINSDAGMORGEN
. COUNTRY DANSGROEP
. KOOR FEMMES VOCALES
. COEVERING CLASSIQUE
. KERAMIEK GROEPEN
. KOERSBAL GROEP
. QUILTGROEP

MAG IK WILLEM DE VRIES VRAGEN HET KLEED TE ONTHULLEN EN TEVENS WIL IK DE WENS  UITSPREKEN DAT WIJ NOG VELE JAREN GEZELLIG ELKAAR MOGEN ONTMOETEN  IN  DEZE  FANTASTISCHE  NIEUWE DREEF.

TOOS LEFFERTS
SEPTEMBER 2006