Het vervolg op de stroomstoring

Het vervolg op de stroomstoring

Op maandagavond 7 augustus j.l. is er een langdurige stroomstoring geweest. Heel gezellig, want er stonden overal wijkbewoners op straat te praten. Toch was er bijna een uur lang geen informatie. Omroep Brabant zond gezellige muziek uit en liet verder niets van zich horen. Over het gebrek aan informatie was niet iedereen even enthousiast. Daarom is er van uit de wijk een brief naar het College van B&W gestuurd. Een kopie van de brief is ook naar Omroep Brabant gestuurd. Helaas heeft tot nu toe alleen de gemeente gereageerd.

Die brief en het antwoord van B&W kunt u lezen als u op de link “meer informatie” hieronder klikt.

Brief vanuit de wijk:

Geacht college,

Zoals u bekend is er op maandag 14 augustus jl sprake geweest van stroomuitval, waardoor volledige duisternis in heel Geldrop, Nuenen en een deel van Eindhoven van ca. 21.10 tot 23.25 uur.
Conform goed advies bij calamiteiten hebben wij direct (via een portable radio) afgestemd op Omroep Brabant.
Tot onze grote verbazing, ook van menig lid van onze vereniging en met stijgende kwaadheid hebben wij tot ca. 22.25 uur (5 kwartier later!) moeten wachten alvorens via genoemde omroep op enigerleiwijze melding werd gemaakt van de stroomstoring en de mogelijke verdere gevolgen.
Gedurende de totale duisternisperiode (van 2 uur en één kwartier!) is van de zijde van de gemeente op geen enkele wijze actie ondernomen om de burgers te informeren over deze toestand, bijvoorbeeld door middel van geluidswagen of anderszins.
Mede gezien het feit dat vele inwoners alleen wonen en ook telefoonverkeer onmogelijk was, vinden wij op grond van het bovenstaande dat de gemeente op die avond ernstig te kort is geschoten in haar communicatie naar de burgerij, waarbij ook Omroep Brabant heeft flinke steken laten vallen.

Wij stellen het op prijs van u te vernemen wat uw reactie is op het bovenstaande én wat u denkt te gaan toen bij dergelijke –onverhoopte- toekomstige calamiteiten om uw voorlichtingstaak op de juiste wijze te vervullen.

Antwoord van de gemeente:
Op 29 augustus heeft u ons een brief gestuurd met vragen over de stroomuïtval van 14 augustus. Mogelijk heeft u zich vergist in de datum aangezien de algehele stroomstoring plaatsvond op maandagavond 7 augustus.
In de brief noemt u een aantal zaken die met deze stroomuïtval te maken hadden. In deze brief gaan we hier puntsgewijs op in.

Calamiteitenzender Omroep Brabant
Bij calamiteiten waar direct groot gevaar dreigt voor de bevolking heeft de burgemeester de mogelijkheid om te sirenes te activeren. Indien u de sirene hoort dient u direct naar binnen te gaan ramen en deuren te sluiten en de radio af te stemmen op Omroep Brabant (bij voorkeur een radio op batterijen).
Bij calamiteiten waar de sirenes niet worden geactiveerd heeft de gemeente uiteraard ook de mogelijkheid om de burgers te informeren over de calamiteit of de gevolgen hiervan. Hierbij maakt de gemeente gebruik van bewonersbrïeven en de gemeentelijke website. In uitzonderlijke gevallen kan gebruik worden gemaakt van de geluidswagens of de calamiteïtenzender.

Telefonische bereikbaarheid
In uw brief geeft u aan dat telefoonverkeer onmogelijk was,
Afhankelijk van het soort telefoon dat u gebruikt is het mogelijk dat u tijdens een stroomstoring niet kunt telefoneren, Zo is een draadloos telefoontoestel afhankelijk van stroomtoevoer naar het basisstation. Een mobiel telefoontoestel is afhankelijk van zendmasten die meestal gewoon blijven werken bij stroomuïtvaL Met een vaste telefoonaansluiting kan ook tijdens een stroomstoring gewoon gebeld worden.

Voorlichting
De gemeente hanteert een rampenplan voor als zich een ramp of calamiteit voordoet. In het rampenplan wordt ook rekening gehouden met verschillende soorten rampen. Voor de verschillende soorten, zoals stroomuitvaf, is ook aangegeven welke hulpdienst de leiding bij een soort ramp heeft en welke acties er allemaal nodig zijn. Bij een calamiteit als stroornuitval heeft de politie de leiding en verzorgt de politie in eerste instantie de voorlichting. De politie is een regionale organisatie en verzorgt voor alle getroffen gemeenten de voorlichting. Onze gemeente was niet de enige gemeente die te kampen had met de stroomuitval. Op 25 september start een nieuwe landelijke campagne over de voorlichting bij rampen.

Evaluatie
Wij danken u voor uw reactie en opmerkingen. Deze nemen wij mee in de evaluatie van deze calamiteit Gelukkig constateren we dat er zich in onze gemeente geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan tijdens de stroomuitval. Wij blijven, samen met de hulpdiensten, zeer alert in dit soort situaties en oefenen regelmatig in het kader van rampenbestrijding. Maar met name van deze praktijksituaties kunnen wij veel leren»
Heeft u nog vragen over deze brief? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Philippe van den Heuvel van de afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. Hij is te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 38.

Met vriendelijke groet burgemeester en wethouders,

Een gedachte over “Het vervolg op de stroomstoring

 1. Corrie Karel-Delahaye 18/09/2006 / 18:40

  Na bovenstaande gelezen te hebben wil ik hier toch een reactie op geven.
  Deze brief met klachten is heel gegrond,de gemeente faalt in deze.
  De reactie van de gemeente op deze brief is slap, naar mijn gevoel allerlei excuses om eronderuit te komen.
  Op de avond van 7 augustus was na constatering van een stroomstoring ook het eerste wat ik deed Omroep Brabant op de radio aanzetten.
  Tot mijn verbazing meldden deze niets over een stroomstoring,ook niet in hun eerste nieuwsuitzending.
  De gemeente kan heel veel excuses bedenken,maar denk dan ook aan de burgers en aan hun geruststelling.
  Een kleine melding op Omroep Brabant was al voldoende om de mensen te informeren daar is de media toch ook voor.
  Het was zelfs zo dat er op teletex al een bericht stond over deze stroomstoring terwijl de bewoners van deze niets wisten.
  Kortom hopenlijk als er weer een storing is informeer de bevolking, per slot van rekening is het toch zo dat je van fouten kunt leren .
  Vriendelijke groet:
  Corrie Karel-Delahaye

  Like

Reacties zijn gesloten.