Automobilist lap 30 km-zone aan zijn laars

Uit de ANWB Kampioen van augustus 2006

Automobilist lap 30 km-zone aan zijn laars

De theorie: in een 30 km-zone kunnen kinderen veilig buiten spelen. Dit komt door drempels en borden.
De praktijk: in 30-kilometer zones stijgt het aantal doden en gewonden. Automobilisten trekken zich niets aan van snelheidsbeperkende maatregelen.

In april van dit jaar presenteerde minister Karla Peijs van Verkeer de nieuwste ongevalcijfers. Vorig jaar lieten 817 mensen het leven in het verkeer. Dat is 7 procent minder dan in 2004. Een opvallende ontwikkeling was dat het aantal doden en gewonden in 30-kilometerzones steeg. In 2004 vielen er 36 doden en 783 gewonden, in 2005 was dit gestegen naar 43 doden en 818 gewonden. Een zeer pijnlijke constatering: juist de adviesdienst van de minister had berekend dat met de komst van de Veiligere’ 30-kilometerzones het aantal gewonden met 300 per jaar zou afnemen. Welliswaar zijn er veel 30-kilometerzones bijgekomen, maar de veiligheid in deze gebieden blijft toch duidelijk achter.

Met 80 over een drempel
Waar gaat het mis? ‘Het idee van 30-kilometerzones is goed, maar vaak gaat het mis bij de uitvoering’, legt ANWB-verkeerskundige Maarten ligt uit. ‘Door de snelheid in woonwijken te verlagen van 50 naar 30 km/u, maak je de buurt veiliger. Maar dan moetje het wel goed doen. Met het vervangen van het bord ’50’ door een van ’30’ en het plaatsen van verkeersdrempels ben je er niet. Je kunt van automobilisten niet verwachten dat zij 30 km/u rijden op een weg die er uitziet als een 50-kilometerweg. Uit een grootschalige meting blijkt dan ook dat 85% van de automobilisten te hard rijdt.’ Voor Ineke Deurloo uit Zweth zijn dit herkenbare cijfers. Bij haar aan de Delftweg zijn door de politie maximumsnelheden van 72 km/u gemeten. Ineke: ‘Driejaar geleden is hier een 30-kilometerzone aangelegd om iets tegen het hardrijden te doen. Aan het begin van de straat is toen een 30 km/u-bord geplaatst en er lag al een drempel. Maar daar gaan automobilisten met 80 km/u overheen. De aanpassingen hebben niet afdoende geholpen en ik voel me nog steeds niet veilig in mijn straat. Wij willen een betere inrichting van de weg, met meer bloembakken als versmallingen, maar dat wil de busmaatschappij niet. Zij zijn bang dat de bus er niet meer langs kan. Maar volgens mij past het wel. Samen met een paar buurtbewoners hebben we de weg opgemeten en de bloembakken passen wel. Als het nodig is, willen we ze zelf maken en ook de planten water geven.’

Klagen helpt
Buurtbewoner Ben Maasdam kan zich vooral druk maken over de matige handhaving. ‘De politie kan niet veel doen. Ze doen hun best, maar de wet laat ze in de steek waardoor ze hardrijders moeilijk kunnen beboeten.’ Juridisch is de gemeente verantwoordelijk voor een goede inrichting van de weg. Nodigt een weg uit tot hard rijden, dan is dit de schuld van de gemeente. Eerst moet dus de gemeente zijn zaakjes op orde hebben, wil de politie overgaan tot controleren. ‘Je kunt niet iets van mensen verwachten als je zelf niet aan de wettelijke eisen voldoet’, redeneert Willem Sterk van de Verkeerspolitie van het Korps Rotterdam-Rijnmond. ‘Wij controleren alleen op snelheid als er een duidelijk plan van aanpak ligt, waarbij ook de infrastructuur tegen het licht wordt gehouden.’

Heel zwart-wit genomen betekent dit echter dat juist in probleemwijken waar wegen niet goed zijn ingericht én waar vaak te hard wordt gereden, niet door de politie wordt gecontroleerd. ‘Het beste wat bewoners dan kunnen doen, is klagen’, is het advies van politieagent Eric van den Berg van het wijkteam in Zweth. ‘Wij geven meldingen door aan de gemeente en dan gaat de bal rollen.’ De bal rolt dan bijvoorbeeld naar Jacques van der Have van de deelgemeente bewoners benaderd over verkeersproblemen. Deze vragen bespreken we met dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, Gemeentewerken en de politie tijdens een maandelijks overleg. En het gebeurt regelmatig dat meldingen van burgers leiden tot verkeerskundige aanpassingen die de veiligheid verhogen. Soms is één telefoontje genoeg voor een verkeersdrempel, maar dan moet wel gebleken zijn dat die drempel inderdaad wenselijk is.1

En wat doet de landelijke overheid om 30-kilometerzones veiliger te maken? Automobilisten moeten de komende jaren rekening houden met extra snelheidscontroles. Verkeersofflcier Koos Spee stuurt 100 extra agenten de straat op om voor 150.000 uur te flitsen. De ANWB dringt erop aan deze uren vooral daar in te zetten waar bewoners erom vragen. Maarten Ligt van de ANWB: ‘Politie en justitie bepalen nu plaats en tijdstip waarop wordt bekeurd. Met de roep om meer controles door bewoners zelf werd tot nu toe weinig gedaan. Hier moet verandering in komen. Luister naar bewoners om probleemgebieden in kaart te brengen. Ga vervolgens controleren en maak plannen om wegen beter in te richten. Alleen op deze manier kan de schijnveiligheid in 30-kilometerzones worden aangepakt.’

Een gedachte over “Automobilist lap 30 km-zone aan zijn laars

  1. Th.van baal 21/08/2006 / 14:30

    Hier in de coevering is het al niet anders,mede ook door een gebrekkige communicatie waarom niet vet op de straat aangegeven dat het 30km is zo’n klein bord 30 ziet men bijna niet.Daarbij komt dat er niet gehandhaafd wordt en overtredingen als voorrang geven aan verkeer wat van het winkelcenrum komt en veel te hard rijden.Bovendien is er veel onduidelijkheid als men de strabrechtse heideweg op rijdt richting manege staat einde geldrop dus mag men harder rijden komt men terug staat er Geldrop dus 50 km en geen dertig terwijl er iets verder een bord staat gevaarlijke kruising voorheen de uitrit van de Mast,dit geld wel als voorrang in een 30km zone maar eigenlijk niet bij 50. Dus beter maar geen voorrang nemen met al die grote "bakken" die van de manege af komen scheuren. Vandaag heb ik met de politie Geldrop hierover kontakt gehad en er zal naar gekeken worden.Verder is de nieuwe situatie m.b.t. Versmallingen waar zonodig een fietspad naast moest alleen maar geld weggooien geweest en heeft geleid tot harder rijden zowel van auto’s als brommers die zoals het hun uit komt gebruik maken van die zijkanten!!

    Like

Reacties zijn gesloten.