Op- en afritten van trottoirs voor rolstoelgebruikers

Op- en afritten van trottoirs voor rolstoelgebruikers

Het Wijkoverleg Coevering 2000 heeft een brief gestuurd naar B&W om aandacht te vragen voor de op- en afritten die aangelegd zijn voor gehandicapten. Deze op- en afritten zijn zodanig aangelegd dat ze een gevaar vormen voor mensen die hiervan gebruik moeten maken.

Een wijkbewoner (ervaringsdeskundige) geeft in de bijlage van de brief aan waarom de op- en afritten zo gevaarlijk zijn:

  1. De goten liggen verdiept. Hierdoor moeten de wielen van een rolstoel/rollator door een goot.
  2. De op- en afritten zijn te steil. Hierdoor moet de helling met te veel snelheid worden genomen.
  3. Soms ontbreken de op- en afritten op een hoek van de straat.

Graag wil het Wijkoverleg van het college horen wat deze kan ondernemen om de veiligheid teverhogen.

Lees de brief naar het college van B&W.