Prettige vakantie

Prettige vakantie

Wij gaan er even tussenuit. Even geen wijkblad, geen websites, geen foto’s, ….
Alleen rust en een paar goede leesboeken, een wijntje, een lekkere wandeling, ….

U kunt intussen de ruim 50000 foto’s op onze website een goed bekijken, of alle oude wijkbladen van 1973 tot vandaag de dag. Er is genoeg te lezen en te bekijken. En als u klaar bent geen paniek, over een paar weken gaan we weer gewoon door zoals u dat van ons gewend bent.

Winkeliers zijn Graffiti moe

Winkeliers zijn Graffiti moe

In maart van dit jaar hadden we al een uitgebreide reeks foto’s van graffiti rond het winkelcentrum. Intussen was alle graffiti rondom het winkelcentrum verwijderd. Maar voor korte duur. Overal zijn teksten opgespoten.

Een schoonmaakactie kost tussen de 2 en 3 duizend euro. En na een paar weken blijkt dat het weggegooid geld is geweest. Lees ook het artikel van het Eindhovens Dagblad.

En niet alleen zie je graffiti rondom het winkelcentrum. De twee bruggen van de Dommel zijn blijkbaar een prima plaats om de nodige creativiteit te uiten. Verder wordt bijna geen enkele rode afvalbak ontzien. Het zelfde beeld zie je bij electriciteitskasten en andere containers. Op verschillende plaatsen laten bleke vlekken zien waar pasgeleden nog graffiti te zien was. Het verwijderen laat doorgaan duidelijke sporenachter.

Wij hebben vlak voor onze vakantie een rondje Coevering gemaakt. Met het volgende resultaat.

Laatste Jeugddisco Dreef

Laatste Jeugddisco Dreef

Aan alles komt een einde. Ook aan de oude Fun. Afgelopen maand werd daar de laatste jeugddisco gehouden. Geheel in oranje stijl. Strakjes gaat de disco weer verder in een nieuwe fun zaal.

Intussen kunt u genieten van de laatste foto’s uit de oude Fun. Gemaak door onze hoffotograaf Foto Cor.

Bekijk alle foto’s

De Diftar sluiper

De Diftar sluiper

Als je op een gewone zondagmiddag een rondje rode afvalbakken maakt, valt het op hoe veel van deze bakken overvol staan te wachten op de gemeentelijke schoonmaakdienst. De Diftar sluiper kan redelijk ongestoord zijn/haar afval storten in een rode bak. Ondanks de sticker die aangeeft dat dat helemaal niet door de beugel kan. Niet alle bakken zaten overvol, maar bijna geen enkele bak was helemaal leeg.

Die rode bakken zijn trouwens een mooi doelwit voor graffitispuiters. De één is nog bonter dan de ander.

Bekijk alle foto’s.

Op- en afritten van trottoirs voor rolstoelgebruikers

Op- en afritten van trottoirs voor rolstoelgebruikers

Het Wijkoverleg Coevering 2000 heeft een brief gestuurd naar B&W om aandacht te vragen voor de op- en afritten die aangelegd zijn voor gehandicapten. Deze op- en afritten zijn zodanig aangelegd dat ze een gevaar vormen voor mensen die hiervan gebruik moeten maken.

Een wijkbewoner (ervaringsdeskundige) geeft in de bijlage van de brief aan waarom de op- en afritten zo gevaarlijk zijn:

  1. De goten liggen verdiept. Hierdoor moeten de wielen van een rolstoel/rollator door een goot.
  2. De op- en afritten zijn te steil. Hierdoor moet de helling met te veel snelheid worden genomen.
  3. Soms ontbreken de op- en afritten op een hoek van de straat.

Graag wil het Wijkoverleg van het college horen wat deze kan ondernemen om de veiligheid teverhogen.

Lees de brief naar het college van B&W.

Nieuwe kapperszaak

Nieuwe kapperszaak

In Winkelcentrum Coevering komt per 1 september een nieuwe kapperszaak. Met de komst van de derde kapperszaak zijn alle leegstaande panden (behalve die van de Rabobank) weer bezet.

U leest er meer over in het Wijkblad van september.

Revitalisering Winkelcentrum stap dichterbij

Revitalisering Winkelcentrum stap dichterbij

De revitalisering van het Winkelcentrum Coevering kan in september van start. Nu de gemeente een mondelinge overeenkomst heeft met Jack Willems van Cafetaria Coevering, wordt het bezwaar van Willems tegen de bouw van de nieuwe super ingetrokken. Hierdoor kan de bouw na de zomervakantie van start. Willems geeft aan dat hij het bezwaar pas officeel intrekt nadat alles op papier gezet is. Maar dat is maar een formaliteit.

Een belangrijk ander feit is dat er eindelijk overeenstemming is tussen de gemeente en de projectontwikkelaar De Ley over de aanleg van het parkeerterrein van de nieuwe supermarkt in Genoenhuis. Dit parkeerterrein komt gereed in november waardoor Albert Heijn begin volgend jaar vanuit Winkelcentrum Coevering kan verhuizen naar Genoenhuis. Deze verhuizing is nodig om Super de Boer de Coevering te laten inhuizen in de nieuwe (vergrote) supermarkt op de plaat waar nu Albert Heijn zit.

Er komt nu in ieder geval weer schot in de revitalisering.

Lees het artikel uit het Eindhovens Dagblad