Verhogen krediet project WC Coevering en Supermarkt Genoenhuis

Verhogen krediet project WC Coevering en Supermarkt Genoenhuis

Op maandag 26 juni staat het verhogen van het krediet project WC Coevering op de agenda van de gemeenteraad. In het bijbehorende raadsvoorsteld staan een aantal positieve punten genoemd:

Omdat de druk op beide projecten erg groot is en vertraging niet wenselijk is, hebben wij besloten om voor het bouwrijp maken van de grond in het project Supermarkt Genoenhuis vooruitlopend op uw besluit de werkzaamheden die voor de start van de bouw moeten gebeuren uit te voeren.

De aanleg van de openbare ruimte zal in overleg met de ontwikkelaar worden afgestemd op de opening van de winkels.

De afgelopen tijd was er van een goed overleg tussen gemeente en projectontwikkelaar geen spake. Misschien dat alle media aandacht van de afgelopen tijd de partijen weer tot gesprek heeft weten te krijgen.

Lees het raadsvoorstel