Beklag over de bus

Beklag over de bus

Een wijkbewoner had via mail zijn beklag gedaan bij Hermes over een busschauffeur die hem bijna frontaal geschept had. De wijkbewoner was net door de sluis en kwam de bus tegen die midden op de weg kwam aan stormen. Natuurlijk heeft de bus de voorrang in de sluizen altijd mee, maar moet tegemoet komend verkeer ook de ruimte geven. Je kunt als automobilist aardig schrikken van een dergelijke situatie.

De reactie van Hermes willen we u niet onthouden:

Geachte heer,

Wij ontvingen een klacht, via een e-mail, van u op 4 juni jl. over het
rijgedrag van een van onze chauffeurs ter hoogte van de verkeerssluis te
Geldrop. Wij vinden het heel vervelend dat dit gebeurd is en bieden u
hiervoor onze excuses aan.

Onderzoek naar uw klacht
Het door u geconstateerde rijgedrag mag niet voorkomen. Het spijt ons
daarom te moeten vaststellen dat onze algemene en nadrukkelijke aandacht
voor een veilig en correct rijgedrag van onze chauffeurs nog niet in
alle gevallen tot het gewenste resultaat leidt. Wij hebben de betrokken
chauffeur aangesproken en erop gewezen dat van hem een correct gedrag in
het verkeer verwacht wordt.

Voor de moeite die u heeft genomen om ons van uw bevindingen op de
hoogte te stellen, zijn wij u zeer erkentelijk.

Met vriendelijke groet,
Hermes Klantenservice