Flessenhals en nieuwe weg

Flessenhals en nieuwe weg

In het artikel in het E.D. van zaterdag 17 juni jl. over de verkeerssituatie rondom Eindhoven wordt aan woordvoerders van 2 vervoersorganisaties (TLN en EVO) ruim de gelegenheid gegeven hun visie op de huidige situatie van het verkeer rond Eindhoven te geven. Tevens komen zij met een oplossing van het door hen geconstateerde probleem, te weten het aanleggen van een weg ten oosten van Geldrop en Nuenen, de zgn. BOSE-weg. Ik wil daar de volgende kanttekeningen bij plaatsen voor een juist beeld voor nu en de toekomst.

  • Via het krantenbericht tellen zij in zesenhalf jaar tijd 61 zware ongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn. Volgens de op de prent aangegeven aantal ongelukken blijken er 24 buiten de randweg te hebben plaatsgevonden en vallen daardoor buiten de door hen aangegeven oplossing.
  • Rijkswaterstaat start binnenkort met een verdubbeling van het aantal rijstroken van de A-2 en A-67 op het gedeelte dat deel uitmaakt van Randweg Eindhoven. De binnenste 2X2 rijstroken zijn bedoeld voor doorgaand verkeer en worden tussen Best en Leenderheide niet gehinderd door op- en afritten, hetgeen het aantal gevaarlijke situaties voor doorgaand verkeer sterk terugdringt.
  • Uit de BOSE-studie blijkt dat bij een ernstige calamiteit op deze randweg slechts 5 tot 7 % van de automobilisten op de A-2 gebruik zal maken van de BOSE-weg. Daarbij denk ik dat het vrachtverkeer zal gruwelen om deze weg met 6 à 8 rotondes te nemen. Ook uit de deze week gepubliceerde studie van de effecten van een zgn. “Grote Ruit” blijkt dat slechts 1 à 2% van het verkeer gebruik van deze Ruit zal maken als de randweg van Eindhoven verstopt is.
    Daarbij moet ook gesteld worden dat de buitenste 2X2 rijbanen van de Randweg, bij een calamiteit op de rijbanen voor doorgaand verkeer, ook als alternatief gebruikt kunnen worden voor het doorgaande verkeer.
  • De onderbouwing van de oorzaak van ongevallen met vrachtwagens wordt in het artikel wel erg éénzijdig belicht. De schuld wordt gegeven aan chauffeurs van personenauto’s die rare manoeuvres maken op de snelweg, waardoor vrachtwagenchauffeurs plotseling moeten uitwijken met alle gevolgen daarvan. Ik denk dat een krantenbericht niet het aangewezen criterium is om de juiste oorzaak van een ongeval vast te stellen. Men kan ook regelmatig lezen dat een vrachtwagenchauffeur de voor hem opdoemende file te laat opmerkte en er bovenop reed met alle gevolgen vandien. Volgens mij zal o.a. Rijkswaterstaat over een betere analyse van de verschillende oorzaken van ongevallen beschikken en daar zijn strategie op bepalen. Het valt mij daarom tegen van TLN en EVO dat zij hun straatje op deze wijze schoon vegen en geenszins ook naar hun achterban wijzen die de veroorzakers zijn van deze verkeersellende.

Mijn conclusie is: Rijkswaterstaat is goed bezig met de verdubbeling van een deel van de Randweg Eindhoven. Daarnaast zal via het SRE een groot aantal benuttingmaatregelen in de regio getroffen moeten worden die echter verder gaan dan in de BOSE-studie zijn voorgesteld. Ondertussen is in 2010 de Randweg Eindhoven volledig omgebouwd en kan een evaluatie gemaakt worden of nog verdere maatregelen getroffen moeten worden.
Ik vraag me af wat TLN en EVO denken over het tijdstip van realisering van de BOSE-weg en de financiering hiervan. Dit laatste aspect is nog verre van afgerond. Of willen beide organisaties hier honderd miljoen euro’s in pompen., naast een bijdrage van alle SRE-gemeenten samen van totaal € 112 miljoen euro’s?
Natuurlijk moeten de woordvoerders van de beide organisaties, zodra er weer een ongeval op de Randweg Eindhoven heeft plaats gevonden, iets van zich laten horen. Hun leden moeten per slot van reden ook weten dat ze actief zijn, maar doe het dan wel op een juiste wijze.

Namens OOGN
Paul Paijens, secretaris
Geldrop

OOGN is een overleggroep, gevormd uit vertegenwoordigers van wijkorganen, waarvan de wijken gelegen zijn aan de west- en oostzijde van Nuenen, de oostzijde van de kern Geldrop en de westzijde van de kern Mierlo.
De overleggroep streeft ernaar om in samenwerking met officiële instanties te komen tot aanvaardbare oplossingen op het gebied van verkeersproblematiek in bovengenoemde gebieden.