Geen actueel nieuws

Geen actueel nieuws

Diegenen die de afgelopen weekend hebben geprobeerd ons actuele nieuws te lezen, hebben vast gemerkt dat de server van DSE plat lag. Het wijkblad heeft haar site verdeeld over de servers van 3 verschillende providers. Het actuele- en krantennieuws liggen bij DSE, die een grote storing had. Daardoor was ook de site van de buurtpreventie niet on-line. Het komt gelukkig niet vaak voor dat er een dergelijke lange storing optreedt. Laten we hopen alles de komende tijd fatsoenlijk draait.

Groeten van uw webmaster uit het verre Egypte.

Verhogen krediet project WC Coevering en Supermarkt Genoenhuis

Verhogen krediet project WC Coevering en Supermarkt Genoenhuis

Op maandag 26 juni staat het verhogen van het krediet project WC Coevering op de agenda van de gemeenteraad. In het bijbehorende raadsvoorsteld staan een aantal positieve punten genoemd:

Omdat de druk op beide projecten erg groot is en vertraging niet wenselijk is, hebben wij besloten om voor het bouwrijp maken van de grond in het project Supermarkt Genoenhuis vooruitlopend op uw besluit de werkzaamheden die voor de start van de bouw moeten gebeuren uit te voeren.

De aanleg van de openbare ruimte zal in overleg met de ontwikkelaar worden afgestemd op de opening van de winkels.

De afgelopen tijd was er van een goed overleg tussen gemeente en projectontwikkelaar geen spake. Misschien dat alle media aandacht van de afgelopen tijd de partijen weer tot gesprek heeft weten te krijgen.

Lees het raadsvoorstel

Beklag over de bus

Beklag over de bus

Een wijkbewoner had via mail zijn beklag gedaan bij Hermes over een busschauffeur die hem bijna frontaal geschept had. De wijkbewoner was net door de sluis en kwam de bus tegen die midden op de weg kwam aan stormen. Natuurlijk heeft de bus de voorrang in de sluizen altijd mee, maar moet tegemoet komend verkeer ook de ruimte geven. Je kunt als automobilist aardig schrikken van een dergelijke situatie.

De reactie van Hermes willen we u niet onthouden:

Geachte heer,

Wij ontvingen een klacht, via een e-mail, van u op 4 juni jl. over het
rijgedrag van een van onze chauffeurs ter hoogte van de verkeerssluis te
Geldrop. Wij vinden het heel vervelend dat dit gebeurd is en bieden u
hiervoor onze excuses aan.

Onderzoek naar uw klacht
Het door u geconstateerde rijgedrag mag niet voorkomen. Het spijt ons
daarom te moeten vaststellen dat onze algemene en nadrukkelijke aandacht
voor een veilig en correct rijgedrag van onze chauffeurs nog niet in
alle gevallen tot het gewenste resultaat leidt. Wij hebben de betrokken
chauffeur aangesproken en erop gewezen dat van hem een correct gedrag in
het verkeer verwacht wordt.

Voor de moeite die u heeft genomen om ons van uw bevindingen op de
hoogte te stellen, zijn wij u zeer erkentelijk.

Met vriendelijke groet,
Hermes Klantenservice

Flessenhals en nieuwe weg

Flessenhals en nieuwe weg

In het artikel in het E.D. van zaterdag 17 juni jl. over de verkeerssituatie rondom Eindhoven wordt aan woordvoerders van 2 vervoersorganisaties (TLN en EVO) ruim de gelegenheid gegeven hun visie op de huidige situatie van het verkeer rond Eindhoven te geven. Tevens komen zij met een oplossing van het door hen geconstateerde probleem, te weten het aanleggen van een weg ten oosten van Geldrop en Nuenen, de zgn. BOSE-weg. Ik wil daar de volgende kanttekeningen bij plaatsen voor een juist beeld voor nu en de toekomst.

  • Via het krantenbericht tellen zij in zesenhalf jaar tijd 61 zware ongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn. Volgens de op de prent aangegeven aantal ongelukken blijken er 24 buiten de randweg te hebben plaatsgevonden en vallen daardoor buiten de door hen aangegeven oplossing.
  • Rijkswaterstaat start binnenkort met een verdubbeling van het aantal rijstroken van de A-2 en A-67 op het gedeelte dat deel uitmaakt van Randweg Eindhoven. De binnenste 2X2 rijstroken zijn bedoeld voor doorgaand verkeer en worden tussen Best en Leenderheide niet gehinderd door op- en afritten, hetgeen het aantal gevaarlijke situaties voor doorgaand verkeer sterk terugdringt.
  • Uit de BOSE-studie blijkt dat bij een ernstige calamiteit op deze randweg slechts 5 tot 7 % van de automobilisten op de A-2 gebruik zal maken van de BOSE-weg. Daarbij denk ik dat het vrachtverkeer zal gruwelen om deze weg met 6 à 8 rotondes te nemen. Ook uit de deze week gepubliceerde studie van de effecten van een zgn. “Grote Ruit” blijkt dat slechts 1 à 2% van het verkeer gebruik van deze Ruit zal maken als de randweg van Eindhoven verstopt is.
    Daarbij moet ook gesteld worden dat de buitenste 2X2 rijbanen van de Randweg, bij een calamiteit op de rijbanen voor doorgaand verkeer, ook als alternatief gebruikt kunnen worden voor het doorgaande verkeer.
  • De onderbouwing van de oorzaak van ongevallen met vrachtwagens wordt in het artikel wel erg éénzijdig belicht. De schuld wordt gegeven aan chauffeurs van personenauto’s die rare manoeuvres maken op de snelweg, waardoor vrachtwagenchauffeurs plotseling moeten uitwijken met alle gevolgen daarvan. Ik denk dat een krantenbericht niet het aangewezen criterium is om de juiste oorzaak van een ongeval vast te stellen. Men kan ook regelmatig lezen dat een vrachtwagenchauffeur de voor hem opdoemende file te laat opmerkte en er bovenop reed met alle gevolgen vandien. Volgens mij zal o.a. Rijkswaterstaat over een betere analyse van de verschillende oorzaken van ongevallen beschikken en daar zijn strategie op bepalen. Het valt mij daarom tegen van TLN en EVO dat zij hun straatje op deze wijze schoon vegen en geenszins ook naar hun achterban wijzen die de veroorzakers zijn van deze verkeersellende.

Mijn conclusie is: Rijkswaterstaat is goed bezig met de verdubbeling van een deel van de Randweg Eindhoven. Daarnaast zal via het SRE een groot aantal benuttingmaatregelen in de regio getroffen moeten worden die echter verder gaan dan in de BOSE-studie zijn voorgesteld. Ondertussen is in 2010 de Randweg Eindhoven volledig omgebouwd en kan een evaluatie gemaakt worden of nog verdere maatregelen getroffen moeten worden.
Ik vraag me af wat TLN en EVO denken over het tijdstip van realisering van de BOSE-weg en de financiering hiervan. Dit laatste aspect is nog verre van afgerond. Of willen beide organisaties hier honderd miljoen euro’s in pompen., naast een bijdrage van alle SRE-gemeenten samen van totaal € 112 miljoen euro’s?
Natuurlijk moeten de woordvoerders van de beide organisaties, zodra er weer een ongeval op de Randweg Eindhoven heeft plaats gevonden, iets van zich laten horen. Hun leden moeten per slot van reden ook weten dat ze actief zijn, maar doe het dan wel op een juiste wijze.

Namens OOGN
Paul Paijens, secretaris
Geldrop

OOGN is een overleggroep, gevormd uit vertegenwoordigers van wijkorganen, waarvan de wijken gelegen zijn aan de west- en oostzijde van Nuenen, de oostzijde van de kern Geldrop en de westzijde van de kern Mierlo.
De overleggroep streeft ernaar om in samenwerking met officiële instanties te komen tot aanvaardbare oplossingen op het gebied van verkeersproblematiek in bovengenoemde gebieden.

Boerenlandleven

Boerenlandleven

Er werd gehooid in de Coevering. Opeens lagen er van in blauw plastic gedraaide hooibalen. (Er zal vast wel een mooi woord voor zijn, maar daar kon uw redacteur niet opkomen). En we waren net op tijd om te zien hoe al dat hooi tot mooie ouderwetse balen werden geperst. Dat zie je niet vaak in de Coevering.

De hooibalen werden vakkundig overeind gezet, zodat regen geen spelbreker wordt. Bleef de vraag over: waarom een mix van blauwe hooibalen en die gewone ouderwetse balen? Die vraag werd beantwoord toen de loonwerker even stopte om te vragen of hij de foto’s per mail kon krijgen. Het hooi aan de rand van het veld is natter. Daarom kan die niet goed in een ouderwetste baal worden geperst. Het in plastic te persen is geen probleem. Daarom de mix van nieuw en oud. Weer wat geleerd.

Bekijk alle foto’s

Het mooie verhaal van hierboven ontlokte een bezoeker de volgende reactie: Hebben we hier te maken met een jeugdige tekstschrijver? ‘Ouderwets’ zijn voor mij de korenschoven uit mijn jeugd. (Blijkbaar ben ik zelf zó ouderwets dat ik achterloop als het gaat om nostalgie).

Gelukkig mag ik me op mijn 45-ste nog jeugdig wanen. Geeft een goed gevoel. Inderdaad zijn korenschoven een beetje voor mijn tijd. Dat denk ik tenminste, want in Geldrop is al jaren weinig echt boerenlandleven te bekijken.

Vrijwilligersavond Dreef

Vrijwilligersavond Dreef

De vrijwilligersavond van de Dreef is doorgaans gezellig. Deze keer was de avond bijzonder. Het was de laatste in de oude Dreef. Onze voorzitter Willem maakte van de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers rond te leiden door het nieuwe gebouw.

Dat nieuwe gebouw wordt mooi. Heel mooi. Over een paar maandjes is het helemaal af. Als je er nu rondloopt krijg je al zin in de opening. Maar daarvoor moeten we wachten tot na de zomervakantie. Het was in ieder geval interessant om even rond te kunnen kijken.

Kijkt u maar even met ons mee.

Mijlpaal

Mijlpaal

Het fotoarchief van het Wijkblad bevat op dit moment meer dan 26.000 foto’s. Met het fotograferen van de avondvierdaagse zijn we deze mijlpaal van 25.000 foto’s ruim gepasseerd. De meeste foto’s zijn te bekijken via onze website.

Geldrop-Mierlo schoon, heel gewoon

Geldrop-Mierlo schoon, heel gewoon

Zwerfafval staat in de top drie van ergernissen van de Nederlandse bevolking. Het maakt de openbare ruimte lelijk, maar het vervuilt ook de bodem, het grondwater, sloten en plassen. Het kost jaarlijks veel geld om de vele tonnen zwerfafval die in de natuur en de openbare weg terechtkomen op te ruimen. Daarom willen we de komende tijd extra aandacht besteden aan deze problematiek. Daarom startten we onlangs tijdens de Mei’se Mert met de campagne “Geldrop-Mierlo schoon, heel gewoon!”

Deze tekst staat in een speciale nieuwsbrief van de gemeente Geldrop-Mierlo.
U kunt de nieuwsbrief hier lezen.