Waarom wordt er nog niet gebouwd?

Waarom wordt er nog niet gebouwd?

Al enige tijd zitten we in de Coevering aan te kijken tegen een zandvlakte aan de voorkant van het winkelcentrum. Waarom wordt er nog niet gebouwd? is de vraag die je dan hoort. In een brief over dit onderwerp schrijft de gemeente “Na jaren van stagnatie zijn de benodigde bouwvergunningen verleend en kunnen de werkzaamheden starten“. Helaas is de gemeente vergeten te melden dat er een bezwaar tegen de bouwplannen is ingediend. Dit bezwaar loopt nog en daardoor kan de projectontwikkelaar alleen op eigen risico van start. De bezwaarmaker kan namelijk via de rechter de bouw direct weer laten stilleggen. Vanwege dit risico zal de projectontwikkelaar alleen van start gaan als de bouwvergunning onherroepelijk is.

Bezwaar
Binnen 2 a 3 weken moet er meer duidelijkheid komen over het bezwaar. Mocht het bezwaar ongegrond worden verklaard door de gemeente kan de bouw mogelijk nog niet beginnen. Het bezwaar kan namelijk tot in de Raad van State worden gebracht. Daardoor kan de bouw behoorlijk worden opgehouden.

Te snel bouwrijp gemaakt?
Misschien kun je stellen dat de gemeente te snel is geweest met het bouwrijp maken van het parkeerterrein. Omdat nog niet aan de bouw begonnen wordt zit de wijk aan te kijken tegen een zandvlakte. Bij een stevige wind worden de terrasgangers van cafetaria de Coevering gezandstraald, bij regen kan niemand over de moddelvlakte lopen. De gemeente heeft aangegevengeen kosten te willen maken om het terrein tijdelijk te bestraten. Wel worden extra maatregelen genomen om het evenementenplein beter als parkeerterrein te kunnen gebruiken.

Moeizame afstemming
Navraag bij gemeente en de projectontwikkelaar laat horen dat er geen duidelijke planning is van de activiteiten rond de revitalisering van het winkelcentrum. De materie wordt nog complexer omdat de bouw van de super in Genoenhuis gekoppeld is aan de revitalisering winkelcentrum Coevering. Albert Heijn gaat vanuit de Coevering naar Genoenhuis en daardoor is het nodig dat de activiteiten op beide locatie gekoppeld zijn. Het ontbreken van een duidelijke planning en die moeizame afstemming tussen gemeente en projectontwikkelaar mag zorgen baren.

Wat is duidelijk
Duidelijk is dat de nieuwe Dreef per 1 september wordt opgeleverd. De verhuizing gaat enige tijd in beslag nemen. Daarna wordt het oude gebouw zo snel mogelijk worden gesloopt. Verder is het duidelijk dat het bewaar tegen de bouwvergunning het hele proces flink kan vertragen.

Wat is nog niet duidelijk
Wanneer een onherroepelijke bouwvergunning gaat worden afgegeven. Hierdoor kan de bouw niet starten. Daarnaast is er geen duidelijke planning van de belangrijkste onderdelen van de revitalsering. De bouw van de nieuwe super moet namelijk afgestemd worden met de aanleg van de nieuwe parkeerplaats ten noorden van het winkelcentrum. Als dit niet goed wordt afgestemd loopt het winkelcentrum het risico dat de nieuwe super al geopend is terwijl een groot gedeelte van het parkeerterrein op de schop ligt.

Lees de brief van de gemeente

Muurtje Pets Place

Muurtje Pets Place

Het muurtje bij Pets Place is afgebroken. Het muurtje deed de laatste tijd alleen dienst als graffiti muur. Dit lelijke muurtje is nu vervangen door een fietsenstalling. U kunt nu op 3 plaatsen uw fiets parkeren bij het winkelcentrum.

Reactie gemeente parkeerterrein Winkelcentrum

Reactie gemeente parkeerterrein Winkelcentrum

Krap een maand nadat het Wijkoverleg Coevering 2000 een brief naar de gemeente had gestuurd over het braakliggende parkeerterrein naast Albert Heijn, kwam er een reactie. Zo snel krijgen we doorgaans geen reactie. Hulde.

De Gemeente is van mening dat de overlast tot een minium kan worden beperkt door de volgende maatregelen:

  1. Het (evenementen)plein tussen de sporthal en het winkelcentrum zal opengesteld worden zodat hier geparkeerd kan worden;
  2. Dit plein is via een doorgang bij het huidige wijkgebouw te bereiken en te verlaten;
  3. Dit plein is via de Magalhaesstraat te bereiken en te verlaten;
  4. Er zullen verwijzingsborden worden geplaatst dat dit plein bereikbaar is

De Gemeente wil de parkeerplaats opnieuw inrichten als tijdelijke parkeerplaats. Maar wil hiervoor de kosten niet dragen. De bouwvergunning is intussen verleend en het is aan de projectontwikkelaar om te gaan starten.

Lees hier de brief van de Gemeente
Lees hier de brief van het Wijkoverleg

Stappen met Jap

Stappen met Jap

Met Jap kun je gerust op stap. Toen we in het ´t Goor belaagd werden door muggen had Jap als enige een muggenwerend middel bij zich. Die iedereen natuurlijk even mocht uittesten. Toen we geen enkele vogels zagen, maar er wel veel hoorden, wist Jap precies uit te leggen welke vogels het waren. Hij wist ook precies aan te wijzen waar in Coevering West de grond opeens een flink stuk afloopt. Gewoon door te wijzen op de plaats waar geen eiken meer groeien (net ten westen van de Boerderij). Vandaar af ligt de grond lager, is natter, en daar houden eiken niet van. We zagen veel planten en bloemen, en Jap wist precies uit te leggen wat de naam was en waarom die daar groeide. Het is onvoorstelbaar wat Jap weet van de natuur. En hij kan er prachtig over vertellen. De drie uren die de wandeling duurde vlogen voorbij. Tot volgend jaar maar weer.

Paddentrek 2006

Paddentrek 2006

Elk jaar gaan de padden en kikkers na hun winterslaap massaal naar een poel om hun eitjes af te zetten, meestal naar de poel waar ze zelf uit het eitje zijn gekomen. De windhondenrenbaan en de slootjes bij de Goorse Zegge zijn geliefde plaatsen. Om er te komen moeten ze de drukke weg die naar de Manege gaat, oversteken en dan lopen ze grote kans overreden te worden. Vaak is de trek van half februari tot eind maart.

Op de zonnige ochtend van 18 februari hebben we de schermen geplaatst aan de Bosrand tussen de tennisbanen en het viaduct. Dit jaar aan beide zijden van de weg om te voorkomen dat de dieren op hun terugtocht nog worden dood gereden.

Paddentrek
Het voorjaar kwam in 2006 erg laat. Pas op 9 en 10 maart vonden we de eerste padden, kikkers en salamanders in de emmers. Op 25 maart barstte het los. In 11 dagen hebben we het merendeel van de padden uit de emmers gehaald. Tussen 9 maart en 4 april waren er in totaal 13 nachten dat de padden op pad gingen.

Aantallen
We hebben ruim 1000 padden overgezet, waarvan 300 amplexen. Verder 24 kikkers en een salamander. 80 padden en 9 kikkers zijn overreden. 90% van de paddenparen trok van oost naar west, de rest wilde de andere kant op: van west naar oost.

Paddentunnel
In een van deze weken is bij de ingang van de tennisbanen een verkeersdrempel aangelegd. We hadden bij de gemeente gevraagd of er meteen een paddentunnel in de drempel gemaakt kon worden. Dit bleek niet haalbaar. Er is wel een buis gelegd waar hopelijk de padden door gaan kruipen. Volgend jaar zullen we dat controleren. We hopen dat er dit jaar een paar paddentunnels in de weg en schermen aan de wegkant gemaakt worden waardoor de dieren ongehinderd hun poel kunnen bereiken.

IVN-Geldrop

Laatste Rollerdisco???

Laatste Rollerdisco???

Is er volgende maand de laatste rollerdisco?? Dat vroegen de kinderen zich af die vanavond op het evenementenplein aan skeeleren waren. Het was prachtig weer. Maar niemand is blij dat straks het evenementenplein alleen als parkeerplaats gebruikt kan worden.

Een moeder vroeg zich af waar straks de kinderen moeten gaan spelen. Nu gebruiken ze daar een gedeelte van het plein voor. En straks. Hebben we misschien ook de laatste Rollerdisco gehad.

Bekijk de foto’s

Op stap met Jap

Op stap met Jap

Wijkvereniging het Goor heeft Boswachter Jap Smits gevraagd om de jaarlijkse natuurwandeling dit keer in het Dommeldal te laten plaatsvinden. Jap weet altijd op een plezierige manier jong en oud te boeien voor de natuur. Hij heeft het project begeleid namens Staatsbosbeheer. Dit keer geen reeënwandeling in de avond, maar een vroege vogelwandeling op zaterdag 13 mei. Het tijdstip van vertrek is 8.30 uur. De verzamelplaats is de houten brug over de Dommel. Alle vroege vogels zijn welkom.