WKJB-ROMMELMARKT

WKJB-ROMMELMARKT
WEER STEVIGE GIFT VOOR LEPROSARIUM HO VOLTA REGION GHANA

Na weer een jaar noeste arbeid in de periodieke WKJB-Rommelmarkt te hebben gestoken, kon het organiserende kwartet bestaande uit de dames Gerda Slegers-Hurkmans en Florien Tegelaers-Eijkemans en de heren Theo Slegers en Jan Paenen weer eens stevig in de buidel tasten voor de melaatsen van de St.Ceciliaparochie in het Ghanese Ho.

Evenals in het voorjaar van 2005 kon het kwartet weer een bedrag van eenduizend euro beschikbaar stellen aan de carnavalsliefdadigheidsactie “Carnaval Contra Melaatsheid” (Cacomela), die een bedrag van 10.000,= euro nastreeft voor medische benodigheden en de zorg voor een blijvende huisvesting voor ca vijfhonderd melaatse mannen, vrouwen en kinderen, die in genoemd melaatsenkamp aan de zorg van father Michael Akay zijn toevertrouwd.

De gift van duizend euro, die op dinsdag 21 maart j.1. op het rekeningnummer van Cacomela werd bijgeschreven had een staartje van vijftig euro; zijnde de opbrengst van het door Bouwgroep De Kok Heeze geschonken decor, dat werd gebruikt tijdens de succesvolle WKJB-Ouderenshows, die in 1986 van start gingen en in 2005 in de nevelen van de Geldropse geschiedenis zijn opgelost.

Een generaal Dank-U-Wel aan alle partijen, die samen de WKJB-Rommelmarkt periodiek tot leven brengen, zouden wij willen confronteren met hetgeen de Provinciaal Overste van de Sociëteit Afrikaanse Missien, pater Jos Pijpers, opmerkte in zijn brief van 27 februari j.l. als hij schrijft: “Bij mijn bezoek aan Ghana ben ik ook nog aan geweest bij het Leprosarium en ben blij U te kunnen melden, dat ik er gelukkige gezichten heb kunnen treffen !!”

Gelukkige mensen dus, die weer met een blije blik in de toekomst kunnen kijken en dit mede dank zij de onverstoorbare inzet van het Rommel-marktkwartet en allen, die de inzet van dit kwartet de steunende hand reiken.

Wilt U met de WKJB-rommelmarkt de weg naar het streefbedrag van tienduizend euro enigszins inkorten, dan kan dit het gehele jaar door via: Rabobank Geldrop en Heeze-Leende Rekeningnummer: 1597.00 930 t.n.v. Cacomela.

Met vriendelijke groet,

M v.d. Biggelaar
(Promotoractie Cacomela)