Van de website van DGG mei 2006

Wil Maasakkers is coördinerend wethouder voor het project verbetering woon- en leefomgeving

Omschrijving functie van coördinerende wethouder
De functie van coördinerend wethouder is in het leven geroepen om vooral voor de burger één aanspreekpunt te krijgen voor een aantal belangrijke projecten die portefeuille overstijgend zijn, interne coördinatie behoeven en gedurende een groot deel van de periode gaan lopen.

De coördinerende wethouder is de interne projectmanager van het project en is de vlag op het project naar buiten toe. Als projectmanager bewaakt (sturend, initiërend, duwend, trekkend) de coördinerende wethouder de voortgang van het project. De coördinerende wethouder schakelt hierbij zijn collega’s in (collegiaal bestuur) als het gaat om onderwerpen die op in de portefeuille van deze collega liggen. Binnen het college van Burgemeester en Wethouders wordt gewerkt volgens het principe van collegiaal bestuur waarbij indien nodig in tandems gewerkt wordt en wethouders elkaar informeren en ondersteunen.

Project woon- en leefomgeving
Wil Maasakkers gaat, als coördinerende wethouder, met alle wijken van Geldrop-Mierlo die hier aan mee willen werken een sociaal statuut afsluiten (initiëren) en coördineert dat dat wat in het statuut vastgelegd wordt, wordt uitgevoerd. Hij zal hiervoor de wijken bezoeken en een netwerk (wijkoverleg) in de wijken opzetten.

Het sociaal statuut met de wijk is de overeenkomst tussen de gemeente en de betreffende wijk waarin wordt vastgelegd hoe de gemeente en de wijk gezamenlijk het woon- en leefmilieu, in de breedste zin van het woord (veiligheid, inrichting, leefbaarheid, etc), in de wijk gaan verbeteren.